Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, май 30, 2009

Защо съм длъжен да приема Исляма?

Аллах с.т казва: «О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите» (сура «Кравата»21).

Аллах с.т ни е предписал да му се подчиняваме и да му служим и да му се покланяме. Но някой може да каже: « Защо да не му се покланят като юдеи, християни, индуси и т.н? Защо аз не мога да му се покланям в съответствие с моите лични предпочитания?». Аллах отговаря в Корана: «Ислямът е религията при Аллах.» (сура «Семейство на Имран»19).

И Всевишния Аллах казва: «Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.» (сура «Трапезата» 3).

По този начин, Аллах Създателя и Владетеля на вселената,е разяснил, че единствената приета за Него религия — е Исляма. И това е единствения път за постигане на успех и щастие в отвъдния живот.

Но били ли са Авраам, Исмаил, Исаак, Яков и другите заветни пророци юдеи? Бил ли е Исус християнин? Аллах с.т казва: «И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!” » (сура «Семейство на Имран»52).

Но някои ще кажат: «Аз следвам религията на моите родители. Ако аз приема друга религия, това би било неуважение към тях от моя страна..». Аллах Всевишния казва: «И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!” ­ казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си!” Ала нима и ако техните предци не са проумели нищо и не са били напътени (Сура «Кравата» 170).

«Но това ще предизвика недоволство в моето семейство и приятелите ми». Кое е по добро: Те да са недоволни от теб, или Аллах Всевишния да бъде недоволен от теб?

Трябва да разбереш, че в Съдния ден всеки ще бъде питан за своите дела. Никой не може да се скрие, и никой не може да упреква другите за това с което той се е сдобил.

Затова е очевидно, че в Деня на Съда ти ще бъдеш сам: нито твоите родители, нито приятелите ти, нито тези на които си се покланял, освен Аллах, никой не може да ти помогне. Всички те ще бъдат обзети от страх и ще треперят.

Аллах казва: « в Деня, когато мъжът избяга от брат си и от майка си, и от баща си, и от жена си, и от децата си ­ всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща. » (сура « (АБАСА) » 34-37).

И така, готов ли си за този Ден, той може да е съвсем близо, какво ще кажеш.

Всевишния казва: « Те го виждат далечен. А Ние го виждаме близък. В този Ден небето ще е като разтопена мед и планините ще са като вълна, и не ще пита приятел за приятеля, » («ал-мааридж» 6-11).

Подготви се за този ден,за да не си от губещите.

Info

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи