Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

понеделник, септември 29, 2008

Байрамът е празнуване и споменаване на Аллах

Създаването на нови приятелства, сдобряването с хората, които са ни обидени, посещаването на родителите и роднините, приятелите и на самотните, правенето на дарения, споменаването на Аллах са сред най-добрите постъпки в дните през Байрама.

Пратеникът на Аллах е окачествил дните през Байрама като: "Дни за храна, вода и споменаване на Аллах." (Ebu Davud, Savm, 49; Tirmizi, Savm, 59.)

Разбира се, че консумираната храна по време на празнуването трябва да е в рамките на халала (позволено). Говеенето по време на Байрама е харам (забранено). С примера си Пратеникът на Аллах е показал, че дните през Байрама са отредени за празнуване.

По време на Байрама са позволени забавленията и увеселенията в рамките на одобряваното. Пророкът Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е пояснил религиозното значение на Байрама, като е изтъкнал, че този ден трябва да започне с отслужването на молитвата намаз, а в друг хадис е казал, че дните през Байрама са отредени за споменаване на Аллах. Някои ислямски богослови отбелязват, че изразяването на радостта по време на Байрама е част от религиозната традиция. Но не трябва да се забравя, че дори и в забавленията ислямът е предвидил ползи. Ислямът не одобрява празното прекарване на време. Но това не означава, че религията отрича почивката. Почивката и отдихът обаче не може да минават само в забавление и увеселение.

Предварителната подготовка за Байрама, вземането на абдеста гусл, намазването с приятни аромати, даването на милостинята фитр на нуждаещите се преди молитвата и изричането на възхваляващите слова текбир, отивайки на празничната молитва, са от одобряваните деяния. Създаването на нови приятелства, посещаването на приятелите, сдобряването с хората, които са ни обидени, посещаването на родителите и роднините, за да се вземе благословията им, посещаването на самотните, правенето на дарения за благотворителните институции, споменаването на Аллах са сред най-добрите постъпки в дните през Байрама.

Според нас истинското разбиране за Байрама е той да бъде осмислен и оценен в най-широкия му смисъл. В личностен план за нас истинският Байрам е да живеем в спокойствие и да бъдем в служба на религията, в резултат на което да спечелим щастие и в отвъдното. От гледна точка на семейството и нацията истинският Байрам е налице, когато всеки се стреми към благополучието на своето семейство, съответно и на нацията, понеже семейството е ядрото на нацията. Що се отнася до нашето поколение, за нас ще бъде истински празник, когато видим, че младите поколения се възпитават в дух на обич и любов, осъзнават отговорностите си и разсъждават правилно. Когато всеки се издигне на такова равнище, че да изрича: "Истинският Байрам е тогава, когато Всевишният ни прости и бъдем пречистени от греховете." В противен случай не е възможно Байрамът да се празнува истински, когато е налице състоянието на братята ни по религия. Както изтъква и Пратеникът на Аллах, мюсюлманите трябва да са като отделните части на едно тяло. Те трябва да се молят за останалите си братя, прекарвайки безсънни нощи и изпитвайки съчувствие. Това ще стане възможно тогава, когато всички мюсюлмани започнат да вярват в тези истини.


"Zaman",29 September 2008, Monday

НИХАТ АЛТЪНТАШ

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи