Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, февруари 12, 2009

89.СУРА ЗОРАТА (АЛ-ФАДЖР)

89.

СУРА ЗОРАТА

(АЛ-ФАДЖР)

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Кълна се в зората

2. и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],

3. и в четното, и в нечетното,

4. и в нощта, когато отминава!

5. Нима в това няма клетва за разумния?

6. Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите

7. и с ирамитите, имащи високи постройки,

8. подобни на които не бяха сътворени по земите,

9. и със самудяните, които изсичаха скалите в долината,

10. и с Фараона, владетеля на войските,

11. които безчинстваха из селищата

12. и множаха в тях развалата?

13. Тогава твоят Господ стовари върху тях бича на мъчението.

14. Твоят Господ надзирава.

15. И ако неговият Господ го подложи на изпитание, като го почете и облагодетелства, човекът казва: “Моят Господ ме почете.”

16. А ако го подложи на изпитание, като ограничи препитанието му, казва: “Моят Господ ме оскърби.”

17. Ала не! Вие не почитате сирака

18. и не подканвате да бъде нахранен нуждаещият се,

19. и изяждате наследството [дори ако е чуждо] с лакомия.

20. И обичате богатството с голяма любов.

21. Ала не! Когато земята бъде стрита на прах

(Земетръс ще обхване земята и в резултат на разрушенията тя ще бъде напълно изравнена.)

22. и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели,

23. и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето?

24. Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради моя [отвъден] живот!”

25. В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва,

26. и никой друг не ще оковава, както Той оковава.

27. О, душа успокоена,

28. завърни се при твоя Господ доволстваща, заслужила благосклонност!

29. Влез сред Моите раби,

30. влез в Моя Рай!

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи