Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, февруари 13, 2009

88.СУРА ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН (АЛ-ГАШИЙА)

88.

СУРА ВСЕПОКРИВАЩИЯТ ДЕН

(АЛ-ГАШИЙА)

Меканска. Съдържа 26 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с ужас.)

2. Едни лица в този Ден ще са сведени,

3. обременени, изнурени,

4. ще горят в пламтящ огън,

5. ще им се даде от кипящ извор да пият,

6. не ще имат друга храна освен от тръни,

7. които нито угояват, нито избавят от глад.

8. А други лица в този Ден ще са блажени,

9. поради своето старание ­ доволни,

10. във възвишена Градина.

11. Не ще слушат в нея празнословие.

12. Има там течащ извор.

13. Има там въздигнати престоли

14. и готови чаши,

15. и подредени възглавници,

16. и разстлани килими.

17. И нима не виждат как бяха сътворени камилите

18. и как бе въздигнато небето,

19. и как бяха възправени планините,

20. и как бе разпростряна земята?

21. И напомняй! Ти си само за да напомняш.

22. Не си над тях властващ,

23. но който се отвърне и не повярва,

24. него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].

25. При Нас е тяхното завръщане.

26. После Наша грижа е тяхната равносметка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи