Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

сряда, февруари 18, 2009

83.СУРА ОЩЕТЯВАЩИТЕ (АЛ-МУТАФФИФИН)

83.

СУРА ОЩЕТЯВАЩИТЕ

(АЛ-МУТАФФИФИН)

Меканска. Съдържа 36 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Горко на ощетяващите,

2. които щом взимат от хората, изпълват мярката,

3. а щом им отмерват или им претеглят, причиняват загуба!

4. Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени

5. за великия Ден -

6. Деня, в който хората ще застанат пред Господа на световете?

7. Не! Книгата [за делата] на разпътниците е в Сиджжин.

8. Но откъде да знаеш ти какво е Сиджжин? ­

(“Книгата на разпътниците е в Сиджжин” означава, че те самите са в Сиджжин, затвора на Ада.)

9. Книга ясно записана.

10. Горко в този Ден за отричащите,

11. които взимат за лъжа Съдния ден!

12. Взима го за лъжа само всеки престъпник, грешник.

13. Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”

14. Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.

15. Ала не! Тогава не ще бъдат допуснати до своя Господ.

(“Не ще бъдат допуснати” - между тях и Аллах ще има преграда. Повечето тълкуватели представят това знамение като доказателство, че в Съдния ден вярващите ще видят Всевишния Аллах.)

16. После ще горят в Ада.

17. После ще се каже: “Това е, което отричахте!”

18. Ала не! Книгата [за делата] на праведниците е в Иллийун.

(“Книгата на праведниците е в Иллийун” означава, че те самите са в Иллийун ­ въздигнати места в Рая.)

19. Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун? ­

20. Книга ясно записана.

21. Свидетелстват за нея приближените.

22. Праведниците са в блаженство,

23. от престоли гледат [към техния Господ].

24. Ще узнаеш по лицата им сиянието на блаженството.

25. Ще им се поднесе запечатано, пребистро питие.

26. Дори утайката му е като [ухание на] мускус. Нека за това се надпреварват надпреварващите се!

27. Сместа му е от Тасним ­

28. извор, от който пият приближените.

29. Онези, които престъпиха, се смееха на онези, които повярваха.

30. И когато минаваха край тях, си смигваха.

31. И когато се завръщаха при своите хора, те се завръщаха развеселени.

32. И когато ги виждаха, казваха: “Тези са заблудени.”

33. А те не бяха пратени за техни надзиратели.

34. Но в този Ден вярващите се смеят на неверниците.

35. От престоли гледат.

36. Не се ли въздаде на неверниците за онова, което са вършили?

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи