Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, декември 09, 2008

Втората софийска джамия!

Построяване на нова,втора джамия в София.Новата джамия ще бъде проява на толерантност.

Според турските медии и главния секретар на Главното мюфтийство Хюсейн Хафъзов ще се строи център за ислямска просвета и култура в местността Малинова долина в София. По неговите думи още през 2002 г. Организацията ислямска конференция /ОИК/ дала пари за закупуването на 27 декара земя за центъра. По-късно 7 декара от тях били дадени на държавата за инфраструктурни цели. ОИК дава пари и за изготвянето на проекта за строежа на центъра, и за изграждането му до край. В него ще се намира и сега действащият в София Висш ислямски институт, пансион и столова за бъдещите учащи се в него и голяма библиотека. Основно място и значение в центъра ще има изследователският институт, в който ще се правят проучвания за живота и културата и по-специално духовната, на мюсюлманите в България и другите страни на Балканите.
Хюсейн Хафъзов посочва, че големите цели на центъра за ислямска просвета и култура ще бъдат: обучение на младежи и подготовка на висококвалифицирани кадри, имами и други религиозни служители, от които има голям недостиг. В него ще бъдат канени да се учат младежи от България и от други страни, предимно балкански. За преподаватели ще бъдат привлечени религиозни специалисти от Турция и арабските страни, а също преподаватели по социология, педагогика и други дисциплини от Европа. Ще бъде издигната и джамия, предназначена главно за обучение на учащите се във Висшия ислямски институт.Бъдещия ислямски център в София ще се финансира от ОИК, но има и други богати ислямски организации като Световната ислямска лига, Световния ислямски конгрес, а също и други ислямски организации, които проявяват интерес.
Организацията ислямска конференция е международно обединение, в което членуват 57 държави с население, изповядващо исляма. В последните месеци САЩ и Русия изпратиха свои наблюдатели в нея.
Още със създаването си през 1969 г. ОИК си постави като основна цел да укрепва и увеличава солидарността между ислямските страни, тяхното сътрудничество в икономическата, социалната и културната област, а също и в дейността на международни организации, да пропагандира исляма, да защитава светите за мюсюлманите места и т.н. С ОИК са свързани Ислямската банка за развитие, Ислямската организация за образование, наука и култура, Ислямската търговска камара, Ислямската осведомителна агенция, Ислямският център за статистически и социално-икономически изследвания, Научноизследователският център за ислямска история, изкуство и култура, Ислямският фонд за научно-техническо развитие и др.
ОИК, както и други ислямски организации и обединения, прокарват тезата, в една или друга форма, че ислямът, ислямизацията, ще реши световните проблеми, с които не са се справили и не могат да се справят капитализмът и социализмът, че само ислямът може да бъде необходимата на хората обществена система и начин на живот, поради което той трябва да се разпространява широко в целия свят.
Висшият орган на ОИК е конференцията на държавните глави и ръководителите на правителствата на нейните членки, която се свиква на всеки 3 години, а политическият орган е конференцията на външните министри, които се събират всяка година. Ръководството на текущите дела се осъществява от секретариат начело с генерален секретар, чиято щабквартира е в Джеда, Саудитска Арабия. Понастоящем генерален секретар е турският професор Исханоглу.

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи