Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

понеделник, август 22, 2011

Как да търсим нощта Кадр

Как да търсим нощта Кадр

Monday, 22 August 2011

Нощта Кадр е най-ценната нощ. Човек, който я пропусне, губи страшно много. Ако един човек е изключително силен във вярата си и следва повелите на своя Господ, той трябва да следи за тази нощ и да я прекара в молитва и подчинение пред Аллах. Ако ибадетът му се приеме, то всички негови предишни грехове се опрощават.

ОТСЛУЖВАНЕТО НА КИЙЯМ

Препоръчва се дългата молитва в нощите, през които би могла да се пада нощта Кадр. Това е отбелязано в много хадиси, един от които е следващият.
Абу Тхар (Аллах да е доволен от него) предава:

“Ние говеехме с Пратеника на Аллах (с.а.с.) през Рамадан. Не той ни водеше в нощната допълнителна молитва, докато не останаха 7 нощи от Свещения месец. След това той прекарваше нощта с нас в молитва през 1/3 от нощта. Той не се молеше с нас на шестата вечер. На петата вечер прекарваше с нас половината нощ. И ние го попитахме: “Пратенико на Аллах, не може ли да прекарваш с нас времето през цялата нощ в ибадет?” Тогава той
отговори: “Този, който стои в молитва с имама, докато имамът приключи с нея, той сякаш се е молил през цялата нощ”.

Абу Хурейра (р.а.) разказва, че е чул Пратеника (с.а.с.) да казва:

“Този, който прекара нощта Кадр в подчинение и молитва пред Аллах и служенето му се приеме, то всички негови предишни грехове се опрощават”

(предадено от Бухари и Муслим)

ОТСЛУЖВАНЕТО НА МОЛИТВАТА СМИРЕНО

Препоръчителна е продължителната молитва
през нощта.
Айша (р.а.) разказва, че когато попитала Мухаммед (с.а.с.):

“О, Пратенико на Аллах, ако знаех коя нощ е нощта Кадр, какво трябваше да казвам през нея?”, Той (Аллах да го благослови и с мир да го дари) я посъветвал да казва:

“ - О, Аллах, Ти си опрощаващ, обичаш опрощението, опрости ме, о, Аллах!”

(предадено от Ат-Тирмизи)

ОТДЕЛЯНЕ ОТ ЗЕМНИТЕ НАСЛАДИ И ОТДАВАНЕ В СЛУЖЕНЕТО

Няма нищо по-добро от това да отслужваме много молитви и друг ибадет в нощите, през коитоби могла да бъде Кадр. Това ще рече също да изоставим земните наслади, за да можем да оползотворим това време само и единствено в името на Аллах.
Айша (р.а.) предава:

“Когато оставаха последните 10 нощи от Рамадан, Мухаммед (с.а.с.) засилваше своя изаар, (т.е. странеше от съпругите си, за
да посвещава повече време на преклонение пред Аллах), прекарваше всяка нощ буден (в молитва) и събуждаше семейството си”

(Ал-Бухари и Муслим)

И казва още Айша (Аллах да е доволен от нея):

“Пратеникът на Аллах (с.а.с.) се отдаваше на молитва най-силно през последните 10 нощи от месеца, отколкото през останалите”

(Муслим)

http://genmuftibg.net /

http://ramazan-ramadan.blogspot.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи