Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, април 10, 2009

70.СУРА НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА (АЛ-МААРИДЖ)

70.

СУРА НЕБЕСНИТЕ СТЪПАЛА

(АЛ-МААРИДЖ)

Меканска. Съдържа 44 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Един човек попита за неизбежното мъчение.

2. Никой не ще го отблъсне от неверниците.

3. То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.

4. Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,

5. затова търпи с добро търпение [о, Мухаммад]!

6. Те го виждат далечен.

7. А Ние го виждаме близък.

8. В този Ден небето ще е като разтопена мед

9. и планините ще са като вълна,

10. и не ще пита приятел за приятеля,

11. въпреки че ще се виждат. Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата си

12. и съпругата си, и брат си,

13. и рода си, който го подслонява,

14. и всички, които са на земята, само за да се спаси.

15. Ала не! Това е лумнал Огън,

16. смъкващ кожата,

17. зове той всеки, който обръща гръб на вярата и се отвръща,

18. и трупа, и не раздава.

19. Човекът бе създаден колеблив ­

20. щом го настигне злото ­ страхлив,

21. а щом го настигне доброто ­ скъперник,

22. освен отслужващите молитвата,

23. които в своята молитва са постоянни

24. и в чиито имоти е заделен дял

25. за просяка и бедняка,

(В тези знамения става дума за задължителната милостиня закат, от която се възползват и други групи хора освен тук споменатите.)

26. и които смятат за истина Съдния ден,

27. и които се страхуват от мъчението на своя Господ ­

28. мъчението на техния Господ не е безопасно,-

29. и които целомъдрието си пазят,

(Пазят се от извънбрачни връзки.)

30. освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.

31. А които се стремят към друго освен това ­ тези са престъпващите.

32. И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,

33. и които в своите свидетелства са правдиви,

34. и които молитвите си усърдно отслужват,

35. те ще бъдат на почит в Градините.

36. Какво им е на неверниците, втренчили в теб погледи

37. отдясно и отляво на тълпи?

38. Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството?

(Като прииждали на групи, съдружаващите се смесвали с множеството, заобиколило Пророка. Слушали неговото слово и се подигравали: “Ако те, както казва Мухаммад, влязат в Рая, ние, разбира се, ще влезем преди тях.”)

39. Ала не! Сътворихме ги от онова, което знаят.

40. И не! Кълна се в Господа на изгревите и на залезите, Ние сме способни

41. да ги заменим с по-добри от тях. И не ще бъдем възпрени.

42. Остави ги да тънат и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

43. Деня, в който ще излязат забързани от гробовете, сякаш се устремяват към идолите,

44. със сведен поглед, покрити с унижение. Това е Денят, който им е обещан.

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи