Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, септември 23, 2008

Възпитаващият дух на Рамазана

Всички правила и принципи, повели и забрани, заложени в ислямското право, целят две неща: насърчаване на полезните неща и забраняване на вредните.
Главната цел на исляма е да осигури на човека щастие и в двата свята, като го запознае с вярата в единството на Аллах. Основният принцип, че същинската цел на религията е да опази следните пет неща: живота, разума, вярата, имуществото и честта на човека, което се повтаря често от ислямските правоведи и методисти, ясно свидетелства за това. Също така и учени като Имам Невеви, проникнали в духа на ислямските науки, изследвайки ислямското право, стигат до извода, че: "Всички правила и принципи, повели и забрани, заложени в ислямското право, целят две неща: насърчаване на полезните неща и забраняване на вредните", което дава ясна представа за гледната точка на исляма за живота.

Изхождайки от тези положения в религията, във всички платформи и в научните спорове ислямските учени спокойно може да заявят, че както всички богослужения, които ислямът заповядва да се изпълняват, са полезни за хората, така и греховете, които е забранил, са вредни. Впрочем сериозните научни изследвания на тема "Философия на ислямското право" на предишните и сегашни богослови са насочени към потвърждаването именно на тази истина.

Фактът, че богослуженията в исляма, които са в полза на хората, семейството и обществото, нямат само материална страна, не се нуждае от обяснение.

Също така не е правилно ползите от богослуженията да се възприемат едностранчиво. Защото те имат както материални, така и духовни измерения, касаят както индивида, така и обществото. Освен това за отделния човек ползите от богослуженията също са големи. Защото няма съмнение, че те имат здравословни, психически, възпитаващи и морални страни.

Имайки предвид тези обстоятелства, може да се каже, че с говеенето, вечерята ифтар, сахура, молитвата теравих, милостинята фитре или, казано накратко, с откъсите от време, които са като отделни сцени за различните богослужения, месец Рамазан е великолепно, приятно и спокойно време за възпитание. По време на този възпитателен процес душата, духът, тялото, сърцето, разумът и останалите човешки качества и чувства получават свято възпитание, вземайки духовна храна, разграничавайки се от злодеянията и бидейки обгърнати от невероятни красоти. Хадисът на Пророка Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари!), който гласи: "Който от вас бъде обезпокоен, говеейки, нека каже: "Аз говея" - е част от това всеобхватно и свято възпитание. Възпитанието през Рамазана, целящо да усъвършенства вярващия, не е ограничено в няколко стъпки, напротив, чрез него се дава насока на всичките му действия. За да бъде прието говеенето му, говеещият трябва да контролира езика и ръцете си, да внимава върху какво насочва погледа си, какво слуша, къде стъпва, както и мислите и чувствата си. В хадис, цитиран от авторитетни учени, Пророкът Мухаммед казва: "Говеенето не е само въздържане от храна и вода. Истинското говеене е въздържание от лошите постъпки и грозните деяния. Ако някой ви наругае или нагруби, изричайте: "Аз говея, аз говея." Това е автентично възпитание, което не може да бъде теоретизирано в научните центрове, нито да бъде артикулирано в научни конференции, може би това е проекция на метафизичното върху нашия свят и се проявява като пресечна точка между двата свята. Дали фактът, че ангелите, които са метафизични същества, поздравяват реални същества, каквито са хората, чак до часа имсак през Нощта Кадир, не е красноречив пример в това отношение?

* Преподавател в Богословския факултет в университета Юзюнджю йъл, Ван


"Zaman",22 September 2008, Monday

ПРОФ. Д-Р М. ХАЛИЛ ЧИЧЕК*

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи