Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, април 19, 2009

67.СУРА ВЛАДЕНИЕТО (АЛ-МУЛК)

67.

СУРА ВЛАДЕНИЕТО

(АЛ-МУЛК)

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.

2. Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3. Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

4. После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

5. И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

6. За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

7. Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

8. едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”

9. Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда.””

10. И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на Пламъците.”

11. И така ще признаят своя грях. Гибел за обитателите на Пламъците!

12. За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.

13. Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.

14. Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Сведущия.

15. Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.

16. Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я ­ тресе се!

17. Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?

18. И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

19. Не виждат ли те птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.

20. И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Неверниците само се мамят.

21. Или кой може препитание да ви даде, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].

22. Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?

23. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

24. Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете събрани.”

25. И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

26. Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител.”

27. И когато го видят отблизо, лицата на неверниците ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

28. Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение?”

29. Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

30. Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи