Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, април 09, 2009

„Новата хронология” на Фоменко-Носовски

Средновековно изображение на Ерусалим. На преден план минаре.

Средновековно изображение на планетата Сатурн с коса над главата.Прилика с ислямския полумесец.

В една средновековна рисунка на Ерусалим, той успява да различи минаре (I, цветна вложка), което е неговото основание да твърди, че в крайна сметка Цариград и Ерусалим са един и същи град.

Значителни усилия Фоменко е изразходвал, за да проучва храма в Дендера (I, 218), северно от Тива в Египет.У автора възникнало "усещането, че целият комплекс е строен като християнски храм. Може би доста късен."

Авторовите разсъждения за зодиаците,

като се припомнят няколко изображения на планетата Сатурн (I, 222).

Представена като римския бог на посевите и земеделието, чийто символ е косата или сърпът, планетата е част от средновековните зодиаци. На тези изображения Сатурн с косата е олицетворение на смъртта. Това дава основание на Фоменко да твърди, че съществува идентичност между египетския бог Анубис и римския Сатурн, следователно древноегипетските паметници можем да смятаме за няколко хилядолетия (почти две) по-близо до нас.

Сравнение, приведено от Фоменко като важно доказателство, между формата на косата в ръцете на Сатурн, която впрочем му прилича на османски полумесец, и ушите на чакала, чрез който се изобразява бог Анубис, които също били с форма на османски полумесец. Следователно, за Фоменко няма съмнение, че бог Анубис с полумесецовидните си уши, средновековните изображения на Сатурн и началото на османското нашествие са едновременни с храма в Дендера, където са представени цели два зодиака. Пресметнатата с големи компютри дата на всичко това е между 22-26 април 1168 г. н. е. и 20 май 1185 г. н. е., по датата на двата зодиака в храма. Разликата с битката при Манцикерт е само 97 г., но пък Древния Египет вече е с 1200 г. "по-близо" до нас.

"То [названието на немското аристократично име Хабсбург] може да е произлязло от думата HAB-BURG, където BURG означава "град", а HAB може да означава "главен" Или пък, тъй като латинското и славянското Н се пишат еднакво, а латинското и славянското В също се пишат еднакво, то тогава латинската дума НАВ е могла да произлезе от славянската дума НАВ, тоест НОВ. В такъв случай HAB-BURG може да означава НОВ ГРАД." (II, 445)

Особена злост предизвиква "новата хронология" и у християнските църкви. Безапелационното датиране в "Новата хронология" на смъртта на историческата личност Исус, наречен по-късно Помазания (Христос) в 1185 г., е основна причина за безчет бесни критики от тесни идеологически позиции. Наистина през 525 г. от н. е. един монах, Дионисий Малкия, много произволно изчислил годината на раждането на Исус и неговата смърт, но със сигурност грешката не е 1150 години, а най-вероятно само 4.
-

Нова хронология (Фоменко)

„Нова хронология“ наричат математиците Анатолий Фоменко и Носовски своите твърдения за развитието на историята на света. Според тях, известната история на човечеството започва едва от 8 век след новата ера. Идеите им са отхвърляни от болшинството историци и археолози.

От 70-те години на миналия век Анатолий Фоменко доразвива идеите на академик Николай Морозов, който в началото на ХХ век за пореден път след Нютон и много мощно оспорва хронологията на Скалигер. Морозов и колектив на свой ред обработват огромно количество сведения от астрономията и откриват твърде много несъответствия между точните дати и приетите от Скалигер. Морозов установява няколко династии на владетели, които по всяка вероятност са "дубликати" на една и съща реална династия. Според него хронологията на Скалигер е изкуствено удължена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи