Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, септември 02, 2008

Кои молитви се приемат?

Особено молитвата на невинния, защото отправената от него молитва, според хадисите, се приема от Всевишния. Подобна молитва се описва сред тези молитви, които са сравнени с изстреляния
куршум, който непременно достига целта си.


Пратеникът Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ни известява за молитвите, които се приемат:

- Молитвата на родителите за децата им;

- Молитвата на госта за домакина;

- Молитвата на невинния към жестокия.

Ето, от подобни молитви на тези групи хора трябва да се предпазваме и да не ги предизвикваме. Защото подобни молитви в книгите са сравнени с изстреляния куршум, който непременно достига целта си. Особено молитвата на невинния, защото отправената от него молитва, според хадисите, се приема от Всевишния. Затова в книгите има много примери за подобни молитви, от които трябва да се поучим.

Известният управител на Хорасан Абдуллах ибн Тахир е бил уважаван и почтен човек. Но когато станал управител, дори и неволно е извършвал грешки. Една нощ решил да залови всички хора, които нарушават спокойствието и сигурността на жителите. Затова наредил да бъдат хванати всички безделници. На улицата хванали и прибиращ се от работа невинен ковач на желязо. Управителят бил много ядосан на безделниците и, без да ги разпита, заповядал:

- Веднага ги хвърлете в затвора и ги оставете там, докато се вразумят!

По този начин хвърлили и изморения железар, който се връщал от работа късно вечер.

Невинният човек с голямо огорчение бил отведен в затвора, взел абдест, отслужил намаз и облян в сълзи отправил следната молитва:

- О, мой Създателю! Не давай покой на онези, които ми попречиха тази вечер да отида при семейството си.

По това време управителят, който току-що бил легнал и заспал, се събудил от страшен сън. Сънувал, че станало земетресение. Но разбрал, че това е било само сън и легнал отново. Но затваряйки очи, отново сякаш земята се разтресла и той скочил от леглото, сякаш къщата му ще се стовари върху главата му, и това продължило до сутринта.

Когато се съмнало, управителят се замислил и предположил, че е направил нещо нередно, извикал пазача на затворниците и го попитал:

- Цяла нощ не можах да заспя, къщата сякаш се стоварваше върху главата ми. Дали не съм осъдил несправедливо някого?

Пазачът му разказал, че има един затворник, който отправял следната молитва:

- О, мой Създателю! Не давай покой на онези, който ми попречиха тази вечер да отида при семейството си.

Абдуллах заповядал веднага да доведат този човек и когато от самия него разбрал, че го хванали, докато си отивал от работа към къщи, го освободил, извинил му се и му предложил:

- Ако отсега нататък ти се случи нещо подобно, веднага ми се обади!

Ковачът отговорил:

- Защо да търся теб? Нали ти ме хвърли незаслужено в затвора? Аз ще потърся не теб, а Този, който ме спаси от твоето небрежие, и ще помоля Него за помощ. Защото Той прие молитвата на невинния и ако не бе “стоварвал къщата върху теб” цяла вечер, ти нямаше да ме извикаш, а аз щях да съм още в затвора!

На управителя не оставало нищо друго, освен да пролива сълзи за своето невежество. Ахмет Шахин


"Zaman",01 September 2008, Monday

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи