Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, юли 31, 2010

Да запазим мира,в който искаме да живеят и нашите деца

Да запазим мира, в който искаме да живеят и нашите деца

Четвъртък, 15 Юли 2010 09:42

Братя и сестри мюсюлмани,

Нека той най-сетне отговори:

1. Защо не са изплащани данъци и осигуровки от 2005 година? От публикуваният в нашата страница ревизионен акт за 260 хиляди лв всеки може сам да прочете, това са задълженията на изповеданието само от страна на Главно мюфтийство и само към НАП. Нека той отговори, дали въобще му е известно, че в България се заплащат осигуровки, данъци, глоби към актовете? Дали му е известно, че понякога в тази държава се внасят декларации из разни ведомства. Известно ли е на бившия мюфтия, че Главно мюфтийство освен да прибира наеми в брой, а не по банков път, за да не може да се води отчетност, то трябва и да ръководи изповеданието в икономическа стабилност. И дали му е известно, че трябва да се съобразява със законите в страната, в която живее? Или той си мисли, че е над тези неща?

2. Знае ли бившия главен мюфтия, че има издадени над 40 ревизионни акта към всички районни мюфтийства в страната, които ние ще публикуваме скоро? Че задълженията на изповеданието възлизат над 1.2 милиона лв като всеки ден излизат наяве години трупани дългове. И знае ли той, че всъщност няма мюфтийство, на което да не са му издадени актове и глоби? Ако не е знаел, кой тогава ръководи изповеданието и знае, къде какво става? Ако е знаел, защо не са предприети никакви стъпки по тяхното погасяване, а се стига на много места вече до съдии-изпълнители, които са на път да отнемат наследството от дедите ни? Няма ли да го е срам да влезе в историята на Мюсюлманското изповедание в България като мюфтията, позволил да загубим централната сграда на Главно мюфтийство заради неплатени осигуровки?

3. Какво смята той да направи, за да предпази сградата от загубване?

4. Защо излъга цялата общественост по медиите през 2008, заявявайки че няма подправен устав и подправени подписи на проведената поредна извънредна конференция? Сега когато съдът доказа и излезе наяве, че Х.Хафъзов е заверил при нотариус подправения устав и стотици подписи на участници в конференцията са подправени – ще има ли доблестта да признае, кой е организаторът на това престъпление? Той като глава на изповеданието ли е ръководел тази акция? Или някой друг е ръководел тази акция и въобще изповеданието? Защо вместо да се извини на мюсюлманите за изречените лъжи, той извади етническата карта на масата и започна да подклажда напрежения на верска и етническа основа? И с всички сили се опитва да докаже, че има дискриминация в България? А думите, изречени пред омбудсмана на България лъжа ли бяха? Тогава, когато манипулираният съд регистрира конференция с фалшифицирани документи имаше равноправие ли? Защо излъга братята мюсюлмани? Знае ли Мустафа Хаджи какво е написано в Корана за лъжата? И знае ли той, какво очаква лъжците на Съдния ден?

5. А знае ли той, че да лъжеш в името на Аллаху Теаля и да подтикваш мюсюлманина към прегрешения, позовавайки се на Аллаху Теаля е непростим грях?

Уважаеми братя имами,

Цялото бившо ръководство е въвлечено в безбройни интриги и безчинства. Докато хилядите самоотвержени имами са оставени на произвола на съдбата без заплати. Много е късно едва сега да демонстрира бившото ръководство лицемерната си загриженост за тях. Къде бяха години наред? Защо сега когато не са легитимни се сетиха за имамите? Крайно време е да се помисли за тях. Дойде време за проверки. Дойде време да отговаря бившото ръководство за деянията си. Нека международни одитори направят ревизиите на цялото изповедание.

А Вие, братя и сестри, не се оставяйте да бъдете използвани за техните цели! Не се оставяйте да Ви заблуждават в името на Аллах Теаля! Не слушайте лъжливите слова на лъжливото бившо ръководство, начело с М. Хаджи. А четете, гледайте и съдете за тях по техните деяния!

Всевишният ни е низпослал: Чети! В Името на Аллаху Теаля, Всемилостивия, Милосърдния!

Само когато четем и се образоваме, и имаме знания, и познаваме религията си и традициите си, няма да позволим да бъдем използвани. Четете и познавайте Корана! И спазвайте посланията на Всемогъщия Аллаху Теаля!

И до тези, които са забравили явно: Не посягайте на храмовете! Това е кощунство! Това не е място за политика или съдебни спорове!

„Джамиите са само за Аллаху Теаля и затова не зовете никой друг заедно с Аллаху Теаля” (72:18)

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС

Проф. Д-р Недим Генджев

Нощта Берат

Приветствие от Главно мюфтийство по случай Нощта Берат

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Тази нощ е Свещената Нощ Берат. Нека с радост и отворени сърца посрещнем Нощта , през която Всемилостивият и Всемилосърден Аллах ни дава възможност да се пречистим от греховете си. Да направим равносметка за деянията си, да осъзнаем грешките си и обещаем праведен живот. Да проверим себе си и душевния си мир. Да споменем починалите близки. Да поискаме прошка и смиление от Всевишния Аллах.


И нека на този светъл празник да си спомним завета на Расуллаллах (с.а.с.), който казва:
„Молете се на Всевишния Аллах да Ви опрости греховете! Следвайте повелите ми и уважавайте Вашите ръководители, родители и братя по вяра!”
Приканвам всички братя и сестри мюсюлмани и мюсюлманки да следват този велик завет на нашия Пророк (с.а.с.).

Поздравявам всички мюсюлмани по случай настъпването на Свещената Нощ Берат. В тази свята Нощ да се помолим на Великия Аллах да дари със здраве, жизнерадост и благополучие всички мюсюлмани и цялото човечество.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС
Проф. Д-р Недим Генджев


Минаре България

Tенденциозна кампания срещу закона и правовия ред в Република България от ДПС

О Т В О Р Е НО П И С М О

До
Председателя на политическа Партия ДПС
Г-н Ахмед Доган

Копие :
Председателя на Народното събрание
Г-жа Цецка Цачева

Министър – председателя на Република България
Г-н Бойко Борисов

Президента на Република България
Г-н Георги Първанов

Главния прокурор на Република България
Г-н Борис Велчев
ИМАМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т В О Р Е НО П И С М О
ОТ
ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Уважаеми Г-н Доган,

От името на Политическа Партия ДПС, която ръководите се провежда тенденциозна кампания срещу закона и правовия ред в Република България. Народни представители активно участват и организират политически митинги пред джамиите в страната и се подготвят граждански неподчинения срещу решенията на независимия български съд.

Като политик от висока класа и отговорен държавник, доказал своето участие в демократичните процеси в близките двадесет години, не се съмнявам, че върховенството на закона е сред ценностите, които признавате и уважавате. В близкото минало покойния вече Ахмед Емин неприкрито вредеше на мюсюлманското изповедание, използвайки позицията и близостта си с Вас. Сега Вашите заместници Рушен Риза и Муста Карадай са предприели действия, позорящи както принадлежността им към мюсюлманската религия, така и към партията, към която се числят. Независимият български съд отстрани нелегитимното ръководство на мюсюлманите, което и с помоща на Ахмед Емин подведе и заблуди съдиите с фалшив Устав и нередовна мюсюлманска конференция, с което завладяха ръководството на мюсюлманското изповедание. Това ръководство, начело с Мустафа Хаджи е довело изповеданието до фалит - стотици хиляди левове са вземанията на Държавата по повод на невнесени осигуровки, данъчни задължения, реализирани приходи и невнесени данъци от стопанска дейност. А по отношение на сградния фонд и вакъфските имоти, към местните администрации се дължат милиони. Към всичко това трябва да прибавим липсата на отговорност към имамите и отказа на отстраненото от съда ръководство да сключи трудови договори за заплати и да осигури тези духовни лица, основата и гръбнака на мюсюлманското изповедание в Република България. Не на последно място стои въпросът за различните секти, толерирани от ръководството на Мустафа Хаджи, с което умишлено се съсипа религиозното обучение в нашите духовните училища и Висшия ислямски институт, за да обслужи интересите на фундаменталистки фондации, организиращи съмнителни обучения по ислям. Главното мюфтийство се отказа да подкрепя навлизането на дисциплината Ислям в държавните училища. В миналото се печатаха учебници, стимулираха се учителите и се водеше активна политика, за да може децата да са информирани, сега не се прави нищо.

Тревогата и загрижеността ми са насочени към липсата на диалог. Аз винаги съм протягал ръка към братята мюсюлмани и в рамките на религиозния морал да споделим тревогите и нуждите на изповеданието, да решим проблемите и противоречията. В отговор получавам манифестации, митинги, заплахи към реда и държавността, все неща чужди на мюсюлманите, чужди на религията ни и забранени в Свещения Коран.

В тази връзка бих искал да заявите открито позицията на Политическа Партия ДПС по повод на това, което Вашите народни избраници извършиха пред молитвените храмове в страната и демонстрациите срещу закона и независимия съд пред джамиите в петъчните дни за молитва, против реда и закона в Република България. Позиция на Партията ли е или лична тяхна ангажираност? Извършването на нарушения по отношение на мюсюлманския, разрешен съдебно казус и участието и активната намеса във вътрешните работи на изповеданието от страна на партията планирани мероприятия за дестабилизацията на страната ли са или заблудени действия на обикновени граждани? Натрупването в общественото пространство на системни доказателства за намеса на политиката в религиозните ни дела е прекалено голямо и води до противоречие и нарушаване на Конституцията на Република България.
Защита на нашата справедлива кауза ние няма да търсим в митинги и демонстрации, забранени ни от Корана, ние се уповаваме на закона и всичките ни действия са ръководени от него.

Призовавамe Ви да се разграничите от народните избраници от ДПС, избрали пътя на конфронтацията и нарушението на Конституцията, за което би трябвало да следва санкция от страна на прокуратурата.

Призовавамe Председателя на Народното събрание, отговорен да следи за поведението на народните представители, да санкционира прякото им участие и груба намеса в религиозните дела на мюсюлманското вероизповедание - участие, с което се позори Парламента и достойството на народния представител.

Призовавамe Министър-председателя на Република България както до сега да не се подвежда по фалшиви вопли и да не се поддава на шантаж и заплахи за граждански размирици. Да се уповава на закона и правовия ред в защита на конституционните права и свободи на всички български граждани, каквито сме и ние, мюсюлманите в Република България.

Призовавамe Президентa на България да е и наш Президент, и да заеме страната на съда и закона. Да не поощрява и насърчава гражданските неподчинения и саботирането на Конституцията - чл.13 ал. 4 от хора, които са получили справедлива присъда в справедлив процес с тяхно активно участие.

Призовавамe нашите братя мюсюлмани да спазват религиозните повели на Свещения Коран, да не се противопоставят на закона и да са примерни граждани на нашето отечество Република България.

Скъпи братя имами, не вземайте участие в никакви противозаконни прояви, организирани от отстраненото ръководство срещу съда, съдебните решения и властта.

София,22.07.2010 год.

С Уважение :
Проф.д-р Недим Генджев

Мустафа Хаджи - мошеник

ИСТИНАТА

Сряда,28 Юли 2010 08:50

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Уважаеми братя имами,

Продължават опитите на бившото ръководство на изповеданието да заплашват държавата, правителството и гражданския мир в страната.

Връщайки се назад във времето и направим една равносметка на делата:

Единствената дейност, с която може да се похвали бившото ръководство на Мустафа Хаджи е: провеждане на активна медийна антикампания срещу личността на Председателя на ВМДС, Проф. Д-р Недим Генджев по възможно най-грозния и подъл начин – използвайки незарасналата рана на Възродителния процес. Братя имами, по времето на Възродителния процес Проф. Д-р Недим Генджев вече отдавна е бил отстранен от длъжност именно поради етническата си принадлежност и той НИКОГА НЕ е участвал в него. Той също е един от потърпевшите, защото след отстраняването му не е бил допускан на работа, бил е подлаган на специални разработки, целящи психически и емоционален разрив на личността. Подли и неверни лъжи, изречени от хора, които нямат морал, задръжки и уважение пред страданията на народа ни и които са всичко друго, но не и мюсюлмани, са твърденията, че той е участвал активно в процеса. Никой в България не е бил нито репресиран, нито преследван от него, напротив: Проф. Д-р Недим Генджев е помагал на стотици хора и в качеството си на Главен мюфтия и от свое собствено име. Раздавал е помощи, раздава стипендии до ден днешен.

Всички имоти на Мюсюлманското изповедание са възстановени след демократичните промени в страната ни именно от Проф. Д-р Недим Генджев. Всички следващи ръководства не успяха да възстановят нито един имот в повече. Не само не успяха, а и успяха да загубят имоти в следствие на лошо стопанско управление като напр. Галерията в Пловдив, хотел Балкан в Русе и др.

Всички ислямски училища в страната са открити от Проф. Д-р Недим Генджев: три средни и един Висш институт. Всички училища се радваха на голям интерес и имаха добро финансово обезпечение. Всички следващи ръководства не само не успяха да открият, а дори закриха съществуващи училища поради лоша финансова и административна дейност. Интересът към училищата и броят на учениците намаля. Учениците не виждат възможност за реализация. И респективно изповеданието остана без кадри и започна да затваря джамиите поради липса на кадри. Също поради липса на кадри и финанси ръководствата след Проф. Д-р Недим Генджев се поддаваха на всякакви влияния и приемаха финансирания с неясен произход, допуснаха нетрадиционни сектанти да проповядват.

Проф. Д-р Недим Генджев отвори джамиите в България след демократичните промени. Ръководствата след него затвориха 300 джамии в страната поради липса на кадри, която създадоха сами.

Когато държавата спря да плаща заплати на имамите Проф. Д-р Недим Генджев осигури техните заплати. През трудните икономически времена той изплащаше заплати в долари и осигури на имамите икономическа стабилност. Какво направи в последствие Мустафа Хаджи: спря заплатите на имамите и ги остави на дарения и немотия. Въпреки че финансирането на заплатите беше осигурено, то не беше използвано по предназначение.

Какво друго направи ръководството на Мустафа Хаджи:

- Продаваше даренията, изпратени за българските мюсюлмани;

- Отдаде имотите на изповеданието на безценица и нанесе непоправими щети,

- Съзнателно не водеше нито счетоводство, нито каквато и да е отчетност. Лошото стопанско управление превръща изповеданието и в един от големите длъжници. В същото време с процедурни трикове и игра на криеница се избягват опитите на Национална агенция на приходите за ревизии, не се представят никакви документи. В резултат сме на път да загубим централната сграда на изповеданието, която пък от своя страна е преотдадена под наем незаконно за 35 години.

Като краен резултат е видно, че за ръководството на Мустафа Хаджи няма абсолютно никакво уважение към българските институции и закони. До ден днешен бившият главен мюфтия не отговори и ние го призоваваме да даде своя отговор от трибуната пред Президентството:

1. ЗАЩО ФАЛШИФИЦИРА И ИЗПОЛЗВА ФАЛШИФИЦИРАНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ СЪД?

2. ЗАЩО НЕ ПРИЗНАВА РЕШЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ СЪД, КОЙТО Е ОТРЕДИЛ, ЧЕ ЕДИН ФАЛШИФИКАТОР НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ГЛАВА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО?

3. НЕ ГО ЛИ Е СРАМ ПРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ?

4. КАКВО ИЗОБЩО НАПРАВИ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО?

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,

Свидетели сме на един от най-подлите опити за манипулация на общественото мнение, използвайки все още отворената ни рана Възродителен процес. Ние искрено тъжим, че все още някой се опитва по този начин от болката ни да печели дивиденти. И този някой не е кой да е, а някой от нас и някой, който е ръководил изповеданието. И ако някога Възродителния процес е използван от комунисти против турци, то той сега се използва от мюсюлмани срещу мюсюлмани.

Главно мюфтийство и ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:

- ПЪРВА И ОСНОВНА ЗАДАЧА Е, ИЗПОВЕДАНИЕТО ДА СЕ ВДИГНЕ ОТНОВО НА КРАКА СЛЕД ТОЗИ МОРАЛЕН ЗАСТОЙ И ФИНАНСОВА РАЗРУХА;

- ДА СЕ ОСИГУРЯТ ЗАПЛАТИ НА ИМАМИТЕ;

- ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ АВТОРИТЕТЪТ И ДОВЕРИЕТО В ИСЛЯМЪТ КАТО РЕЛИГИЯ, КАКТО И В ИНСТИТУЦИЯТА;

Категорично осъждаме опитите на бившото и нелегитимно ръководство, начело с Мустафа Хаджи да създава и подклажда религиозни и социални напрежения и да манипулира вярващите.

Осъждаме опитите чрез уличен натиск, заплахи с граждански размирици и използването на Възродителния процес да принуждава Президентство, Правителство и българския съд да действат против законите на страната. Осъждаме и подклажданата намеса на външни фактори в изповеданието. Осъждаме използването на Възродителния процес за постигане на лични цели.

Братя, Аллах е велик и справедлив. Ние се молим на великия Аллах и вярваме, че той ще помогне на Нас, мюсюлманите, да намерим верния път към неговата вяра.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС

петък, юли 30, 2010

Какво допринесе ДПС за нас Турците в България ?

В България в момента няма истинска свобода на словото.Толерират се тези ,които хвалят управляващите и се заглушават онези ,които ги критикуват.Един пример затова е и Кърдажли-хабер.Частен портал създаден да пази монопола на ДПС над Турците в България.Всеки който се осмелява да критикува ДПС открито бива осмиван и обвинен в враг на "Българските Турци" да за много господа там ние Турците от България все още сме такива.

Турската Комунистическа Партия в България за удобство наречено ДПС е най голямото зло,което се случи на нас Турците в България.Тази партия е съставена от бивши комунисти и агенти на ДС, за да се обуздае етноса ни и да не се възстановят правата на Турците в България.Ненапразно регистрациата му бе подмогната от БСП/БКП. ДПС е маша и троянски кон на БСП сред нас.

Ахмед Доган е изключително слаб политик от нетурски произход ,който има за задача да поведе Турците в България топтан в подчинение на Комуно-олигархите.Може би затова тези ,които не са съгласни със това овче водене се наричат "bolucu" Grin -делячи.

В колко от последни 19 години ДПС управлява с демократични сили ? Само една и то едвам издържа .
Колко от последните 19 години ДПС бе заедно с комуно-фашистите и техните мимикрии като НДСВ ? - много нали ?

Благодарение на коалициата на тримата глупаци България стана черната овца в ЕС.Престъпност,сливане на държавата с мафията,машинации,мизерия,скъпотия ,нищожни доходи са резултат от некадърното управление на България най- вече през последните 7 години.

Какво допринесе ДПС за нас Турците в България.Според мен то допринесе за масовото ни обедняване,обезлюдяване на селата ни,завръщането на феодализма в селата от смесените райони.Където ДПС дерибеите " режат ,колят и бесат". ДПС е виновно ние Турците от България да не си възстановим правата си . ДПС е виновно да няма възмездие за "възродителните процеси ".Тази бизнес организация не само ,че не потърси отговорност от палачите ни,
но направи всичко възможно България да остане дива страна в която да се краде лесно.

ДПС в Кърджали гордо управлява рамо до рамо с палача ни от последният "възродителен процес " Назми Мюмюн,а В Джебел с друг дупедавец Ясен Устренски.Нямаха доблестта даже да излязат с една декларация срещу тяхното участие в терора над нас Турците в България.
Това ДПС ли е защитник на правата ни ? Това на което Кърджалийският му областен лидер нарича нас "Българските Турци" значи "Булгар-тюрклери".

Хубавото от всичко това е, че хората все повече се осъзнават.На последните избори Самуил и Гърмен казаха не на тоталната диктатура.
В Ардино 3200 изселници промениха съотношението против волята на местните жители.Иначе движението би загубило с около 4000 към 1600.

Това ли са вашите "права и свободи " ? - заглушаването на свободната воля на местните хора ,чрез купени гласове и насила докарани да гласуват хора.
Ще отречете ли че в Турция хората,които не са искали да дойдат да гласуват са били заплашвани с изгонване от работа.
Хубавото все пак е ,че все повече хора разбират ,че ДПС е една бизнес-далаверджийска организация ,чрез ,която някои безкрупулни елементи използувайки шантаж и заплахи за етническият мир печелят лични дивиденти и трупат тъмни богатства за сметка на мизерстващите обикновени хора.

Прекрасно е че на последните парламентарни избори само 52 % са гласували затова движение сателит на БСП.Обнадеждаващо е също така ,че се появяват силни личности като Мендерес Кунгю и Сейхан Тюркан ,които смело без страх се обявават решително срещу политиката на пладнежки грабеж на националните ресурси от ДПС и ортаци и са за сътрудничество със демократичните сили на България.

Партии като БСП,НДСВ,Атака ,ВМРО и ДПС са опасни за България и за просперитета на българският народ независимо от етноса на хората.
Ние Турците в България се нуждаем от истинско присъствие в Българската политика чрез демократична партия необвързана с БСП.
Моето мненеие ,е че ДПС не представлява Турците в България.Тя представлява интересите на обръчите ,мафията и олигархията в България.

Като такава тя е опасна за нас Турците в България и за цяла България.Коалицията на тримата глупаци Симо,Серджо и Меди докара България до просешка тояга.

Сербест форум

четвъртък, юли 29, 2010

Стотици мюфтии и хиляди мюсюлмани бяха докарани на протест в София срещу новото ръководство на главното мюфтийство

Искаме и за нас 10 ноември Я. Николов, И. Друмева

© БГНЕС


Стотици мюфтии и хиляди мюсюлмани се събраха на протест в София срещу новото ръководство на главното мюфтийство.

В столицата пристигнаха около 100 автобуса с мюсюлмани от различни части на страната.

Припомняме, през май Върховният съд върна начело на мюсюлманското вероизповедание у нас Недим Генджев, като по този начин заличи решението на конференцията от 31 октомври 2009 година, когато беше избран Мустафа Хаджи.

По време на протеста се виждаха плакати с надписи „Възродителният процес е в ход", „Връщането на Генджев е позор за България", Генджев измамник" и други.

Тълпата скандираше „Долу Генджев", „Регистрация - демокрация" и фрази на турски език.

По време на шествието, тръгнало от площада пред президентската администрация, те не спряха да изпълняват религиозни песни и да скандират срещу Генджев.


Мюсюлманите никога не се предават.
М. Хаджи

Агентът на комунистическата Държавна сигурност Мустафа Хаджи започна обръщението си на турски език, след което продължи да говори на български.

Той нападна сегашното ръководство в лицето на Генджев, като го обвини, че се опитва да постигне цели, които не е реализирал преди 1989г.

Агентът на комунистическата Държавна сигурност Хаджи се обяви също срещу „хората, които не са мюсюлмани, а се опитват да учат на ислям и определят колко силно се чуват минаретата".


Той поиска да бъде възобновен строежът на джамията в Бургас, а също и да бъде построена втора джамия в София, както и да бъдат отворени отново молитвените храмове в Стара Загора и Кюстендил.

Агентът на комунистическата Държавна сигурност Хаджи подчерта, че иска мир и спокойствие в рамките на българския народ.

Освен това, време е 10 ноември да дойде и за мюсюлманите в България, допълни той.


Докато бяха пред президентството, мюфтиите няколко пъти бяха прекъсвани от рева на мощна машина, копаеща софийското метро.

Съоръжението беше бурно освиркано от събралите се духовници.


Мюсюлманите призоваха в най-скоро време да се направят промени в закона за вероизповеданията.

Те поискаха оставката на Божидар Димитров, тъй като той не е съобразил с исканията им.


Агентът на комунистическата Държавна сигурност Мустафа Хаджи заяви, че от два месеца сметките на имамите са запорирани и те не са получавали заплати.

По думите им именно Недим Генджев е запорирал сметките им.

Агнетът на комунистическата Държавна сигурност Хаджи изрази опасенията си, че това може да доведе до пренасянето на тези пари през граница.


Мюсюлманите никога не се предават, категоричен бе той.

Агентът на комунистическата Държавна сигурност Хаджи подчерта, че мюсюлманската общност обича България, уважава конституцията на страната и правосъдието.

България е нашата майка и една държава би трябвало да обръща еднакво внимание на всички свои деца, коментира Хаджи.


Той посочи още, че мюсюлманската общност не иска нищо повече от това да им се дадат права и възможности сами да изберат религиозния си лидер.

Агентът на комунистическата Държавна сигурност Хаджи завърши изказването си на турски, което беше посрещнато с одобрителни възгласи на същия език.

Представители на мюфтиите внесоха в Министерски съвет подписка с 213 000 подписа в защита на ръководството, начело с Хаджи Мустафа.


На площада пред Народното събрание почти всички представители на парламентарната група на ДПС слязоха да се присъденят към протеста.

От партията посочиха, че застават изцяло зад мюсюлманите в България, зад думите им и подкрепят изцяло исканията им.


От движението изразиха съпричастност към ценностите на религиозната общност и подчертаха, че също се борят за демокрация, толерантност и справедливост.

От ДПС призоваха този общ проблем да бъде решен веднъж завинаги.


От партията допълниха, че могат да дадат детайли за промените в закона за вероизповеданията.

По думите им, идеята е 18-те главни мюфтийства да могат да свикат чрез подписка висшия мюсюлмански орган, наречен мюсюлманска шура, която да избере главен мюфтия.

Това обаче ще може да се прави само в извънредни ситуации, като сегашната.


Стана ясно, че от 30-те члена на ръководството на мюфтийството от 1996 г., което беше върнато от съда, 20 вече ги няма.

В резултат на това мюсюлманското вероизповедние е напълно блокирано.


От ПГ на ДПС посочиха, че ще се работи по промените в закона за вероизповеданията на следващата парламентарна сесия.


нюз.бг / Минаре България

понеделник, юли 26, 2010

Толерантност в личния и обществения живот

Толерантност в личния и обществения живот

Сърцето на личност, която е натоварена с мисия да възпитава и просветлява, винаги трябва да е много широко и да тупти с толерантност, за да отекват в сърцата правдата и истините, които проповядва.

Толерантността не е новооткрито явление. Светът за пръв път я е опознал благодарение на пророците. Защото учителят на пророците е Всевишния. Въпреки че приписването на толерантност на Всевишния не е правилно, прошката и търпимостта, опрощаването на греховете, състрадателността и милосърдното отношение към всички творения, прикриването на недостатъците и пороците им са първоизвор на толерантността и са качества на Всевишния. Имената Опрощаващия, Милосърдния, Опрощаващия греховете, Прикриващия са едни от най-често срещаните в Свещения Коран. Златната епоха в историята, в която толерантността била упражнявана в най-висша форма и по най-съвършен начин, е Епохата на щастието, която е била епоха на толерантността.

В случая, известен в историята като „Клеветата”, лицемерите оклеветили пречистата съпруга на Пророка и майка на всички вярващи, достопочтената Аиша, Аллах да е доволен от нея. Тя е наша майка и заема специално място сред пречистите съпруги на Пророка. Защото първият мъж, когото е познала, бил най-прекрасният сред мъжете - Пратеника на Аллах, и когато се превърнала в напълно зряла жена, се озовала в пречистия дом на Пратеника на Аллах. Там тя била свидетелка единствено на честолюбие и непорочност. Достопочтената Аиша, Аллах да е доволен от нея, която била еталон за честолюбие, в даден момент била умишлено оклеветена от страна на лицемерите. Част от мюсюлманите също участвали в разпространяването на клеветата. Сред тях бил и Мъстах ибн Усасе - дано да не ми се налагаше да спомена името му, когото достопочтеният Ебу Бекр, Аллах да е доволен от него, отгледал в дома си и който му бил далечен роднина. Достопочтеният Ебу Бекр останал потресен от този факт и той се врекъл да не издържа повече Мъстах и да не го поощрява материално. Въз основа на това в 22-ро знамение на Сура Нур Коранът загатва, че подобно вричане от страна на толерантна и опрощаваща личност като достопочтения Ебу Бекр е погрешна постъпка и че най-верният приятел на Владетеля на опрощението и толерантността, Пратеника на Аллах, трябва да бъде по-толерантен: „И удостоените с благодат и обилие сред вас да не се кълнат, че не ще даряват на [съгрешилите от] роднините и клетниците, и преселниците по пътя на Аллах! И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден.”

Опрощаването е част

от морала на Създателя

В посланията на пророците, които имат божествен и небесен произход, начело на въпросите, които стоят на първи план, са свързаните с опрощението, снизходителността и толерантността. Защото сърцето на личност, която е натоварена с мисия да възпитава и просветлява, винаги трябва да е много широко и да тупти с толерантност, за да отекват в сърцата правдата и истините, които проповядва. А някои грешки, които се допускат като естествен резултат от човешката природа, трябва да се стопяват и разбиват като комети, сблъсквайки се с толерантната атмосфера на служещите на истината и вместо да нанася поражения, да внася успокоение в душите и да гали окото подобно на светлините по време на заря. Всъщност, както вече споменахме, този морал е толкова възвишен, че Пратеника на Аллах ни съветва да следваме Божия морал с думите: „Приемете морала на Всевишния.” Впрочем не опрощава ли Всевишния на земята онези, които Го отричат? Редица хора изпитват възхищение пред шедьоврите на изкуството на Микеланджело, Пикасо, Константин Брънкуш, но отричат омайните красоти, сътворени с „четката на могъществото” на Всевишния, Вселената, която е жив пейзаж, и Твореца, Който я е сътворил. Ето тази простъпка е непростимо провинение и възпротивяване във вселенски измерения. Но забележете колко безбрежни са прошката и опрощението на Всевишния, Който въпреки неблагодарността на своите раби повелява: „Моето милосърдие обхваща всяко нещо...” (Коран, 7: 156). И със Своята милост дарява препитание на всички хора и творения и ги защитава без разлика, и продължава да дава благодат дори на онези, които Го отричат. Фетхуллах Гюлен

26 July 2010,Monday

Заман / Минаре България

петък, юли 23, 2010

Известният немски журналист от еврейски произход Хенрик Бродер е приел исляма

Известният немски журналист от еврейски произход Хенрик Бродер е приел исляма.

Това е изненада, тъй като той е популярен с многото си антиислямистки материали в списание „Дер Шпигел”, където работи.

Коментаторът е известен с фразите си: „Не искам Европа да се подчини на мюсюлманите; Европа се променя под натиска на демографския ислям.”

Журналистът вече се нарича Хенрик Мохамед Бродер

„Палестаин онлайн” / Минаре България

Ислямофоби ли са европейците ?

Страхува ли се Европа от бурките?

Дори и тези, които не одобряват покриването на лицата, смятат, че мюсюлманките могат да се интегрират и без забрани

Сп. „Шпигел”

Афганистанка с бурка минава покрай предизборен плакат в Херат на кандидатката за парламентарните избори Атифа Мансури. В Афганистан всички жени са забулени.

Французите са на крачка от приемането на пълна забрана на бурката. Италия скоро може да последва този пример, общини в Испания вече ги поставиха извън закона. Дали обаче законодателните забрани за покриването на лицата са правилният начин, по който Европа може да се справи с културния конфликт?

Едно от първите нарушения, свързано с носенето на бурка в Европа, е регистрирано в северния италиански град Новара. Нарушителката е Амел Мармури (26 г.), която имигрирала в Италия от Тунис. Мармури няма полицейско досие до един пролетен ден преди два месеца, когато влиза в поща, облечена в дълги дрехи, а лицето й е скрито зад черен шал с тесен процеп за очите.

След като жената излиза от пощата, е спряна от карабинерите. Мармури отказва да покаже лицето си и получава предупреждение: глоба от 500 евро за това, че се е появила на обществено място покрита от главата до петите. Съпругът на Мармури заявява, че жена му в бъдеще няма да излиза от дома им.

Някои хора смятат, че е сложен край на "подвижния затвор" за Мармури, други - че тя е жертва на европейската фобия към бурката. Едни смятат, че така се слага край на потисничеството, други - че е нарушена свободата й да упражнява религията си.

Зони без бурка в Италия

Едно нещо обаче е ясно. Амел Мармури е нарушила член от антитерористичното законодателство на Италия от 1975 г., което забранява на мъжете и жените да закриват лицата си на публични места. През януари кметът на Новара наложи местна забрана за носенето на бурка, като се позова на този закон. Градоначалникът, член на консервативната партия Северна Лига, твърди, че това бил "единственият начин, за да се спре поведение, което прави още по-трудно и без това сложния процес на интеграция".

Подобни забрани са въведени в районите на Комо, Бергамо, Монтегрото край Парма и Фермигнано. Скоро цяла Италия може да се превърне в зона, свободна от бурки. Бившият модел Мара Карфаня, която сега е федерален министър за равните възможности, обяви, че Италия скоро ще последва Франция в налагането на национална забрана на бурката и на никаб.

Подозрението, което много европейци изпитват към исляма, е изострено от парче плат с размерите на носна кърпа. Направено от коприна, синтетичен материал или памук, то е наречено никаб и се носи предимно в държавите от Арабския полуостров. Покрива главата и обикновено се носи в комбинация с други дълги до глезените дрехи. Политиците обаче предпочитат да се съсредоточат върху бурката, която напълно закрива лицата на жените, а пред очите има мрежа. Тя се смята за символ на потисничеството, на което жените са били подложени, докато талибаните са на власт.

Отхвърляне на западните ценности?

Много хора смятат, че тези, които закриват лицата си, отхвърлят ценностите на Запада заедно с интеграцията и участието в обществения живот. Най-лошото е, че тези, които крият лицата си, отхвърлят най-ценното човешко право в Европа: уважението към личността.

Животът във Френската република "се осъществява с открито лице". Това е новият призив, който отправи френският правосъден министър г-жа Мишел Алио-Мари. И получи подкрепата на необичайно трансгранично обединение на феминистки, левичари и консерватори, които се страхуват за християнската идентичност на Стария континент. Според тях толерантното приемане на покриването на лицето е отстъпване пред фундаменталния ислям.

Според проучване, направено от института "Пю", който се намира във Вашингтон, мнозинството германци, французи, испанци и британци подкрепят налагането на забрана на бурката. Голяма част от американците обаче биха отхвърлили подобно решение.

Имат ли хората право да виждат лицата на съгражданите си? Длъжни ли са да участват в обществения живот? Наистина ли е необходима забрана от съображения за сигурност - или настоящите забрани за покриване на лицето изпълняват тези изисквания?

Изкуствен дебат

Това са въпроси, които си струва да бъдат обсъдени. Вместо това обаче политиците водят странен и изкуствен дебат, който се върти около рисковете от пътни инциденти, причинени от забулени шофьори и здравословните проблеми, които могат да възникнат от недостатъчния приток на кислород. Всичко това се свежда до едно нещо: бърз отговор на разбираемия страх на хората, че фундаментализмът е пред входната им врата.

Преди седмица долната камара на френския парламент одобри закон, чието официално име е "закон, който забранява прикриването на лицето на обществени места". Този законопроект не съдържа думите никаб, хиджаб или бурка, но очевидно е насочен срещу по-малко от 2000 мюсюлманки във Франция, които напълно скриват лицата си. Законът бе одобрен, въпреки че Държавният съвет на страната, който има правомощията на административен съд от последна инстанция, бе изразил резерви, че налагането на пълна забрана може да противоречи на конституцията.

В бъдеще жена, която влезе в супермаркет с бурка, може да отнесе глоба от 150 евро. Всеки мъж, принуждаващ съпругата си да покрива лицето си, е заплашен от глоба от 30 000 евро и от присъда от 1 година затвор.

Предстои законът да бъде одобрен от Сената и да бъде разгледан от Конституционния съвет. Следва 6-месечен преходен период, който ще бъде използван от власти, за да убедят жените, носещи бурка, доброволно да открият лицата си.

Налагането на национална забрана за носенето на бурки във Франция не е прецедент. И в други европейски държави се подготвя или вече е влязло в сила подобно законодателство. През април в Белгия депутатите обединиха политическите и културните си възгледи - валонци и фламандци, леви и десни - и постигнаха съгласие за забраната на покрити лица в автобуси, магазини и по улиците.

Протест отвъд границите на Европа

В Испания, след проведения дебат в Сената преди няколко седмици, социалистическото правителство подготви закон за забрана на бурката и го представи в долната камара на парламента, където обаче той бе отхвърлен. Но девет каталунски града, сред които и Барселона, вече са въвели забрана на бурката. Социалистическият кмет на Барселона обясни това решение с мерки за сигурност - било необходимо да се забрани всичко, което "прикрива идентичността на публични места в града". Повечето мюсюлмани в Испания живеят в Каталуня и антиимиграционното движение има добра възможност да спечели още гласове в регионалните избори, насрочени за есента.

В Холандия десният популист Геерт Вилдерс проведе предизборна кампания, основаваща се на забрана на бурките и на джамиите. В Швейцария северният кантон Ааргау призова за национална забрана на пълното покриване на лицето, а в австрийската провинция Долна Австрия дясната популистка Партия на свободата наскоро не успя да прокара подобна своя идея.

Има още знаци на недоволство извън пределите на Европа. В Австралия се разгоря дебат за забрана на бурката сред политиците с либерални възгледи, след като мъж с покрито лице извърши грабеж. В канадската провинция Квебек властите предложиха закон, който забранява закриването на лицата във всички публични институции.

В Германия не се води дебат за бурката

В Германия инициативи срещу бурката не срещат подкрепа. Предварително проучване, направено по поръчка на Бундестага, показа, че въвеждането на подобна забрана ще бъде противоконституционно.

"В Германия няма да се води дебат", казва Бюлент Укар, преподавател по ислямска религия и член на Германската ислямска конференция. "Аз също не одобрявам бурката, нито от естетична гледна точка, нито от религиозна, но дали наистина е необходима забрана за толкова незначителен проблем", пита той. Укар смята, че подобни забрани водят само до по-голяма изолация на мюсюлманите. Всеки, който иска да еманципира мюсюлманките, трябва да ги задължи да посещават езикови и професионални курсове. Освен това държавата трябва да подкрепи обучението на млади имами, тъй като те могат да обяснят наложените забрани по-добре от всеки германски политик и да разубедят фундаменталистите да се превърнат в екстремисти.

Западните държави не са единствените, които се борят с проблема с бурките. В Турция е наложена строга забрана за носенето на забрадки в училищата, университетите и обществените сгради. В Тунис държавните служители нямат право да носят никаб. А в Египет - държава, в която повечето жени носят забрадки - най-високопоставеният мюсюлмански духовник наложи забрани миналата година на студентките и преподавателите в университета в Кайро да покриват лицата си.

Обяснението, дадено от покойния шейх Мохамед Сайед Тантави, бе просто, но истинско: "Носенето на никаб е традиция и няма нищо общо с религията".

През април френската полиция в Нант глоби Анна (вляво) за шофиране, докато била покрита с никаб. Покрай инцидента съпругът й, алжирецът Лие Хебадж (вдясно, до адвоката на двойката Жан Мишел Полоно), бе разкрит като поддръжник на радикална ислямистка организация, който освен всичко друго е полигамен и има 4 жени и 12 деца. Полигамията не е позволена във Франция.

Активистки на френското сдружение "Нито леки жени, нито робини" дефилираха с бурки в Париж през януари в подкрепа на предложението за забрана на носенето на бурка и никаб от мюсюлманките в страната. Според неправителствената организация забулването е унизително за жените.

СНИМКИ ЕПА\БГНЕС

Минаре България

Още:

Великобритания едва ли ще последва примера на Франция,за забрана на мюсюлманките да носят бурки

четвъртък, юли 22, 2010

Известният немски журналист от еврейски произход Хенрик Бродер е приел исляма

Известният немски журналист от еврейски произход Хенрик Бродер е приел исляма.

Това е изненада, тъй като той е популярен с многото си антиислямистки материали в списание „Дер Шпигел”, където работи.

Коментаторът е известен с фразите си: „Не искам Европа да се подчини на мюсюлманите; Европа се променя под натиска на демографския ислям.”

Журналистът вече се нарича Хенрик Мохамед Бродер.

Палестаин онлайн” / Минаре България

Саудитската медийна група „Ислямско послание” взе решение за излъчването на първата ислямска телевизионна програма по сателит на испански език

22 . 07. 2010 Хенрик Мохамед Бродер

Риад пуска ислямски сателитен канал на испански език

Екип на Ориент.бг

Вчера испанският парламент изненадващо отхвърли предложението на група депутати от консервативната Народна партия да се проучи възможността за налагане на забрана за носенето на забрадка на обществените места в страната. Проектът беше отхвърлен с гласовете на част от народните представители на управляващата Социалистическа партия, която предварително беше обещала пълна подкрепа. Тезата на противниците бе, че по този начин се нарушават демокрацията и религиозните свободи. Така Испания не последва примера на Белгия и Франция, които наложиха подобни забрани. В същото време общинските съветници от Барселона гласуваха подобен текст и понастоящем това е най-големият испански град, в който фереджето не е позволено на публични места.

На фона на тези събития, саудитската медийна група „Ислямско послание” взе решение за излъчването на първата ислямска телевизионна програма по сателит на испански език. Нейното наименование ще бъде „Кордова”. Ръководителят на групировката шейх Абдел Азиз Фаузан отбелязва, че това е нейния най-голям и важен проект. Сред целите на мероприятието е записано: „Посланието на исляма да достигне до близо 700-те милиона, говорещи на испански език в Южна и Северна Америка, Африка, Испания и други части на света”. Според шейха испанските мюсюлмани знаят твърде малко за своята религия и те трябва да се запознаят с нейните детайли.

Много интересни обаче са обстоятелствата, свързани с подбора на седалището на телевизионната програма. Първоначалното предложение е било това да бъде Аржентина, поради водещото място на тази държава на южноамериканския континент. Впоследствие се е преценило, че „влиянието на местната еврейска общност е толкова голямо, че на моменти граничи с упражняването на монопол в някои области на обществения живот.”

Втората опция е бил Парагвай, чийто президент Фернандо Луго е погледнал благосклонно на възможността „Ислямско послание” да излъчва от неговата страна. Саудитската медийна компания се е изненадала, че бивш представител на едрия католически клир, какъвто е епископ Луго, е бил ентусиазиран за проекта. Все пак аргументът, че Парагвай е малка страна и много често е спохождана от политическа нестабилност, е надделял в избора на алтернативно седалище на ислямската телевизионна програма.

Саудитците са се спрели на испанския град Гранада за седалище на ислямския телевизионен канал. Той е подбран много умело, тъй като този град има символична стойност за ислямската религия. Гранада е последният град на Иберийския полуостров, в който през 1492 г. е възстановена испанско-католическата власт след осемвековно арабско-мюсюлманско управление. Понастоящем селището е столица на автономната провинция Андалусия - наименование, което е носела Испания по време на ислямското владичество (711-1492). През посочения период Андалусия олицетворява в арабската история силата, могъществото и просперитета на ислямската държавност в световен мащаб. Преди повече от две години строежът на местната джамия в Гранада предизвика огромен скандал. Местната мюсюлманска общност я издигна без формално да получи разрешение от общинарите.

Шейх Фаузан се надява, че е възможно дори самият град Кордова да приюти студията на ислямската програма, което е най-желаният за тях вариант. Причината за това е не само факта, че ислямският медиен продукт се нарича по този начин, но и това, че този внушителен испански град е бил столицата на самата ислямска държавност на Иберийския полуостров. Там са живели халифите от възстановената Омаядска династия, които няколко века са упражнявали своята власт над почти цялото западно Средиземноморие. Очевидно се търси ефекта от силната връзка с миналото и се акцентира върху желанието за възстановяване на славните исторически спомени у мюсюлманите. Причина за подобно твърдение е фактът, че сред плановете на холдинга „Ислямско послание” е също така създаването на португалско говорящи екипи с цел насочване на програмата към Португалия и най-вече към Бразилия.

Преди няколко месеца излезе интересната статистика, че от всички страни-членки на Европейския съюз, ислямската религия се разпространява най-бързо именно в Испания.

В светлината на всичко казано дотук е хубаво да се добави и една от водещите новини в областта на религиите. Вчера палестинското издание „Палестаин онлайн” съобщи, че известният немски журналист от еврейски произход Хенрик Бродер е приел исляма. Това е изненада, тъй като той е популярен с многото си антиислямистки материали в списание „Дер Шпигел”, където работи. Коментаторът е известен с фразите си: „Не искам Европа да се подчини на мюсюлманите; Европа се променя под натиска на демографския ислям.” Журналистът вече се нарича Хенрик Мохамед Бродер.ориентбг.инфо

Булото

Зад забраната на булото - сблъсък в самия ислям

21 Юли 2010

Фейсал ал Яфаи

Тихо и далеч от фанфарите, които съпроводиха френския вот за забрана на никаба на обществени места и призивите на Филип Холобоун да наложи забрана във Великобритания, сирийското правителство въведе своя собствена, по-ограничена забрана, като постанови, че учители, които носят було, закриващ цялото лице, не могат да преподават в държавните училища.

На пръв поглед такъв ход може да изглежда объркващ: Сирия, със своите десетки религиозни секти и само на думи светско правителство в продължение на десетилетия успяваше да прилага мек подход, поне когато се отнася до личната вяра. Възходът на религията сред населението обаче разклати лидерството: с нарастващи открити прояви на вярата и рядка терористична атака в Дамаск преди две години, приписвана на ислямисти, правителството изглежда се движи срещу твърдолинейните религиозни идеи.

Забраната на никаба в държавните училища е съвсем рязък метод, но в такъв малък мащаб може да има за цел да изпрати послание. Египет също въведе подобна ограничена забрана (за университетски изпити) - ход, който на който ислямистите се противопоставиха, но съдилищата подкрепиха.

Борбата на Сирия обаче с ислямистите и видимите символи на исляма са част от по-голям сблъсък, сблъсък вътре в самия ислям. Политическият ислям печели почва както в арабския свят, така и в страните с мюсюлманско мнозинство. Случващото се в този дебат е от голямо значение, защото същият дебат го има и в мюсюлманските общности на Запад.

Грубо казано дебатът е за границата между личното пространство и политиката. Светските правителства се опитват да държат вярата извън държавните институции, ислямистите искат вярата им да ръководи тези институции. Личното пространство също бива все по-политизирано, с все по-честото носене на забрадки и воал за лице в Сирия и в повечето страни с мюсюлманско мнозинство.

За сирийското правителство тази засилена религиозност е сериозно предизвикателство към светското му, авторитарно управление. Онези, които искат вярата да ръководи живота им, искат тя да ръководи и лидерите им. Ислямистите съставляват главната опозиция в региона: ако утре има свободни и честни избори, ислямистите ще спечелят. Защитници на светската власт виждат, че аргументите им губят тежест сред населението, но и ислямистите са под натиск да бъдат по-консервативни.

Този натиск идва от салафитите - строго течение в исляма, което бързо спечели привърженици през последните 30 години. Салафитите имат склонност да се оттеглят в анклави срещу това, което възприемат като поквара на обществото. Те често възприемат политиката като узурпираща божествената власт. Важно е да се отбележи, че докато салафитите са все още малцинство в ислямския свят, влиянието им се усеща широко.

Ислямисти, които внимават да не бъдат критикувани от строгите салафити, че правят твърде много компромиси по отношение на политическата власт, понякога реагират, като заемат по-десни позиции и формират жизнена опозиция. Това е сложен, разгръщащ се спор с дълбоки корени, но ние на Запад почти не му обръщаме внимание. Въпреки това той е от значение, защото същите течения засягат и мюсюлманските общности в Европа и Северна Америка.

Каква форма ще приеме ислямът на Запад, колко либерални, колко ангажирани и до каква степен ще се отъждествяват с вярата си мюсюлманските общности ще зависи от този дебат. И не само мюсюлманските общности: възход на верската идентичност ще се почувства в целия политически спектър.

Френската забрана на никаба е част от този спор, но далеч не е ясно дали някоя от двете забрани ще повлияе на дебата положително. Сирийските феминистки приветстваха забраната с твърдението, че защитава човешките права и светския характер на държавата. Почти същото се казва и за френската забрана. Въпреки това политизирането на този поначало личен въпрос едва ли може да направи нещо повече от това да даде причина за тревога.

По БТА

Минаре България

Ислямът е в кръвта ми,винаги съм го изповядвала

Лазар Ильов написа нов коментар за публикацията ви "Ислямът е в кръвта ми,винаги съм го изповядвала":

Ваня Петкова беше забележителна жена и великолепна поетеса. На нейното място едва ли ще се появи подобна фигура, тя беше уникална. Изпитвам мъчителната гордост, че може би аз получих последното нейно интервю... В тази връзка обаче - мислех си, че преди да препечатвате мое интервю, трябваше поне да ме уведомите. Да не говорим, че произволно сте променили някои неща... Като и да е. Никога няма да изтрия телефона на Ваня от бележника си. 

...........................................................................................................................................................................

 Интервюто с Ваня Петкова е изтрито по молба на Лазар Ильов !!!

вторник, юли 20, 2010

ЖЕРТВИТЕ ОТ СРЕБРЕНИЦА БЯХА ВЪЗПОМЕНАТИ И В ИСТАНБУЛ

ЖЕРТВИТЕ ОТ СРЕБРЕНИЦА БЯХА ВЪЗПОМЕНАТИ И В ИСТАНБУЛ

Жертвите от жестокото клане в Сребреница бяха възпоменати в Истанбул.

Изпратена 20.07.2010 11:32:59 UTC

Обновена 20.07.2010 11:32:59 UTC

През 1995та година в Сребреница бе осъществено масово клане. Убити бяха хиляди босненски мюсюлмани. Въпреки изминалите години не бяха забравени нито изживените мъки и страдания нито пък бяха забравени жертвите. Жертвите от жестокото клане в Сребреница бяха възпоменати в Истанбул. По време на войната в Босна и Херцеговина бяха убити близо 8 хиляди невинни босненски мюсюлмани.

Сребреница стана сцена на най-голямото клане в Европа след края на Втората световна война... От това черно петно в историята изминаха точно 15 години.

В рамките на церемонията бе представена и книгата на журналиста Мехмет Кочак под заглавие „Клането в Сребреница, черно петно в историята на човечеството”. Книгата разказва за геноцида в Сребреница в светлината на стотици писмени и визуални документи и на информацията дадена от очевидци.

Мехмет Кочак каза: „Това не е книга написана за да ви направи щастливи, това е книга написана за да може разсъждаващите хора да извадят поуки от болките изживени в миналото”.

В речта си на церемонията държавният министър и вицепремиер Бюлент Арънч каза „Човечеството в никакъв случай не трябва забрави това, но средите, които при всяка възможност окачествяват събитията случили се преди 90 години в Турция като геноцид, не виждат и са забравили геноцида осъществен преди 15 години в сърцето на Босна. Ако босненските ни братя не бяха мюсюлмани подобен геноцид нямаше да бъде осъществен. Няма да забравим този геноцид, който е една от най-кървавите страници в историята и няма да простим на злодеите станали причина за него”.

ТРТ / Минаре България

По отношение на човешките права ислямът е максимално справедлива, всеобхватна и универсална религия

Човешките права в исляма

Животът, поколението, религията, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи

По отношение на човешките права ислямът е максимално справедлива, всеобхватна и универсална религия. До такава степен, че освен в случаите на възпротивяване срещу държавата и законната власт или отнемане на човешки живот, в които виновникът заслужава смъртно наказание, Свещеният Коран повелява: „Който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора.” (Коран, 5: 32) Подобно предписание не съществува в нито една религия или модерна система, в нито една организация или комисия за човешки права. Освен това човекът никога не е бил оценен по такъв начин. Да, ислямът приема убийството на един човек като убийство на цялото човечество. Защото убийството на даден човек поражда мисълта, че всеки може да бъде убит. Първият човек, който пролива кръв на земята, е единият от синовете на пророка Адам – Кабил (Каин). Въпреки че имената им не са цитирани в Корана и в изследванията върху сунната, от предишните Божии писания научаваме, че имената им са Хабил (Авел) и Кабил (Каин). Според преданието между двамата братя възникнала вражда, в резултат на която Кабил убил несправедливо, от завист, брат си Хабил и поставил началото на кръвопролитията по земята. Затова в свое изказване Пратеника на Създателя казва: „Няма престъпник, който да е отнел човешки живот и стойността на греха му да не се напише в книгата на делата на първородния син на пророка Адам Кабил. Защото той е първият човек, показал на човешкия род несправедливото убийство.”

Историята на Авел и Каин

„И им прочети вестта за двамата синове на Адам правдиво, как принесоха жертва и на единия бе приета, ала на другия не бе приета. Той рече: “Ще те убия!” [А първият] рече: “Всевишния приема само от богобоязливите.

Протегнеш ли към мен ръка, да ме убиеш, аз не ще протегна своята ръка към теб, да те убия. Боя се от Господа на световете.

Искам да се обремениш с греха против мен и със своя грях, и ще бъдеш сред обитателите на Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.”

И го подтикна душата му да убие своя брат, и го уби, и стана един от губещите.

И Всевишния проводи гарван, който ровеше земята, за да му покаже как да скрие трупа на брат си. Рече: “О, горко ми, нима не мога да съм като този гарван, та да скрия трупа на брат си?” И стана един от съжаляващите.”

В продължението на разказа се налага следното предписание: „Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.” (Коран, 5: 27-32)

В друго знамение на Свещения Коран се повелява: „А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Всевишния му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.” (Коран, 4: 93) Искам да обърна специално внимание на думата халидин (вечно), спомената в оригиналния текст на Корана. Защото тази дума произлиза от корена хулуд и означава много дълъг период от време, но с нея не се изразява понятието за вечност. В Корана това понятие се изразява с думата ебеден. Но в случая е спомената думата халидин („които ще пребивават там много дълго време”), произлизаща от корена хулуд. Наред с това Ибн Аббас и имамите от Следовниците на сподвижниците, които са били негови ученици, са тълкували горното знамение по следния начин: „Както отричащите съществуването на Създателя ще бъдат осъдени на вечно мъчение, така и онзи, който умишлено и съзнателно убива човек - всъщност тази тема може дълго да се обсъжда, вечно ще бъде наказан.” Според мен подобна заплаха кара човека да настръхне.

Пророка на Исляма казва: „Който бъде убит, защитавайки имуществото си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки кръвта си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки религията си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки семейството си, също е мъченик.” Във всички правни системи по света ценностите, споменати в хадиса, са поставени под защита. В нашите юридико-богословски сборници, които лежат в основата на правото, тези положения се определят като “задължителни” и се поставя силен акцент върху тях. От тази гледна точка религията, животът, поколението, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Да, от друга страна, подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи.

Впрочем в нито една религия или система освен в исляма човекът не е удостоен с титлата “халиф на Аллах” и никъде той не се определя като халифа (наместник) на земята. И не само това, човекът е удостоен и със свободата да упражнява правото си на труд и да бъде предприемчив в действията си, като му е дадена възможност да управлява предметите. Нима е възможно религия, която цени човека до такава степен, да нарушава човешките права?

Ислямът е универсална религия. Следователно значимостта, която той отдава на темата за „правата”, и гледната му точка по този въпрос обхваща не само хората, а всичко съществуващо. Да, в исляма всички „права” са защитени. Върху тази широка перспектива относно „правата” важно място заемат и правата на животните. Възможно е да се открият редица примери, свързани с темата, във възвишения живот на Пратеника на Аллах.

Правата на животните

Веднъж се връщали от битка. Когато се оттеглили на почивка, някои от сподвижниците забелязали птиче гнездо и взели от него малките птичета. В този момент долетяла майката и, след като видяла рожбите си в ръцете им, започнала да кръжи над тях. Когато Пратеника на Аллах разбрал за това, силно се разгневил и заповядал птичетата незабавно да се върнат в гнездото. Дори само чувствителността на Пратеника на Аллах в този пример е достатъчно доказателство, че ислямът обхваща всички теми, както по всички останали въпроси, така и по въпроса за правата. Откриването на подобно всеобхватно разбиране за правата в която и да е друга система е невъзможно.М. ФетхулЛах Гюлен

20 July 2010,Tuesday

"Заман" / Минаре България

неделя, юли 18, 2010

Великобритания едва ли ще последва примера на Франция,за забрана на мюсюлманките да носят бурки

Правителството на Великобритания не подкрепя забрана за носене на бурки

18 юли 2010 | 04:42 |

Лондон. Великобритания едва ли ще последва примера на Франция, за забрана на мюсюлманките да носят бурки, заяви британският министър за емиграцията Деймиан Грийн, съобщи Би Би Си. По думите на министърът, във Великобритания не е прието да се налага на хората как да се обличат, когато ходят по улиците и това не отговаря на принципите на толерантността, и взаимното уважение.
Социологически проучвания показват, че две трети от британските избиратели подкрепят забрана за носене на бурки, допълва медията.

иаф / Минаре България

събота, юли 17, 2010

Чуй първото правило !

Photo:Shams Tabrizi.

Щом Бог е тук,а не си помръдва и пръста,когато страдаме от най-страшни мъки,какво ни говори това за него ?

Шамс:

-Чуй първото правило,братко-казах му аз.

-Както виждаме Бога,така виждаме и себе си-едното е пряко отражение на другото.

Ако Бог пробужда в ума ни главно страх и укор,това ще рече,че вътре в нас са се натрупали прекалено много страх и укор.

Ако виждаме Бога преизпълнен с любов и състрадание,значи такива сме и ние.

От книгата "Любов" на Елиф Шафакhttp://aziszahara.blogspot.com

Джалаладдин Руми - Маулана,УчителяДжалаладдин Руми - Маулана,Учителя - изтъкнат ислямски учен.


През 1244 година Руми се запознава с Шамс,пътуващ дервиш с необичайни възгледи и еретични възвания.

Тази среща преобразува живота и на двамата.

След като среща невероятния си съратник,Руми се преобразува от духовник традиционалист в убеден мистик,страстен поет,защитник на любовта и родоначалник на екстатичния танц на въртящите се дервиши,с което дръзва да се освободи от всички общоприети правила.

Руми се обявява за всеобща духовност,като отваря вратите си за хора от всякакво потекло.

Вместо насочения навън джихад -определян като "война срещу неверниците" и воден от мнозина и в онези дни,и днес,-Руми ОТСТОЯВА НАСОЧЕНИЯ НАВЪТРЕ ДЖИХАД,ВКОЙТО ЦЕЛТА Е ДА СЕ БОРИМ СРЕЩУ СОБСТВЕНОТО СИ ЕГО,ИЛИ NAFS ,И НАКРАЯ ДА ГО ПОБЕДИМ.

Шамс казва:"недей да съдиш начина,по който другите общуват с Бога.

Всеки си има свой начин и своя молитва.

Бог не приема думите ни за чиста монета.

Той се вглежда дълбоко в сърцата ни.

Важни са не церемониите и обредите,важно е дали сърцата ни са достатъчно чисти.

От книгата на Елиф Шафак - ЛюбовОще:

http://aziszahara.blogspot.com

сряда, юли 14, 2010

Френска ислямофобия

Долната камара на френския парламент забрани бурката

13-07-2010

Долната камара на френския парламент прие закон, забраняващ носенето на ислямски покривала, покриващи лицето на жените, като бурка и никаб, съобщи Франс прес. Мярката се ползва с широкото одобрение на френските избиратели въпреки сериозните резерви към нея, изразени от мюсюлмански групи и правозащитни организации.

В подкрепа на законопроекта за забрана на бурката гласуваха 336 народни представители, а само един се обяви против. Повечето членове на основната опозиционна сила – Социалистическата партия, отказаха да участват във вота.

Документът забранява носенето на ислямски покривала, покриващи лицето, на всички обществени места във Франция, включително на улицата. Мярката ще засегне не повече от 2000 жени в страната.

Забраната предстои да бъде гласувана през септември в горната камара на парламента (Сената), където също се очаква да бъде одобрена.

Франс прес / Минаре България

вторник, юли 13, 2010

Модернизмът и мюсюлманинът могат да битуват съвместноФарах Пандит Их: Не е необходимо да се прави избор между модернизма или това да бъдеш мюсюлманин

- “Не е необходимо да се прави избор между това да си представител на Запада или да бъдеш мюсюлманин. Както ислямът и демокрацията могат да съществуват заедно, така и модернизмът и мюсюлманинът могат да битуват съвместно“, заяви за в. „Заман“ Фарах Пандит Их и добави, че мюсюлманите са част от Запада.
“Не е необходимо да се прави избор между това да си представител на Запада или да бъдеш мюсюлманин. Както ислямът и демокрацията могат да съществуват заедно, така и модернизмът и мюсюлманинът могат да битуват съвместно“, заяви за в. „Заман“ Фарах Пандит Их и добави, че мюсюлманите са част от Запада.

След избирането си американският президент Барак Обама обеща да затвърди и увеличи диалога с ислямския свят. Фарах Пандит Их е специалният представител, назначен от президента за тази цел, а именно - да се занимава с ефективния комуникативен обмен между САЩ и ислямския свят. Пандит Их е родена в Кашмир в мюсюлманско семейство и е пълноправен американски гражданин. От юни 2009 работи в американското Министерство на външните работи - като представител на ислямската общност. Това назначение е вследствие миналогодишното изказване на президента Обама в Кайро, Египет. По думите му тогава, в отношенията между американския управленчески елит и ислямския свят ще се установи нов модел на поведение. Пандит Их е първото американско назначение в тази посока. Откакто е поела този пост, е обиколила 23 държави, провеждайки многобройни срещи с ислямски лидери и неправителствени организации.

Според данните от изследването на Изследователския институт за хората - PEW, посредством проекта за „Световно сближаване“ мюсюлманите по света по принцип подкрепят инициативите на американската страна за борба с тероризма и икономическата криза. Но изказванията на Обама, свързани с мюсюлманите, не вдъхват същото доверие в сравнение с по-предишни изявления. Анкетата е проведена сред мюсюлманите, живеещи в Съединените американски щати и още 21 страни, сред които 7 ислямски, през април и май тази година. По този повод Фарах Пандит Их държи да отбележи, че отношението на президента спрямо мюсюлманите коренно се е променило. „Това да си различен предполага диалог и съвместно сътрудничество с цел двустранно уважение, разбирателство с положителни дивиденти. За да може обаче да се установи това, са необходими постоянни, качествени и лоялни усилия“, предава думите на Обама Пандит Их.

Развитието на съвместния диалог изисква време

Американският представител Фарах Пандит Их акцентира върху това, че отрича да използва понятието „Ислямски свят“. „Аз не използвам понятието „Ислямски свят“. По време на изказването си в Кайро президентът Обама обърна внимание на сътрудничеството между отделните ислямски общности. Този акцент изисква коренната промяна на речниковото значение на гореспоменатото понятие“, споделя американката. По думите й, при взаимоотношенията на Обама с различните ислямски общности той е променил обичайния си стил и тон на говорене. Този нов ракурс символизирал толерантността на американския държавен глава, осъзнал отношението на исляма към различния. „В тази връзка ние не гледаме на исляма като на притурка. Стремим се да разберем различната структура, използвайки своеобразни механизми, но, разбира се, правейки това, ние знаем, че не съществува универсална формула“, споделя Пандит Их. Относно мнението й по отношение на изследването на PEW Пандит Их казва, че подетата от Обама инициатива е дългосрочна и за това е необходимо време. „Преди управлението на Обама нито един американски президент не е приоритизирал отношенията си с мюсюлманите по този начин“, казва представителката. По думите й, този ангажимент е включен в политическия план на президента с цел създаване на нови контакти, увеличаване на взаимното уважение, откриване на нови пътища за ускоряване на диалога и популяризиране на толерантността. Но това отнема време. „Не може да променим всичко изведнъж, натискайки бутон. Но Обама изисква от всички нас усърдна работа по време на този процес“, изтъква американският ислямски отговорник.

Обръщайки специално внимание на дискусиите за това дали модерният свят и ислямът са съвместими, Пандит Их казва: „Не е необходимо да се прави избор между това да си представител на Запада или да бъдеш мюсюлманин. Както ислямът и демокрацията могат да съществуват заедно, така и модернизмът и мюсюлманинът могат да битуват съвместно.“ По думите й, мюсюлманите са част от Запада. Местните управници трябва да обръщат сериозно внимание на интересите и терзанията на подрастващите с ислямско самосъзнание. Защото според нея съвместно положеният труд в посока намиране на правдоподобни отговори на споменатите интересите и терзанията е ключът към дългосрочен диалог и сътрудничество между общностите на дадена държава.

„Осъществяването на този предполагаем диалог и сътрудничество ще накара хората да осъзнаят, че могат да работят съвместно за общото си благоденствие“, смята Пандит Их.

Диалог с Facebook поколението

„Знаем, че ислямът и демокрацията са съвместими, също така и разполагаме с примери за това в световен мащаб. Между Запада и исляма няма никаква война, мюсюлманите са част от него“, казва Фарах Пандит Их. По думите й, относно връзката между модернизма и исляма в Европа, Южна Азия и навсякъде по света младото поколение активно се интересува от тази тематика. „Подрастващите се борят с много трудни въпроси, а те включват равносметката и на нашето поколение, която ние не сме направили. Как биха могли да бъдат модерни и в същото време мюсюлмани? Или каква е разликата между културата и религията? Това са само част от въпросите, възникващи в стремежа да се изгради личността“, заявява американският специалист. Тя смята още, че трябва да съпътстваме развитието и подкрепяме изграждането като достойни личности на Facebook поколението. Трябвало да подхранваме инициативния дух на под 30-годишните, предоставяйки им ясни и коректни възможности за развитие. Това според Пандит Их е един от важните методи, защото по този начин им се дава възможност да се изразяват подобаващо и, изграждайки своето бъдеще, да не прекъсват комуникацията с останалата част на света.

12 July 2010,Monday

"Заман" / Минаре България

Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи