Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, юли 30, 2011

Покръстването на целия български народ от Борис I трябвало да мине през реки от кръв (избити са най-малко 100 000 хил. души)

Снимка:Икона на Свети цар Борис / Уикипедия.

Борис I взема решение изборът да падне върху Византия и се покръства тайно от народа си през 864 г.

Той се превръща в Михаил,което е името на кръстника му-визинтаийския император Михаил III.

Но до покръстването на целия народ трябвало да се мине през реки от кръв.

Веднага,след като разбрали за тайната на Борис,българите масово се разбунтували.

Интересно би било да проследим методологията,която прилага Борис при обезглавяването на българската аристокрация и вкарването на народната енергия в един тунел,изходът от който се оказва византийско владичество.


Екзекутирайки повечето (52 от 100) административни управители,глави на най-видните български фамилии,заедно с целите им родове (включително децата),а веднага след това извършвайки геноцид над българския народ (избити са най-малко 100 000 хил. души),Борис I отстранява възможността населението да изразява в бъдеще отношение към първодържавната идея,както и да активира оригиналния си творчески потенциал,прехвърляйки властовите импулси в новосформираната и погърчена склавонска аристокрация.

Българският народ е единен в бунта срещу източното християнство не само защото проявява привързаност към Тангра (Кок-Тенгри),но и поради факта,че новата вяра се поднася от Византия,неговия смъртен враг.

Преживели през последните двеста години безброй византийски инвазии,българите припознават в предлаганото от Византия християнство една форма на мирно завоевание,след като военните средства не са били достатъчен аргумент за подчинение.


Народът се противопоствя крайно на новата религия,поради нейния вносител.

Ако Борис I е предпоч1итал мирното възприемане на новия култ,едно съгласие с папските предложения би осигурило хармонията в обществото и съхранило държавотворните извори.

Безболезното приемане на култа от Римската курия би спетило чудовищните жертви.

Но кое кара Борис да предпочете предателството пред врага византия,вместо влизането в европейското съобщество чрез Рим?

Големият мотов на българския владтетел е в елиминирането на оригиналната българска аристокрация,ето защо,провокирайки я с Византия,той си осигурява повод за обезглававането и.

Възниква въпросът,защо Борис-Михаил така яростно желае ликвидирането на българския дух,народностен корен и историческа памет.

Отговорът на тази загадка би предизвикал един отделен анализ и със сигурност в него ще отсъства версията на официалната историческа наука.

НАСИЛСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗТОЧНОТО ХРИСТИЯНСТВО !

Българският народ едва половин век след Омуртаг започва да говори официално на славянски език.

Но това е исторически факт.

Ето защо подходът към усвояването на новия език е бил насилствен,подобно на налагането на източното християнство.

Възможността тюркоезичните българи да са изразили радостни импулси,проговаряйки на славянски,е крайно невероятна.

Необходимостта от кървав диктат спрямо българите,за да усвоят един нов език и вероизповедание,очевидно е основната мотивация на жизнения път на Борис-Михаил.

Лишена от хуно-тюркския елит,а така и от етсествените си творчески полета,приела отново в края на IX век някои от отдавна християнизираните и погърчени славяноезични фамилии (заели ръководното място на избитите български),дезорганизирана България е подготвена и за усвояването на една специално изработена през 855 г. азбука.

Тази нова писменост,представляваща неестествена компилация,първоначално е предназначена за моравските склавонски племена.

Отхвърлена от тях,компилацията се появява на Балканте,доукрасена с десетина български рунически знака (разбира се,оригиналната огурска руническа азбука е забаранена).

Така е извършена най-голямата мистификация срещу българския народ,който започва да говори на езика на едно доставено отвън малцинство,да пише на изкуствено и набързо скалъпена азбука и да вярва в култа на смъртния си враг!

Древните ценности,доказали своята жизненост,се разрушават,а заместителите не дават енергия на компроментирания народен суверенитет.

Ето защо в началото на XI век българските земи се превръщат във византийски провинции.

ПЪЛЕН ТЕКСТ САМО В КНИГАТА:

Османо - римска империя,българи и тюрки - Стоян Динков

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи