Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, септември 14, 2008

Една поучителна случка!

В града отново бе настъпил глад. Най-много гладуваха хамалите. Един от тях се доближи до вратата, от която се усещаше миризмата на препечен хляб, и каза:

- В името на Аллах, дайте ми малко хляб, дни наред не съм хапвал нищо.

Жената подаде на дъщеря си едно парче хляб, тя го опакова внимателно и го подаде на прегладнелия хамалин. Радостта му беше неописуема. Когато си тръгваше към къщи, един човек го срещна и го попита строго:

- Откъде взе този хляб?

Хамалинът се стъписа и, обръщайки се, посочи къщата. Човекът, поклащайки глава, промърмори:

- Не съм сбъркал, от коя друга къща може да се вземе хляб в този недоимък.

Разгневен почука на вратата и, след като му отвориха, той попита:

- Кой даде хляб на хамалина?

- Ако аз бях давал хляб на всеки, който поиска, и в този дом сега нямаше да има хляб!

Но всъщност нашият Създател нали повелява:

- Ако сте благодарни за благата, които съм ви отредил, ще ги увелича, ако сте неблагодарници, ще ви ги отнема и ще ги дам на благодарния раб.

Такава щеше да бъде и участта на този неблагодарен човек. Не след дълго така и стана. Наложи се да продаде най-хубавия си магазин в центъра, но и това не помогна. Достигна до такова положение, че нямаше средства да купува дори хляб. Една вечер си дойде вкъщи и каза на дъщеря си:

- Аз не мога вече да ви изхранвам, защото днес не спечелих дори и за един хляб. Иди на пазара и поискай от някой познат пари за хляб.

Дъщеря му отиде на пазара, застана на един ъгъл и зачака да дойде някой познат. Собственикът на магазина отсреща видя момичето и я попита какво прави там. Тя му призна истината:

- Нямаме никакви пари, очаквам да мине някой познат, за да му поискам пари за хляб.

Човекът веднага извади от джоба си достатъчно средства и ги подаде на момичето:

- Вземи, купи хляб, колкото пожелаеш! А аз по този начин ще бъда благодарен за отредените ми блага.

Но човекът забелязал, че момичето крие едната си ръка. Той настоял:

- Кажи какво ти се е случило, ако е наранена, ще ти помогна да я излекуваш. Всевишният Аллах ми е отредил богатство, трябва да извършвам добрини и да съм благодарен за това, иначе то ще ми бъде отнето.

Момичето се принудило да му каже:

- Дадох парче хляб на един бедняк, който срещнал по пътя баща ми, той го попитал откъде е взел хляба и беднякът посочил нашата къща. Тогава баща ми дойде и ме удари толкова силно по ръката, че тя се счупи и остана изкривена. Затова се срамувам да я покажа на някого. Дори заради това не мога да се омъжа за никого, никой не ме пожела.

След като изслушал момичето, човекът се въодушевил и казал:

- Аз бях хамалинът, на когото ти даде хляб. Значи аз съм причината ръката ти да бъде такава и ти да не можеш да се омъжиш. Аллах не би бил доволен да стана причина за това и да те оставя в подобно положение. Всевишният отне от неблагодарния ти баща богатството му и го отреди на мен. Сега аз съм подложен на изпитание. Не искам да попадам в подобно невежество. Ела, нека станем семейство и да спасим родителите ти от беднота.

И така тръгнали към неблагодарния баща, който счупил ръката на момичето.

Нека още веднъж си припомним предупреждението на знамението:

- Ако сте благодарни за благата, които съм ви отредил, ще ги увелича, ако сте неблагодарни, ще ви ги отнема и ще ги дам на благодарния раб. Наказанието за неблагодарниците е жестоко.


изт.,September 2008

АХМЕТ ШАХИН

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи