Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, април 11, 2009

69.СУРА НЕИЗБЕЖНОТО (АЛ-ХАККА)

69.

СУРА НЕИЗБЕЖНОТО

(АЛ-ХАККА)

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Неизбежното!

2. Какво е Неизбежното?

3. И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4. Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5. Самудяните бяха погубени от Вика.

6. А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

(Вж. 11: 50, 61)

7. Накара го Той да вилнее срещу тях седем нощи и осем дни поред, и виждаш там хората покосени, сякаш са стволове на повалени палми.

8. И нима виждаш някой останал от тях?

9. И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.

10. И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.

11. Когато водата преля, Ние ви понесохме в плаващия Ковчег,

12. за да го сторим поука за вас и да го запомнят помнещи уши.

(Тук се визират потопът и Ноевият ковчег .”Ние ви понесохме”, т.е. ­ спасихме вашите предци и благодарение на това днес съществувате.)

13. И когато се протръби с Рога първия път,

14. и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,

15. тогава ще се случи Събитието.

16. И ще се разцепи небето, и ще бъде слабо в този Ден.

17. И ангелите ще са по краищата му. В този Ден осмина [от тях] ще носят Трона на твоя Господ.

18. В този Ден ще бъдете изправени [пред Аллах]. Не ще бъде скрита и една ваша тайна.

19. И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!

20. Предполагах, че ще получа своята равносметка.”

21. И ще живее в доволство

22. сред въздигната Градина.

23. Плодовете є ще са сведени.

24. Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!

25. А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже: “О, да не ми бе давана моята книга

26. и да не бях узнал каква е моята равносметка!

27. О, да бе приключило всичко [със смъртта]!

28. Не ме избави моето богатство.

29. Пропадна моята власт.”

30. Хванете го и го оковете!

31. После в Ада го горете!

32. После го нанижете на верига, дълга седемдесет лакти!

33. Не повярва той в Аллах, Превеликия.

34. И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се,

35. затова Днес няма тук за него ближен,

36. нито храна освен кръв и гной.

37. Ядат я само грешниците.”

38. Ала не! Кълна се в това, което съзирате

39. и в това, което не съзирате,

40. наистина то е слово на достоен Пратеник,

41. а не е слово на поет. Но вие малко вярвате.

42. И не е слово на гадател. Ала малко се поучавате.

43. Низпослание от Господа на световете.

44. И ако той Ни приписваше някакви слова,

45. щяхме да го сграбчим с Десницата,

46. после да му прережем аортата.

47. И никой сред вас не ще Ни възпре от това.

48. То е напомняне за богобоязливите.

49. И добре знаем, че сред вас има отричащи.

50. То е скръб за неверниците.

51. То е достоверната истина.

52. Затова прославяй името на твоя Господ, Превеликия!

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи