Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, май 31, 2009

Тайнствените притчи в сура Кехф

Тайнствените притчи в сура Кехф (Пещерата)

Автор Фетхуллах Гюлен

26.05.2009

Въпрос: Имат ли връзка помежду си притчите, разказани в Сура Кехф? Кои аспекти в тези притчи са насочени към съвремието ни?

В Сура Кехф са разказани няколко събития, подчинени на общи заглавия. Това са притчите за младежите от пещерата, за пътешествието на пророка Муса с Юша ибн Нун и за пътуването на пророка Муса с ал-Хидр, после следва темата за Зюлкарнейн и свързаният с нея въпрос за Яджудж и Маджуд. Първо нека да изложим накратко четирите теми. След това ще се опитаме да изтъкнем връзката помежду им, както и аспектите в тях, насочени към съвремието ни.

Хората от пещерата

Хората от пещерата са половин дузина вярващи младежи, изоставили отклонилата се от вярата в Аллах и почитаща идолите общност, напускайки града, в който живеели, и се скрили в една пещера. В тяхното състояние има поука за хората, свързана с вярата в Сетния ден и възкресението. Броят им не се знае с точност, но в Корана те се споменават със съществителното фитйету (младежите). От наставката за множествено число, с която е образувано съществителното, се подразбира, че младежите са по-малко от десет. Защото максималната числена стойност, която се изразява с тази наставка е девет.

Понеже не били в състояние да се противопоставят на тираничното управление, тези младежи напуснали двореца и предпочели да живеят в една пещера. Те се приютили в пещерата, за да могат да водят религиозен живот. Там заспали дълбок сън, който Аллах им спуснал като милост. Ромеите ги принудили да останат завинаги в пещерата, като затворили входа й, за да не успеят никога да излязат от нея. Управниците по онова време, които били очевидци на събуждането на хората от пещерата и впоследствие на тяхната смърт, построили храм край тази пещера и по-късно обектът се превърнал в често посещавано място.[1]

Пътешествието на пророка Муса и Юша ибн Нун

Пророка Муса тръгнал на дълго пътешествие. Той взел със себе си и Юша ибн Нун, който тогава е бил в млада възраст. (И в двете събития става дума за младежи). След като научил явното знание, достопочтения Муса вървял край един бряг заедно с придружаващия го младеж, за да търси и неведомото знание. По време на пътешествието те се оттеглили на кратка почивка край някаква скала и точно в този момент мъртвата риба, която носели в кошницата се съживила и скочила в морето. Но тази случка е видяна от Юша ибн Нун.

Двамата продължили по пътя си. Когато достопочтения Муса поискал от Юша да донесе храната, той си спомнил за случката и му я разказал. Впрочем мястото, на което е трябвало да се срещнат с ал-Хидр, било там където мъртвата риба се съживява. Веднага се върнали обратно. Там се срещнали с ал-Хидрр. После започва пътуването, известно на всички. Повреждането на кораба, убийството на момчето и изправянето на срутващата се стена, извършени от ал-Хидр, са събитията в тази притча. Но въпреки че още в началото достопочтения Муса обещал на ал-Хидр да не му задава въпроси, той го питал за мъдростта в извършените деяния и след третия въпрос пътищата им се разделили.[2]

Зюлкарнейн, Яджудж и Маджудж

Зюлкарнейн означава двурогия, човек с два профила или с две измерения. Той е сред личностите, за които се спори дали са били пророци или не. Но е сигурно, че е овладял неведомото и явното знание. (И в трите събития присъства темата за неведомото и явното).

Зюлкарнейн пътува по света на изток и на запад. Първо заминава за Бахр-и Мухит, а после поема на изток. Там среща общност, която дори няма дрехи на гърба си. Той продължава пътуването си и се озовава сред две прегради. Тук една общност, чийто език не разбирал, му разказала за безчинствата на Яджудж и Маджудж и го помолила да изгради помежду им преграда на всяка цена. Зюлкарнейн отказал да приеме материална награда, но се съгласил да построи преградата и я изградил от желязо и разтопен метал между два хълма. Хората около него му помагали в работата.

Събитието, свързано с Яджудж и Мадждудж е символ на хаос в широки мащаби. Преградата, изградена тогава от Зюлкарнейн има за цел да им попречи да завладеят околните земи. Но когато удари часът, насрочен от Аллах Всевишния, тази преграда ще рухне и Яджудж и Маджудж ще окупират навсякъде.[3]

Почти всички събития, разказани в Сура Кехф като че ли крият истината вътре в себе си. От друга гледна точка, персонажите в събитията сякаш не са индивидуализирани, тъй като приключенията на човешкия род отново се предлагат на вниманието на хората. Въпреки че думите се интерпретират в рамките на материалното мислене, те носят метафизичен смисъл. Събитието/събитията така са описани чрез различните нюанси, че персонажите в тях изглеждат като тайнствени и вълшебни същества. Според описанията те винаги са замислени. Наблюдавайки ги, човек се затруднява да ги определи и охарактеризира. Мисля че в подобни теми това е основното. Защото разказаните събития представят приключението на човешкия род. Събитията, разказани в Корана не са плод на въображението като нашите сценарии, те са самата истина.

Аллах Всевишния, да е славно името Му, Който отразява тези събития чрез личността на пророците и праведните раби, ги известил и разказал като достоверна истина в Предвечното Слово (Свещения Коран) на Своя Пророк и превърнал действителните случаи в безсмъртни примери. Ние също трябва да извлечем поука от тях.

След краткото описание на събитията, нека да ги изложим по-подробно, макар и не в много дълга форма.

1.Хората от пещерата

Някои наричат хората от пещерата ар-Раким. В началото на Сура Кехф (Пещерата) се разказва за ар-Рикм. В едно от кораничните знамения се цитира следното обръщение към нашия Пророк: “Нима смяташ, че хората от пещерата и ар-Раким е някакво чудо сред нашите знамения?” (Коран, 18: 9).[4] Започвайки от това знамение до знамение 26 в Свещения Коран се разказва историята на хората от пещерата, но не е дадена точна информация за числеността им. Защото в знамението се предава, че в зависимост от различните виждания на някои хора, били изтъквани предположения за числеността им, но не се цитира кое от тях е вярно и сведението за броя им е оставено пряко на знанието на Аллах Всевишния.

В знамението, свързано с темата се казва: “Ще кажат [някои]: “Трима са, четвъртото е кучето им”. И ще кажат [други]: “Петима са, шестото е кучето им”. – в догадка за неведомото. И ще кажат [още]: “Седем да, осмото е кучето им”. Кажи [о, Мухаммед]: “Моят Господ най-добре знае техния брой.” (Коран, 18: 22).

Горе отбелязахме, че хората от пещерата са наричани и ар-Раким. Според тълкувателите на Корана мъдростта в определянето им като ар-Раким се опира на следната гледна точка: ар-Раким означава “плоча с надпис”. В пещерата, в която са били младежите, съществува плоча и на нея са записани имената и историята им. Те са наречени ар-Раким, като с това се загатва за тази плоча. Някои са изтъквали предположение, че това название е името на самата пещера. Според друго предание това е название на планината, в която се намира пещерата.

В крайна сметка не е ясно със сигурност и с точност какво е ар-Раким. Цитираните идеи принадлежат на онези, които твърдят, че хората от пещерата и ар-Раким са две отделни неща.

Мястото, на което са били хората от пещерата също е спорно. Някои твърдят, че това място се намира в Дамаск, други – в Андалусия, трети – в Тарсус, четвърти – в Ефес.

В тълкуванието си, свързано с темата, един от изтъкнатите тълкуватели на Корана Ебу Хайян от Андалусия пише, че в местността, наречена Соле близо до Гренада, е видял пещера. Той твърди, че в нея е забелязал изгнили кости на куче и зад него стояли седем човешки трупа, плътта на които бавно се разлагала и отбелязва, че това може да са хората от пещерата. Ибн Атийя също твърди, че в Соле съществува такъв обект за посещения и самият той е бил там.

Ибну’л-Есир дава следните сведения за хората от пещерата: християнството било променено. Царете били покварени. Дори един от царете на име Деций приел езичеството. Той бил крайно жесток и деспотичен владетел. Възнамерявал е да унищожи всички хора, които вярвали в Единия Бог. Воден от идеята си, царят измъчвал без изключение всички вярващи хора. В двореца имало седем младежи, които също вярвали. Деций поискал да убие и тях. Но се въздържал от този акт, защото били членове на двора. Младежите се приютили в една от пещерите на планина, известна под името Бенджилус (Anchilus).

Веднъж един от младежите на име Йемлиха отишъл в града. Но се върнал обратно, защото бил зорко следен. Останалите хора в пещерата изпитали сериозна тревога от това и се помолили. В този момент Аллах им спуснал сън и всички заспали. (Тази информация е поместена и в Голяма Френска енциклопедия. Само имената са различни, тъй като те цитират гръцките варианти).

След като те потънали в дълбок сън, двама души от двореца на име Теодор и Руфинус, които били вярващи, написали върху плоча имената и историята им и я поставили в пещерата. Впрочем сведенията за тях са получени от тази надписана плоча. В нея се цитират следните имена: Йемлиха, Мекселина, Мислина (или Меселина), Мернуш, Дебернуш, Шазенуш, Кефештетаййуш и кучето им Кътмир.

Минало много дълго време. Според Свещения Коран това време продължило триста и десет години по лунния календар, а по слънчевия календар – триста години. От една страна, с това знамение Свещеният Коран загатва за разликата между лунния и слънчевия календар, а от друга, – за относителността на времето.

След толкова дълго време хората от пещерата се събудили. Но веднага били забелязани, защото състоянието на единия от тях, когото изпратили в града, е привлякло внимание. Аллах Всевишния взел душите на хората от пещерата, защото народът научил за тях и те напуснали този свят.

Накратко това се разказва за хората от пещерата. Но ние желаем да наблегнем и на онази страна на събитието, насочена към съвремието ни, за да изкристализират някои от мъдростите в цитирането му в Корана. В противен случай ще става въпрос за притча, която няма никакъв смисъл – опазил Аллах – освен споменаване на събитие от миналото. Коранът, който е чудотворна книга, е пречистен от такива идеи и стои над тях.

В тази притча има много поуки както за хората във всяка епоха, така и за хората от съвремието ни. Впрочем тези притчи се разказват в Свещения Коран, за да извлекат поука от тях хора от всички епохи в зависимост от равнището им.

Свещеният Коран не уточнява и не съобщава мястото на хората от пещерата. Както споменахме горе, на различни места по света например в Испания, Алжир, Египет, Йордания, Сирия, Афганистан и Източен Туркестан, а в Анадола – в Ефес, Тарсус и Ефсус (Афшин), има пещери, за които се твърди, че в тях са се приютили младежи. Една от мъдростите в това може да е свързана с факта, че на различни места по света мнозина от вярващите са преживели периоди на приютяване и отдаване на богослужения в някоя пещера. Това не е локално събитие, случило се само на едно място. Коранът загатва за това положение, оставяйки темата необвързана, и привлича вниманието върху хората от пещерата, намиращи се по всички места. Може би сред народите на всички пророци е имало такива хора, известни като хората от пещерата.

Например възможно е сред народа на достопочтения Муса да са съществували хора, наречени хората от пещерата, които са се оттеглили в някоя пещера, не издържайки на гнета на угнетителите, и там да са се отдали на богослужение. Може и сред народа на достопочтения Месия да е имало хора, назовавани със същото прозвище, които се приютили в пещера, бягайки от угнетителите и тираните по тяхно време. Но от историческите сведения, с които разполагаме, ние не знаем кои от тях към кой народ принадлежат. В бъдеще може би тези неизвестни положения ще бъдат осветлени.

Същевременно този подход ни разкрива и една истина, свързана с младото поколение. Във всяка епоха е имало движение на младите хора. Тоест част от младите, които обвързали душите си с Аллах, се обединявали и отстоявали определени истини. Впрочем акцентирането върху състоянието на младежите в Свещения Коран, без да се оповестяват имената и броят им, е за да извлечем поука от това положение. Коранът ги героизира (в рамките на нашия превод и тълкувание) със следните изрази.

Коранът ги определя като общество на младите хора, като общност от младежи, поели на плещите си истината и на всяка цена са готови да я приложат в живота. После Коранът допълва: и още повече ги напътихме и укрепихме сърцата им. Те се привързаха силно един към друг и добиха смелост. Те бяха безразлични към неверието, гнета и заблудата. Спокойно може да се хвърлят в огъня, да отидат усмихнати както на кръста, така и на смърт, сякаш наблюдават проявленията на Лика на Аллах Всевишния, когато биват разкъсвани от лъвовете на арената. Дори когато представителите на грубата сила ги преследват за да ги заловят, те ги посрещат като охранители и винаги действат спокойно. Сърцата им са силно укрепени. Те са се противопоставили на безредието и безпорядъка. В това противопоставяне ясно се вижда, че преследваната цел е спечелване благоволението на Аллах Всевишния и зачитането на универсалните ценности. Те винаги се вдъхновяват от истината: “Нашият Господ е Господът на небесата и земята. Ние не ще зовем друг Бог освен Него” (Коран, 18: 14).

Впрочем именно тази младежка общност е гаранция за просъществуването на народа, сред който произлиза. Затова достопочтеният Омар е рекъл: “Народ, който няма младо поколение, е погубен.” Тази мисъл означава, че народ, сред който няма общност от млади хора, е обречен на гибел и изчезване от лицето на географската карта. Тези енергични, жизнени, активни и във всяко отношение здрави младежи, ще заглушат всеки нещастен глас, възвестявайки навсякъде своята ценностна система, няма да позволят на хората да се отклоняват към погрешни пътища и да се погубят, от друга страна, те ще изпълняват ролята на наблюдатели и ще се противопоставят на всяка идея, която не е в полза на народа.

Да, народ, сред който няма такова младо поколение, е погубен и опечален. Погледнато от тази гледна точка, се вижда, че движението на младото поколение, което е започнало по времето на достопочтения Иса, е продължило триста и десет години, т. е. в продължение на толкова време християнството се разпространявало тайно и скришно и ето така вярващите хора отстоявали религията срещу тогавашните угнетители и тирани, запазвайки я в тайна.

Когато държавната власт е преминавала в ръцете на угнетители и тирани, угнетяването и тормозът, на които дори и Нерон би завидял, били неизбежна част от съдбата на вярващите хора и е нямало гнет и страдание, което да не са изпитвали на гърба си, докато злата им участ не се промени. Вероятно угнетяването и измъчването, извършени от хората, изкопали ямата, също съвпада с този период. Ямите били изкопани, в тях били запалени огромни огньове и вярващите хора били хвърлени в ямите и изгорени, но въпреки това нито един от тях не се отвърнал от религията си. Сред тях имало майка с дете и заедно щели да изгорят. За миг майката се разколебала. Може би тя не била разтревожена за себе си, че ще изгори, но си помислила: “Дали ще ми бъде потърсена отговорност заради невинното дете?” В този миг от завитото в пелени детенце се чул глас: “Мамо, не стой, скачай!” И жената скочила в огъня заедно със скъпата й рожба, без дори да се замисли.

Общността на младите е общност от храбреци – жени и мъже, които се изправят срещу опасностите. Въпреки многобройните масови избивания хората, изкопали ямата намирали пред себе си млади лица, изправени срещу тях. Те били разпъвани на кръст и изгаряни, но никога не отстъпили от вярата си. Разрязвали ги с железни триони, съдирали плътта от костите им, но те пак не се отвърнали от религията. Държали ги гладни и жадни с дни и месеци, измъчвали ги в пустинята, но въпреки това те не отстъпвали нито крачка назад. Всъщност не е ли посочил за пример Пратеника на Аллах точно тези герои по повод постъпилата от страна на Хаббаб ибн Ерет молба за зов?

Да, те съвестно изпълнили мисията си. В Епохата на щастието тази задача се паднала на другарите на Пратеника на Аллах. И Пратеника на Аллах е изрекъл последното си слово: “Аллах ще изгради тази религия, но вие бързате.” Нямало нужда да се бърза. Защото обединената общност рано или късно е щяла да реализира функцията си, изпълнявайки полагащата им се отговорност, и да спечели благодатта на Всевишния, свързана с изграждането на религията. Но по този изискващ търпение въпрос, е трябвало да се прояви търпеливост. Да, в такива случаи бързината винаги е водела до разруха и структурата, изградена с труда и усилията на милиони хора, е рухвала.

Тук ще прекъсна темата и ще премина на друга, за което моля да бъда извинен. Досега винаги съм смятал себе си за най-грешния сред вярващите. В резултат на това аз не помня някога да съм твърдял, че съм направил нещо в полза на исляма. Но искам да изтъкна следната истина: дори всички вярващи хора по земята да бъдат унищожени и аз остана сам, това положение ни най-малко няма да ме тласне към безнадеждност. Ако се случи такова нещо – опазил Аллах – аз пак ще кажа: “Ще работим и отново ще увеличим броя си”, и ще продължа по пътя си. Но намесата на онези, които не са почувствали страдание в делото в период, в който вярващите са във всички сфери на живота, и усилието на хората, които не са преминали през никакви трудности в миналото, да държат нещата в свои ръце... ето това е най-голямата напаст, която може да обезнадежди мен и мислещите като мен. Защото в Епохата на щастието точно такива не изстрадали хора са породили смутове и са превърнали ислямския свят в кърваво блато.

Да, хората всяващи смутове в онази светла епоха, не са били такива като Хаббаб, Аммар и Билял. Там където има новопоявили се и присъединили се по-късно лица – разбира се, не всички, думите ми се отнасят за някои не изстрадали хора – винаги те са оглавявали метежите и анархията. Трябва да призная, че когато си мисля за това положение надеждата ми се засенчва, вдигам ръце към Всевишния и отправям следния зов: “Всевишни, отстрани хората със задни помисли. Никога не сломявай духа на вярващите!” Амин.

Отново се връщам на темата, народът на достопочтения Месия е продължил движението за обединение точно триста и десет години. Накрая Константин І е бил принуден да обяви християнството за официална религия, защото натискът е дошъл от народа. Впрочем целта на признаването на християнството е била налагане на контрол над религията, но във всеки случай това е важно в известен смисъл. Ако ранните християни били изтърпели още малко, без да се оставят да бъдат подведени от Константин, до деня, в който да действат като себе си, вероятно е можело да запазят за още известно време религията си.

Никога не бива да се забравя, че тактиките на признаване, които се прилагат спрямо вярващите в съвремието, или които ще бъдат приложени в бъдеще, не се различават от тези, реализирани към вярващите в миналото. В такъв случай съвременните вярващи категорично не трябва да се поддават на хитрините на този или онзи, като извличат поука от историята.

Признаването на християнството за официална религия, е бил удар, който довел християните до състояние на инертност. След този период част от християните започнали да преследват изгодата си, изгубвайки предишната си динамичност. Разбира се, това приземяване е ускорило вървежа към края. Вероятно през периода на охолство, те не помръднали и пръста си в името на истините, за които преди залагали живота си.

Да, оттеглянето в пещера не трябва да се разбира като бягство от обществото. Това е само период на зареждане с енергия и всички велики личности начело с Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, са минали през такива периоди. Нашият Пророк се оттеглил в пещера в планината Хира. Имàм Газали прекарал известно време в пещера. Страдалецът [Бедиуззаман] на епохата завършил периода на зареждане с вътрешна енергия в пещерите и от една гледна точка, родните затвори (в Турция) и местата, в които е бил пращан на заточение, за него изиграли ролята на домове на страданието. Впрочем почти всички представители на суфизма са поставили като условие необходимостта от период на зареждане с духовна енергия и всяка личност е преминала през период на страдание в зависимост от индивидуалната му потребност. Големите личности са смятали, че изживяването на период на усамотение и пречистване от греховете с цел подготвяне на обществото за напътване, е винаги задължително. Да, разказването за хората от пещерата налага да се отбележат и тези положения.

В началото на делото Пратеника на Аллах е основал такава общност от млади хора и лично я оглавил в качеството му на “Млад Водител”. Всъщност една от мъдростите в цитирането на някои особености на нашия Пророк, преди притчата за хората от пещерата в Сура Кехф, загатва за това положение. И в онзи период младежите са поели делото на плещите си и го продължили.

Движението на младите хора продължило повече от триста години и в по-късно време начело на ислямския свят дошли като напаст деспотични и тиранични владетели. В това време мюсюлманите изгубили предишната си чистота и прозрачност. После отново настъпил период на възход и ислямът възвърнал славните си дни. След този период на величие пак последвало падение, след което отново започнал период на възход и в тази последователност Карловацкия конгрес е сложил началото на нов упадък. В съвремието ни има стремеж към дните, в които усилията, положени в името на исляма по четирите краища на света, ще дадат резултат. След като срокът за оставане в пещерата е приключил, сякаш пролетта и епохата на розите засиява с пълния си блясък...

Но излизането на вярващите хора от пещерата трябва да стане в рамките на определени правила и принципи, за което се загатва в кораничните знамения, свързани с хората от пещерата. Накратко да обобщим тези положения.

Първо, това са положенията, свързани с формата на пещерата и начина на укриване. Формата и съдържанието трябва да отговарят на условията на съответното време. Защото във всяка епоха техниките за разследване и проучване на невярващите, са различни. Но независимо от времето съществува една непроменлива обща линия и тя е да не се дава възможност на хората, вкопчили се във враждебността, да узнаят. Защото, ако те узнаят, настъпването на невъобразими несправедливости ще бъде предопределено.

Тяхното най-елементарно предложение е да предложат на вярващия човек да се откаже от религията си. Вярващият или ще приеме това предложение и ще се обрече на вечна загуба, или ще приеме да бъде унижаван в обществото. Всъщност и двете предложения са в ущърб на вярващите. Първото застрашава вечния живот на вярващия, а второто – служенето му на вярата. Съществува само един начин за предпазване от тези угрози и това е вярващият да не попада в ръцете на противника. Следователно, поемайки по такъв път храбреците, посветили се на въплътеното с възвишени идеи и висши идеали дело на младото поколение не трябва да забравят, че непрекъснато са преследвани от вътрешна и външна враждебност.

Второ, винаги трябва да се имат предвид природата и суровостта на враждебността, както и негативите, които тя може да породи. Силата е реалност и има мъдрост в нейното създаване. Да, Всевишния създал силата и мощта с някаква мъдрост. В такъв случай не може да твърдим, че тя не съществува. Как можем да я пренебрегваме, понякога тя дори надделява над правдата. Обаче истинското върховенство се полага на правдата. Колко е тъжно, че в съвремието ни силата често надделява над правдата. Това показва, че има мъдрост в създаването на силата. Тя е реалност и отричането й не е в ничия полза. Затова още веднъж изтъквам, че винаги трябва да се взимат под внимание мощта на противниковата сила и състоянието, в което тя надделява над правдата. Онези, които действат обратно, винаги ще получават удари, като усилията им към целта ще пораждат обратен ефект.

На трето място стои въпросът за благодетелността. По друг повод изложих този въпрос, поради което смятам за излишно отново да се спирам на него. Но трябва да кажа, че благодетелност означава вярващият човек да се наложи в обществото, без да отблъсква останалите. Впрочем всички сфери на обществото се нуждаят от вярващите хора, както се нуждаят от въздуха. Благодетелността трябва да се проявява в този смисъл. Обществото постоянно трябва да диша нейните идеи и когато настъпи сезонът й всички да разберат, че докато те се опитвали да я удушат и унищожат, тя им вдъхвала живот. Ако бъде така, ще дойде ден когато някои сред тях ще го осъзнаят и ще съжаляват за онова, което са им сторили, и ще поискат прошка. Дори и да не поискат опрощение, вярващите ще им простят. Защото вярващият човек е състрадателен. Натъженото лице го разплаква от сърце.

Сега да разгледаме случая с пророка Муса и Юша ибн Нун, който е второто събитие.

2.Пътешествието на пророка Муса и Юша ибн Нун

Юша ибн Нун е пророк. Твърди се, че след пророка Муса той е командвал битките, водени срещу амеликанците. Впрочем ние знаем, че Джалут е убит от пророка Давуд, както се разказва в Корана, и това е сигурно.[5] Но не знаем с каква титла достопочтения Юша, мир нему, е участвал в тези битки по негово време.

Веднъж пророка Муса позовал Всевишния и Го попитал дали съществува човек, който притежава повече знание от него. Намерението му не било от горделивост, а от желание да се поучи от тази личност. (Тълкуването на темата от тази гледна точка ми се струва по-правилно с оглед на уважението към пророка). В откровение към достопочтения Муса Всевишния му съобщил, че съществува такава личност и, че трябва да отиде до Меджмуау’л-Бахрейн, за да се срещне с него. Пророка Муса изпълнил повелята, той взел със себе си младежа и тръгнал на път. Тълкувателите на Корана са единодушни, че въпросният младеж е Юша ибн Нун. По пътя те стигнали до голяма скала. Там спрели за почивка. През това време мъртвата риба в кошницата им изведнъж се съживила, скочила в морето и отплувала.

Това означава, че в мястото където се намирали, е имало духовна и различна атмосфера. Там ясно се проявило името Живия на Всевишния. Всъщност степента на ал-Хидр е състояние на пълна будност. В същото състояние се намира и достопочтения Джибрил. Затова е широко разпространено вярването, че мястото на което стъпва той и жребецът му, се раззеленява и пътищата, по които минава потъват в зеленина. Разбира се, това са феноменални и свръхестествени явления. Вероятно след навлизането в тази атмосфера, рибата изведнъж се съживила с необикновеното проявление на името Живия и тя скочила във водата.

Къде се намира скалата, наречена сахр-кая? Коя е тази скала? Няма точни сведения за нея. Всъщност така трябва да бъде. Защото неизвестността е общ характерен белег на всички тези събития. Не е сигурно, че това е била скала в Месджид ал-Акса, под която пророка Давуд влизал за богослужения, както предават някои. Според нас неизвестността на тази скала съответства повече на общия смисъл.

Пророка Муса и Юша ибн Нун, мир на тях, вървели известно време. Когато почувствали умора и глад, те решили да се нахранят по предложение на достопочтения Муса. В този момент достопочтения Юша си спомнил случката, за която забравил. Рибата се била съживила и скочила в морето. После разбрали, че това е било мястото на срещата им и се върнали назад. Там видели да стои ал-Хидр, мир нему. Коранът го описва като раб, дарен със знание от Всевишния.[6]

Пророка Муса му разказва за положението си и заявява, че иска да го следва. Но ал-Хидр, мир нему, напомня на пророка Муса, че няма да успее да издържи на пътуването с него. В хадисите на нашия Пророк се разказват следните подробности по темата. Ал-Хидр се обърнал към достопочтения Муса и му рекъл: “Аллах те е дарил със знание. Аз не го зная. Ти също не можеш да знаеш знанието, което е дал на мен.” После му посочил птица, която потапяла клюна си в морето и казал: “О, Муса, в сравнение със знанието на Аллах твоите и моите знания са като водата в човката на птицата и огромното море”.

По време на пътуването достопочтения ал-Хидр поврежда кораба, убива дете и изправя някаква стена в едно селище, чиито жители отказали да ги нахранят. Наглед тези деяния изглеждат като погрешни, затова всеки път достопочтения Муса изтъквал възражение. Но преди да се разделят ал-Хидр разкрил истинската им същност.

Корабът принадлежал на праведни хора. Но несправедливият цар присвоявал всеки здрав и годен кораб, забелязан от него. Повреждайки кораба, ал-Хидр предотвратил конфискуването му. Убитото момче било бунтар. А родителите му били праведни хора. Ако животът му бил продължил, то е щяло да отклони родителите си от правия път. От гледна точка на невидимата страна на събитието момчето е убито от ал-Хидру, мир нему. Но в действителност то умира в случка, предизвикана от личната му невъздържаност. Ако стената била оставена да рухне, полагащото се на сираците на собственика на имота съкровище под нея, е щяло да бъде открито и разграбено. С изправянето на стената, за да издържи докато пораснат момчетата, съкровището им било защитено.

Това е пътуване, което трябва да се извършва по всяко време и във всяка епоха. Вярващите хора не трябва да се задоволяват само с известното знание, те трябва да се стремят да овладеят и неведомото знание, активизирайки душевния и духовния си свят. Достопочтеният Муса е следвал този път заедно с младежа до него и с това е дал урок на всички млади хора.

В известен смисъл пътуването е символ на страдание и нравствено усъвършенстване. Степените на това дълго пътуване съдържат характерни условия и те са известни само на вещите в областта лица. След сподвижниците, това дело било пълноценно реализирано от страна на техните последователи, като хората се втурвали и пътували към далечни места в стремежа си да усвоят различните видове знание. Онези, които желаят да постигнат същата цел, трябва да действат по същия начин и в съвремието ни. В обобщение може да кажем, че извличането на поука от това събитие ще продължи до Сетния ден и всеки любознателен човек ще се поучи от него в зависимост от равнището му.

Корабът е друг символ. С това събитие се загатва, че корабите, които угнетителите и тираните във всяка епоха искат да изземат, може да се задържат, показвайки ги като повредени и негодни. Разбира се, в случая и аз употребих понятието за кораб в преносен смисъл. Защото този принцип може да се прилага във всички епохи и той ще важи до завършека на света.

Съществува и друга мъдрост, която ни внушават едновременно трите събития: логиката и рационализмът трябва да се покорят на сърцето и духа. Тук детето, което привидно изглежда невинно, бива убито; стената, която чака да рухне, бива поправена и вместо благодарност, се поврежда корабът на добрите хора. Така разбираме, че разумът не винаги е способен да проумява всичко, когато пред него се отвори прозорец от неведомото. Основното за него е да се покори на духа на религията. Докато човек не се освободи и въздържа напълно от светските и земните неща, не може да добие умение за усвояване на неведомите истини. Затова има нужда от пътешествие, което да отдалечи сърцето от светското и да го доближи до отвъдното.

Описаното в коментарите сливане на двете морета по-скоро символизира срещата на достопочтения Муса с достопочтения ал-Хидр, отколкото точките на съединяване на повече от едно морета, тъй като и двамата са като морета в своите области – единият владее явното, а другият – тайното знание. Това е знаково тълкувание.

В състоянията на достопочтения Муса и Юша ибн Нун е налице пълно посвещаване на неведомия свят и внимателното му осмисляне. Там човек се освобождава от материалната си същност, приема духовна същност, и увеличава знанието си. Това същевременно означава узряване за голяма мисия. Завладяването на света следва такъв път на развитие и за да се стигне равнището на Зюлкарнейн, първо трябва да се получи такова възпитание.

Онези, които не са се отрекли от светското, за да се отдадат на богослужене и на Всевишния, които не са се уединили и усамотили, които не са минали – по собствена воля или неволя – през такъв период на страдание, разбира се, че не могат да се приближат до Всевишния. Този етап трябва да се завърши, за да може да се осъществи срещата с ал-Хидр. За издигане до равнището на Зюлкарнейн, е необходимо преминаване през такъв етап. От миналото до днес някои са постигнали това чрез волята си, а други, били насочени по този път, независимо от волята им. Представете си само, Страдалеца на епохата [Бедиуззаман] не е имал възможност да вкуси дори зрънце от светските наслади в над осемдесетгодишния му живот.

Да, животът му е минал на бойните полета, в пленническите лагери, в родните (Турция) съдилища, в затворите и в заточение. За него това означава неволно споделяне съдбата на хората от пещерата и той представлява истински образец за последователите му. Това е необходимото условие, за да се измине пътя, водещ към Аллах. Нека да перифразирам думите на поета Юнус Емре, “Не можеш да се издигнеш до Всевишния”, без да си влязъл в огнени ями, без да си пил отрова, вместо вода, без да си бил подлаган неколкократно на духовен гнет.

Вратата към завладяването на сърцата започва оттук. Чакането във формата на какавида в Сьогют[7], поникването на криле, превръщането в пеперуда, после летенето и хвърченето надлъж и на шир, узряването за истината: “Константинопол ще бъде завладян. Колко славен е воинът, който ще го завземе. Колко славен е пълководецът, който ще го завладее!”, е неизменен закон на Аллах Всевишния и важи за всички мюсюлмани.

3.Зюлкарнейн

Що се отнася до събитието, в което се разказва за Зюлкарнейн, неговото име се споменава в Корана. В кораничното знамение: “И те питат за Зюлкарнейн.” (Коран, 18: 83), става въпрос именно за него. Но въпреки че името е цитирано, личността на Зюлкарнейн остава неизяснена. И в това събитие, както и в другите, неизвестността продължава.

Някои изтъкват, че тази личност е Александър Велики, син на Филип Куция. Но Зюлкарнейн е живял в епохата на пророка Ибрахим. Дори в някои предания се разказва за среща между пророка Ибрахим и Зюлкарнейн. От тази гледна точка Александър Велики, който е живял около триста години преди н. е. не може да е Зюлкарнейн. Има вероятност Зюлкарнейн да е от Химйер. Защото в йеменския език по традиция в началото на имената се слага наставката зу например Зулменар, Зулйесар и др. При това положение пътуването му на изток и на запад може да означава пътешествие из цяла Африка, отначало докрай. Възможно е оттам Зюлкарнейн да е стигнал и до Китай.

Както подчертахме горе, положението не е ясно и не е констатирано с точност. Интересно кой е Зюлкарнейн?

В предание, разказано от достопочтения Али, се споменава, че Зюлкарнейн е праведна личност. Но има съмнения относно пророчеството му. При това положение тази личност категорично не може да е Александър, който имал слабост към пиенето и разпространявал поквара навсякъде където е стъпил. Освен това не е възможно велик пророк, какъвто е Ибрахим, да прегърне и притисне до гърдите си човек като Александър.

Да повторим пак, не знаем кой е Зюлкарнейн. Онова, което знаем е, че Зюлкарнейн олицетворява една истина. Впрочем за нас е важно да открием тази истина. Зюлкарнейн е личност, обградена от причините и е укрепен от Всевишния с мощ. Няма събитие, което да го разтърси. Той е вещ във всички области на живота. Подробно познава обществения живот. Има дълбоки познания за стопанския и военния живот. В същото време той е човек на богослуженето. В това отношение той е истински аскет. Всички причини са мобилизирани и предоставени на негово подчинение. Следователно според ситуацията, той създава групи за напътване (проповядване) и ги привежда в действие, а в други случаи, организира походи на изток и на запад, за да завладее света.

Първо отива на запад и стига до мястото където залязва слънцето. По-нататък от това място той не може да се придвижи нито крачка напред. Защото има вероятност да е стигнал до Атлантическия океан. Тук Зюлкарнейн вижда как слънцето залязва в кална вода. Може би тази гледка се е получила вследствие на океанските изпарения или това описание е напълно свързано с оценката и гледната точка на Корана. Да, Коранът, който е низпослан отвъд небесата по пътя на откровението, описва тази картина така, както се вижда от отвъдния свят. Когато греещото като малко око в лицето на небето слънце, залязва в океана, който наподобява на око върху лицето на земята, обитателите на небесата виждат слънцето във вида, описан в Корана. Затова, описвайки тази картина Коранът казва: фū айнин хамиетин.

После той решава да потегли на изток. Има намерение да завладее и източната част на света. Но във всички походи той действа, съобразявайки се с причините. Тук среща общност, чиито членове са почти голи. Това състояние загатва или за сушавостта на земята, която населяват, или за първобитността на някакво племе, което дори не се облича.

Пътешествието на Зюлкарнейн продължава до местност, където има преграда. Там той среща племе, което или говорело на примитивен език, или езикът им не е бил такъв, но Зюлкарнейн не го владеел. Те се обръщат към Зюлкарнейн с молба да ги защити от нашествията на Яджудж и Маджудж и заявяват, че в замяна са готови да му плащат данък. Зюлкарнейн не се съгласява да взима данък. Но обещава, че ще им построи стена със собствени възможности.

Както не знаем къде се намира морето, край което се срещнали пророка Муса и ал-Хидр, в предното събитие, така не знаем и къде се намира тази стена. Неизвестността продължава и в този случай. Защото тези събития не се отнасят само до конкретна епоха и конкретна област. Възможно е такива събития да се случат навсякъде и във всяка епоха, и персонажите в тях не трябва да се идентифицират с конкретни личности. Може би тези персонажи са пръснати на различни места по света. Всички съзнателни обединения, които продължават от времето на пророка Адам и ще съществуват до завършека на света, са част от тази истина и Аллах Всевишния държи това положение в тайна.

За тази стена съществуват различни предания. Някои твърдят, че това е прочутата Китайска стена. Според тях въпросната стена е изградена, с цел защита на китайците от тюрките. Други са на мнение, че това е Дерибентската крепостна стена в Дагестан, между Азербайджан и Армения. Може би става въпрос за стената в Уралските планини, а може би не е нито едното, и това е мястото за преминаване през Беринговия проток. Всичко това е извън знанието ни. Както не знаем какво представляват въпросните обекти, така не знаем със сигурност каква е структурата на тази стена. Знаем само следното нещо.

Зюлкарнейн постепенно е установил господство от изток до запад и изградил здрава стена, чиито блокове били от желязо, а мазилката й – от мед. Този строеж би трябвало да е реализиран с по-развита техника от съвременните технологии и модерната индустрия. Резултатите от някои съвременни изследвания може да ни дадат идея в това отношение. Тъй като Зюлкарнейн е укрепен с мощ, не трябва да се гледа странно на факта, че техниката е била развита в такава степен.

От друга страна, Зюлкарнейн е двустранно развита личност, тъй като съчетава в себе си както явното, така и неведомото знание. Всъщност предприемането на такъв ход в световен мащаб, преди достигането до това равнище, е неправилно. Друго неправилно поведение е, пасивното чакане, мислейки, че това равнище се постига без полагане на усилия.

Когато младият дух укрепне и стане способен на всичко, той може да се поддаде на желанието за използване на сила, ако не е бил дисциплиниран по подобаващ начин. Точно в този момент пред него се появяват пророка Муса и младия му другар Юша ибн Нун и погледите главно се обръщат към неведомото. Благодарение на неведомото знание хората, които си приписват реализираните в материален план заслуги, разбират истината за нещата и отдават всички благодеяния на Аллах Всевишния.

Става ясно, че ако личността и обществото не се укрепват духовно успоредно с материалната мощ, светското неизбежно надделява. От тази гледна точка, ако представителите на дадено движение не осветляват духовната си атмосфера, отдавайки се на богослужене в нощите, и не се стремят към духовно издигане чрез молитви, наравно с нарастващата им мощ, в известен смисъл падението им е започнало и те са в загуба. Това е вътрешно разложение и упадък.

Освен изложените, в Сура Кехф се разказва и друго събитие, свързано с положението на двама души, собственици на градини и лозя.[8] Това събитие, което сякаш загатва за настъпването на период на изпитание, след пещерния период, е също много важно. Разбира се, че притежаването на богатство, придобиването на градини и лозя, не е престъпление и грях. Но, ако те завладяват душата на човека и стават причина за занемаряването на големите и важни дела, които трябва да се осъществят в името на човечеството, тогава се налага въздържане от тях. В тази притча единият от двамата другари е успял да издържи изпитанието, а другият е загубил. Това означава, че отсяването продължава във всички периоди. Едни губят още в началото на делото, втори – по средата, а трети – на края. От това положение може да стигнем до извода, че човек винаги е изправен пред ползата и загубата, до момента, в който душата напуска тялото.

Периодът на утвърждаване в глобален план, е описан в притчата за Зюлкарнейн. Това е период на спечелване на място сред световните сили, заставане на влиятелна позиция и изправяне като преграда срещу несправедливостта. Ако пътят се следва по правилата, и тази цел може да бъде постигната с подкрепата и помощта на Аллах Всевишния.

Пътят, който води до равнището на Зюлкарнейн, започва от състоянието на хората от пещерата. Онези, които успяват да съхранят непорочността си, които са свързани с неведомото и запазват първоначалната си самоотверженост докрай, според мен те са младата общност и те ще променят нещастната съдба на човечеството. Хората, които биват изкушени от градините, лозята, имуществото и богатството си, които се стремят да имат и вила освен къщата си, или къща освен вилата си, и прахосват живота си, който е най-ценното им богатство, в преследване на такива излишни желания и прищевки, нямат право да се издигнат на равнището на Зюлкарнейн и не са достойни за това.

[1] Коран, 18: 9-26.
[2] Коран, 18: 60-82.
[3] Коран, 18: 83-98.
[4] Цитатите от Корана в текста са взети от второто издание на Превод на Свещения Коран на проф. Цветан Теофанов.
[5] Коран (2: 251).
[6] Коран (18: 65).
[7] Сьогют – първата столица на Османската държава. – Б. пр.
[8] Коран, 18: 32-34.
Последна промяна ( 26.05.2009 ) Info

Muxlim Inc. - Enhancing the Muslim Lifestyle

Muxlim.com: A Web 2.0 Destination for Muslims


By Rafi-uddin Shikoh,

Posted February 28, 2007


Just as the young blazing entrepreneurs of the Web 2.0 online destinations such as YouTube, MySpace, Flickr, Wikipedia etc., have built global brands in a matter of years, Mohamed El-Fatatry a young Egyptian who was born and raised in the UAE is building a similar Web 2.0 destination – but one with consideration for Muslim values and sensitivities.

Mohamed
El-Fatatry
,
Chairman & CEO of Muxlim.com


With niche ethnic and religious affinity based sites taking off-- case in point being Koolanoo, a Jewish online social networking destination which recently received a first round financing of $3 million--building online destinations that cater to unique Muslim needs certainly have a market.

Muxlim.com as it is called is an already existing network of sites started in late 2005 which includes a Muslim MySpace (Muslimspace.com) – a social networking site; a Muslim FlickR (Muslimr.com) – photo sharing site, IslamicTorrents.net – a file sharing site and many more. Already with unique visitor traffic of 5 million last year and 80,000 registered users, El-Fatatry has decided to combine the network under one umbrella experience of Muxlim.com with the aim to provide a complete online experience primarily based on user-generated content.

65-70% of the Muxlim network users today are primarily Muslims based in the West but El-Fatatry has big plans including enabling the experience in Arabic, French and Malay to expand its reach. He estimates the current size of Muslims online globally to be 150 million and growing. In order to build a scalable strong platform and facilitate this expansion, he is working on completing another round of seed funding for $1.5 million. Current negotiations are with a Finnish Government Venture Fund and other Silicon Valley and European investors. Surprisingly, Muxlim.com has not been successful in getting any Muslim investor/VC interested.

Mohamed El-Fatatry, an Egyptian national was born and raised in the UAE where he studied Computer Science at the American University of Sharjah, U.A.E. Following the path of many new economy entrepreneurs, he is currently juggling between his new venture and Media Technology studies at EVTEK University of Applied Sciences in Espoo, Finland.

In a phone interview from Espoo, El-Fatatry passionately made a case for his venture, its future plans and challenges. Below is a summary of the interview:

DS: What is the purpose of Muxlim.com?

ME: Digital Halal Network was a group of sites that I had developed on my own as a hobby in 2005. I always liked to use the Internet but usually felt uncomfortable using some services especially user-generated ones like MySpace, Flickr, TorrentSpy, etc... because of the poor moral standard on such sites. So I thought of starting similar services based on Muslim values.So with Muxlim we hope to provide a complete online experience for Muslims primarily based on user-generated content. That includes social networking, email, search, games, videos, news, prayer times, entertainment, qibla direction, maps, calendar, and then further enhance their experience by providing mobile access.

Also, Muxlim not only plans to have services for Muslims, but due to the rising concern and need for a morally rich Internet, we plan to launch a few services for non Muslims as well but are still based on Islamic values. Moral guidelines are not new for Internet websites. Meg Whitman CEO of eBay is a religious Christian so she doesn't allow adult products to be sold on the site. Google as well doesn't allow hard liquor and weapon ads on their AdSense program. Similarly, we are a technology company with similar moral guidelines but they are derived from a different source, Islam.

DS: What is the strategy behind consolidation of all sites under Muxlim.com?

ME: The first service I started was IslamicTorrents.net in August 2005, which in a few months grew very rapidly generating some income that enabled me to open the next site MuslimSpace.com. And from there it was a domino effect. Each site funded the next and so on... till the sites grew big enough to be struck by infrastructure, scalability, and cross-network single login problems. Hence the need to create a global system that can solve this problem.

DS: How do you define your market?

ME: Muxlim is not a religious portal, but a technology portal with Muslim values. We believe that the ultimate majority of Muslims around the world share the same core values and morals that are applied on our network. We are trying to offer services that appeal to all cultures, ages and countries.

However, no doubt the youth are more interesting from a business perspective because they "hang out" on the Internet, have a lot of disposable income and create the content in user-driven services. Older generations usually use the Internet to fulfill some tasks or find information. Both have different approaches that need to be kept in mind.

In terms of geography, Muslims are widely spread across the whole world. However, we will first target English-speaking Muslims (for ex: in Europe and North America) and then continue on to the Middle East with Arabic language services. We also have other plans for more languages in the future.

DS: Does Muslim family life encourage/ support entrepreneurship? How so or if not what should be done?

ME: I was born in the U.A.E (to Egyptian parents) and raised in a family that I consider more open minded than most in the Arab world. Both my parents are journalists and they have traveled around the world. This was instrumental at different stages in my lifetime, for instance when I wanted to travel abroad to pursue my studies and also when I wanted to get married.

Spoon feeding by the parents is unfortunately a common problem in the Muslim world that needs to be addressed by society. My family in general is very supportive and appreciates my professional career, although they always emphasize on completing my degree (Google Founder Sergey Brin's mother apparently calls him every week and reminds him to go back to Stanford to get his degree. A global motherly concern, it seems!).

DS: Scandinavian countries are considered one of the most innovative in the world. How has that culture influenced your drive for innovation/ entrepreneurship?

ME: Scandinavian countries in general and Finland specifically do indeed have a culture that is very supportive and appreciative towards innovations and technology. This is something that helped me choose Finland as a place of study in the first place, as well as the fact that all higher education programs have no tuition-fees even for foreign students.

There are also numerous incubator programs, competitions, innovation centers and incentives for individuals to re-enforce their abilities to innovate, after which they are helped to utilize their innovations commercially.

Alhamdullilah, Muxlim has been receiving a lot of local media attention, support and appreciation because we are applying technologies to a new market, and working to help make the world a better place.

DS: How do you monitor for non-Muslim content or offensive content?

ME: There is a golden rule in the new Internet age: "Empower the users and they will love you". This is what makes Wikipedia a very successful venture. They have attracted the right crowd of early adopters to their service, empowered them so they felt Wikipedia was their "own encyclopedia" that they had to contribute to, and now they don't have to worry about vandalism or inaccuraccy because the community stops any attempts within seconds.

Similarly, our users are comfortable using our services because they are tailor-made for their needs and values. Whenever someone tries to post offensive content, the community immediately reports the violating page to notify the administrators. This makes our job a lot easier and gives the users a feeling of responsibility.

DS: Describe how you started?

ME: I always thought that there was a lot of room on the Muslim Internet scene for innovation, since the existing players are either content with their activities for example marriage services or they are not adopting new technologies fast enough.

With the growth of my user base to millions, while generating satisfactory revenues, I decided to start looking for angel investors to take the network to the next level. Having seed capital would enable me to acquire more infrastructure as well as further develop the network to be more valuable for the users and more commercially successful. I contacted a few, and by that time MuslimSpace was receiving good media attention (ABC News, Helsingin Sanomat, etc..) so some started contacting me as well.

One of the angel investors was Pietari Paivanen, who is an experienced professional in international marketing in the ICT sector. We met once, discussed the history of the network and its future plans and immediately there was a click. The chemistry worked very well and we were both enthusiastic and excited about the idea.

Although Pietari is not a Muslim, he still shared the same vision I had of making the world a better place by, 1) enabling Muslims to use technology comfortably on services that are based on their values, 2) provide a platform for debate between humans regardless of what religion they follow.

DS: What is your revenue strategy?

ME: Since we have a large number of services, we also have several different revenue models. Advertising is no doubt an important revenue stream as well as premium memberships, premium features, software (to facilitate mobile or enhanced access) sales, consulting services (introducing modified-versions of existing services to the Muslim market) as well as commissions from content delivery (enable service providers to deliver content from our inventory to mobile phones). Each service has its own way of operating, and the revenue models have been previously tested by other companies. The risk in our case is merely an execution of a tested technology, and tested revenue models on a new market.

DS: What are your biggest challenges going forward?

ME: Our biggest challenges are: 1) acquiring the needed capital to drive the growth especially that Arab/Muslim VC funds have not shown substantial interest in our venture (although we are currently negotiating with several international and renowned VCs). 2) Build our brand and become the #1 online destination for Muslims, 3) educate people in the Muslim countries about social production, 4) establishing connections with governments and organizations to avoid any potential obstacles like ISP blocking etc., 5) managing to maintain a safe and constructive atmosphere on our services (prevent preaching hate, etc...).

I would also like to pass a message to Arab/Muslim VCs through this interview to try and be more active investors in seed and early growth stage companies especially that are based on Islamic principles. We have found tremendous interest from international VCs as well as existing companies whose services are blocked by some Middle Eastern ISPs, and want to enter the market through a Muslim-modified version.Info

Sheikh Zayed al-Nahyan mosque,Abu Dabi

Appendix: Diaporama of pictures from the Sheikh Zayed Mosque
By: FSTC Limited, Fri 11 April, 2008
A splendid mosque was erected recently at Abu Dhabi. Named after the late Sheikh Zayed al-Nahyan, the Mosque was opened at the end of 2007 to emerge as one of the ten major mosques of Islam with a total capacity of 40,000 worshippers. It proved to be a gigantic project which took twelve years to complete, and has already achieved three entries into the Guinness Book of World Records with the largest carpet, the biggest chandelier as well as the largest dome of its kind in the world. Bringing classical Islamic architecture to a summit of refinement, and providing all the contemporary commodities, the Sheikh Zayed Mosque is an outstanding example of Islamic architecture in the 21st century.


Art & Architecture Architecture Religious Architecture

Appendix: Diaporama of pictures from the Sheikh Zayed Mosque

by: FSTC Limited, Fri 11 April, 2008

Info

Добре дошли в Атон!

В Атон вдигат Банското крило

Поклонници с доброволен труд възраждат красотата на Зографския манастир

Всяко лято група млади мъже от Банско поемат към Атон. Пътуват 5 часа, докато стигнат Оринополис. После вземат ферибота, който тръгва всеки ден в 10 сутринта. Спирка "Зограф" е третата, на един час път. Билетът е 5 евро. Докато мъжете пътуват, гледайки ненаситно величествените атонски гори отсреща, ги съпровождат ято бели чайки в небето. Няколко делфина дорисуват картината на вълшебния шпалир. Пътниците немеят, ошашавени от вълшебната гледка. На палубата се чува гръцка, българска, сръбска и руска реч. Само мъжка. Добре дошли в Атон!


Литийното шествие по случай храмовия празник на манастира "Св. Георги Зографски" таз година
Животът е като виенско колело. Преди двеста години пак банскалии вървели пеша от Банско до Зографския манастир. Запленени от делото на своите земляци - братята хаджи Вълчо и монасите Паисий и Лаврентий. Хаджи Вълчо заделя товари злато от несметното си богатство, направено от търговия, за да построи 4-етажното източно крило на манастира, станало известно после като Банската махала. И църквата "Успение Богородично", кротнала се пред махалата в каменния двор на манастира. Запролети ли се, десетки миряни поемали на юг. Някои водели стадата си, оставяли ги при приятели някъде из Беломорието и отивали в манастира да строят. Така тази най-красива част на обителта вдигнала снага за кратко време. Тук, в Банското крило, на последния етаж е килията на отец Паисий. Тука той завършва "История славянобългарска" Започва я в Хилендар, когато манастирът се стопанисва още от български монаси. Игумен е другият му брат, Лаврентий. Процъфтяващ някога, в началото на 90-те години манастирът агонизира, забравен в битките между и сини и червени в родината. Броят на монасите стига т.нар. санитарен минимум - 9 души. Ако се случи нещо и паднат под 9, гърците поемат стопанисването му, защото 9 монаси е минималната бройка, която гарантира изпълнението на задължителните служби. Докато сръбският манастир "Хилендар" и руският "Св. Панталеймон" процъфтяват благодарение на вниманието на държавата, "Зограф" е трагедия, руина, забравена от всички. Когато се случи политик или бизнесмен да го посети, валят обещания, подплатени с лъжовни кръстения. После всичко се забравя. Междувременно огън опожари манастира, крадци го обираха. В един момент българската държава се събуди, а у банскалии се възроди духът на Хаджи Вълчо. На кмета Александър Краваров започнаха да казват на шега Новия хаджи Вълчо. Лека-полека животът в Атон се променя. В манастира има ток, тече топла вода, има бани, модерни тоалетни. И в това, както подчертават духовниците, няма нищо страшно. Начинът на живот на монасите е техният духовен мир. Там никой не трябва да се бърка. Но и никой не трябва да се връща в първобитния свят в ерата на интернет. В кухнята си монасите вече имат зеленчукорезачки, картофобелачки, фризер. От Гоце Делчев им носят даже машина за втасване на хляб. Кметът Краваров иска да им вземе и джиесеми, но там няма обхват. И това съвсем не е лукс. В някои атонски манастири има вече интернет и даже асансьори. Тъкмо заради духовния мир и спокойствието на монасите не се пращат повече от 10-15 души богомолци. Да не ги притесняват в молитвите и бденията. Момчетата участват в службите. Монасите са ги освободили само от сутрешната, но на вечерната са задължително. През деня работят, безплатно и с удоволствие. После в Банско, когато коментират престоя си, признават, че се променят след всяко посещение. Стават по-мъдри, по-целеустремени, вярата им е по-здрава. Монасите се молят за българския народ, момчетата от Банско също с тях. Сега близо 40 монаси живеят тук по своя воля. Молитвите им са на всеки шест часа. Нощем също. Живот, отдаден на Бога. Някои от десетилетия не са виждали България. Всеки гост на манастира те приемат радушно. Но не желаят да бъдат снимани. Някои дори стават нервни, когато се насочи обективът към тях. Години наред в Атон властва забраната за всичко женско - даже женски животни. Сега има известно "раздвижване". Има женски - котките, както и кокошки. Кокошките заради яйцата, с които се приготвят боите за иконите и стенописите. А котките за отговорната задача да гонят мишките от мазетата. А те са на цели 3 етажа под земята. Огромни каменни мазета. Някога в манастира са живеели 400 монаси. 60 000 дка е имотът му. Хиляди са били декарите, засадени с маслини и лозя. Тонове зехтин и вино се съхранявали в огромните делви и бъчви в зимниците. Виното е зреело на друго място, но после по специални дървени улеи се е наливало в бъчвите. Месото обаче е абсолютно забранено, но монасите не чувстват липсата му, защото морето им дава възможност да приготвят десетки вида гозби с риба.стандарт

Paradise Found: Islamic Architecture and Arts (1/10)събота, май 30, 2009

Върнати около 240 църковни книги

Хърватски министър върна откраднати от Сръбската православна църква в Далмация църковни книги

30 май 2009 | 08:13 | Агенция "Фокус"

Загреб. Хърватският министър на вътрешните работи Томислав Карамарко предаде в Обровци около 240 църковни книги и други архивни материали на Сръбската православна църква /СПЦ/ в Далмация на председателя на Сръбския национален съвет Милорад Пипувац, предаде Радио Телевизия Република Сръбска /РТРС/. Става дума главно за книги и други църковни документи, които по време на войната в бивша Югославия са били откраднати. По-голямата част от тях сега ще бъдат съхранявани в манастира Кърка.

Хората,извършили кървавия атентат вчера в джамия в югоизточен Иран,са били наети от САЩ

Снимка:Al Jazeera TV

Иран обвини САЩ за атентата срещу джамия

петък, 29 май 2009

Техеран

Ирански провинциален служител заяви днес, че хората, извършили кървавия атентат вчера в джамия в югоизточен Иран, са били наети от САЩ. Това предаде Ройтерс, като се позова на иранската агенция Фарс.

"Потвърдено бе, че онези, които стоят зад терористичния акт в Захедан, са били наети от Америка," каза Джалал Саях, високопоставен служител в кабинета на губернатора в провинция Систан и Белуджистан. По думите му трима души са арестувани.

По последни данни атентатът срещу шиитската джамия "Амир ал муминийн" в Захедан е отнел живота на 23 души, а ранените са 125.

Джамията е втората по важност светиня за шиитите в Захедан, който е близо до границата с Пакистан и Афганистан.
Атентатът бе извършен две седмици преди насрочените за 12 юни президентски избори.

Освен това той идва в момент, когато иранците отбелязват смъртта на Фатима Захра, дъщеря на пророка Мохамед и съпруга на Али, първия от 12-те имами, които шиитите смятат за преки наследници на пророка. Фатима Захра е майка на имамите Хасан и Хусейн, които са изключително почитани от шиитите.

АСН
-
US slams recent attacks in Iran


Survivors of the mosque bomb blast are treated at a hospital in Zahedan [REUTERS/IRNA]

The White House has condemned "terrorist attacks" in Iran, following a suicide bombing at a mosque and an assault by gunmen on a provincial campaign office of President Mahmoud Ahmadinejad.

"The United States strongly condemns the recent terrorist attacks inside Iran," Robert Gibbs, the White House spokesman, said in a statement on Friday.

"The American people send their deepest condolences to the victims and their families. No cause justifies terrorism, and the United States condemns it in any form, in any country, against any people."

Earlier on Friday, the state department denied claims by Iranian officials that the US was involved in the mosque bombing which killed 25 people.

"We do not sponsor any form of terrorism in Iran. Never have, never will," Ian Kelly, a state department spokesman, said of the attack on the mosque in the city of Zahedan.

About 125 people were also wounded in the attack which took place during evening prayers on Thursday.

'Inciting sectarianism'

Jalal Sayah, the deputy governor of Sistan-Baluchestan, the province bordering Pakistan and Afghanistan where the attack took place, said on Friday: "Hire of the terrorists by the US was verified based on investigation.

"The terrorists, who were equipped by America in one of our neighbouring countries, carried out this criminal act in their efforts to create religious conflict and fear and to influence the presidential election," he told state radio on Friday.

Iranians are due to go to the polls in two weeks to elect a new president.

Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, blamed "interventionist powers" for trying to incite sectarian conflict with the bombing, and the country's interior minister accused the US and Israel of being behind it.

Ali Reza Rongahi, Al Jazeera's correspondent in Iran, said a Sunni group known as Jundullah had claimed responsibility for several terrorist attacks and abductions in Sistan-Baluchestan in the past.

Iranian state television quoted Arabic news channel Al-Arabiya as saying the group claimed responsibility for the attack on Thursday, but this has not been independently verified.

"Whenever the Islamic Republic needs to prove to the world and the people that it is in control, there are attacks of this kind that aim to prove it cannot maintain peace and calm," Rongahi said.

Gun attack

At least three people, including a child, were also injured in another attack on Friday by armed men at an election campaign office in the same city which run in support of Ahmadinejad.

Mohammad Reza Zahed Sheikhi, who runs the election office, said: "Three knife-wielding people on motorbikes stopped outside the centre on Saadi Street, cursed, made threats and tore up billboards."

He said that as the campaign workers went towards them to protest "the attackers pulled out guns and shot at them".

IRNA, Iran's state news agency, said the attack took place at around 1900 local time (1430 GMT).

Sheikhi said a child was also shot in the stomach and was undergoing surgery.

Two campaign workers sustained arm, stomach and shoulder wounds and were taken to hospital, he said.

"The men ran away, but the police chased and arrested them," Sheikhi said.

Zahedan is the regional capital of the Sistan-Baluchestan province which borders Pakistan and Afghanistan.Al jazeera TV

Защо съм длъжен да приема Исляма?

Аллах с.т казва: «О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите» (сура «Кравата»21).

Аллах с.т ни е предписал да му се подчиняваме и да му служим и да му се покланяме. Но някой може да каже: « Защо да не му се покланят като юдеи, християни, индуси и т.н? Защо аз не мога да му се покланям в съответствие с моите лични предпочитания?». Аллах отговаря в Корана: «Ислямът е религията при Аллах.» (сура «Семейство на Имран»19).

И Всевишния Аллах казва: «Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.» (сура «Трапезата» 3).

По този начин, Аллах Създателя и Владетеля на вселената,е разяснил, че единствената приета за Него религия — е Исляма. И това е единствения път за постигане на успех и щастие в отвъдния живот.

Но били ли са Авраам, Исмаил, Исаак, Яков и другите заветни пророци юдеи? Бил ли е Исус християнин? Аллах с.т казва: «И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!” » (сура «Семейство на Имран»52).

Но някои ще кажат: «Аз следвам религията на моите родители. Ако аз приема друга религия, това би било неуважение към тях от моя страна..». Аллах Всевишния казва: «И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” ­ казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени (Сура «Кравата» 170).

«Но това ще предизвика недоволство в моето семейство и приятелите ми». Кое е по добро: Те да са недоволни от теб, или Аллах Всевишния да бъде недоволен от теб?

Трябва да разбереш, че в Съдния ден всеки ще бъде питан за своите дела. Никой не може да се скрие, и никой не може да упреква другите за това с което той се е сдобил.

Затова е очевидно, че в Деня на Съда ти ще бъдеш сам: нито твоите родители, нито приятелите ти, нито тези на които си се покланял, освен Аллах, никой не може да ти помогне. Всички те ще бъдат обзети от страх и ще треперят.

Аллах казва: « в Деня, когато мъжът избяга от брат си и от майка си, и от баща си, и от жена си, и от децата си ­ всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща. » (сура « (АБАСА) » 34-37).

И така, готов ли си за този Ден, той може да е съвсем близо, какво ще кажеш.

Всевишния казва: « Те го виждат далечен. А Ние го виждаме близък. В този Ден небето ще е като разтопена мед и планините ще са като вълна, и не ще пита приятел за приятеля, » («ал-мааридж» 6-11).

Подготви се за този ден,за да не си от губещите.

Info

петък, май 29, 2009

Свещеник отец Василий, свещеник в храм „Свети Александър Невски”-КРАДЕЦ

Свещеник влачи кървави дървета

29 май 2009, 20:30

София, България

В деня за национален траур свещеник сащиса скърбящите за гибелта на 16-те загинали в нелепата катастрофа в местността "Бакарджика" край Ямбол с мародерство и грубости. Попът бе заловен с половин кубик дървен материал на мястото на трагедията, но пред камерите на репортерите не загуби дух,а засипа околните с ругатни.
Отец Василий от храма, към който са вървели поклонниците вчера - „Свети Александър Невски”, решил да прибере колкото може от съборените и изрязани от "Гражданска защита" дървета. Горските са му съставили акт и прокурор ще решава какво обвинение да му повдигне, но всички, станали свидетели на кражбата, са потресени, че духовник може да постъпи така.
Глобата може да е от 50 и 2 000 лева.
Кражбата е извършена днес около 12.10 часа. Сигналът е подаден от кметството на община Ямбол. „Теренът е на църковното настоятелство на църквата „Александър Невски", която се намира на върха, но не е това начина, за присвояване", коментира директорът на държавна дивечовъдна станция в Ямбол инж. Константин Недев./БЛИЦ
-
Свещеник открадна 1/2 кубик кървави дърва от Бакаджик


[29-05-2009] Новинар [109 прочитания]

Свещеник е откраднал окървавени дървета от подножието на връх Бакаджик, където автобус с изпуснати спирачки уби 16 души навръх Спасовден в четвъртък. Това съобщи за радио "Фокус” - Сливен инж. Константин Недев, директор на Държавна дивечовъдна станция – Ямбол вчера. Става дума за дървета, изкоренени при тежката катастрофа и други, отрязани от екипи на Гражданска защита, за да бъде изваден автобусът. Кражбата е извършена от отец Василий, свещеник в храм „Свети Александър Невски”, намиращ се на най-високото място на връх Бакаджик. Наказанието за подобно деяние между 50 и 2000 лева.
Отецът е бил заловен по сигнал на гражданин, а в багажника му са открити половин кубик дървен материал.

Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи