Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, юли 28, 2011

Как празнуват мюсюлманите Рамазан байрам

Как празнуват мюсюлманите Рамазан байрам

Таня Вълчева

Основно задължение на всеки мюсюлманин е да пости един месец в годината. Това се извършва през деветия месец Рамадан според мюсюлманския календар и почти съвпада с християнските коледни пости между ноември и декември. Указания за този пост са дадени в Корана, Сура 2: „...стремете се към онова, което Аллах ви е предписал: яжте и пийте, додето различите при пукването на зората белия от черния конец! После довършете говеенето до нощта...”
Постът „оруч” според някои изследователи на исляма, се е явил по чисто стопански съображения. В арабския свят земеделските работници не са могли да работят по нивите през деня заради палещите лъчи на слънцето, а се трудели нощно време, когато са се хранели. При това при арабите се случвало в периода между старата и новата реколта. Затова мюсюлманите през деня гладуват, а през нощта до зазоряване ядат, без да пият алкохол, да пушат цигари, понякога дори не взимат медикаменти.
При Мохамед гладуването получило определено време – месец Рамадан, един свещен месец за древните араби, но и също така месец на Откровението, получено на 27-ми в „Нощта на съдбата”, през която Коранът бил разкрит свише. За да може човек да се възползва от благословиите, свързани с тази нощ, препоръчва се през последните десет дни от този месец „да се отдръпне от светския живот”, за да се отдаде на молитви и размисъл. Използвайки този пост, ислямските духовници ги украсили с молитви и ритуали.
Самия празник Рамазан байрам се празнува непосредствено след свършването на тридесетдневния пост (оруч) и се приема като голяма милост от вярващите и благочестиви мюсюлмани, които реално са гладували. Смята се, че по това време на постите те водят ожесточена борба със злото и успяват да победят, затова има право на тържествено празнуване на Рамазан байрам. Тогава освен пищното угощение, всички по-млади искат прошка от възрастните.
Сред турското население у нас по време на постенето за Рамазан байрам мъже пеят манита (четиристишия, които обикновено са римувани в първия, втория и четвъртия стих). Тези мъже с тъпан събуждат вярващите мюсюлмани за закуска преди зазоряване и пред домовете на отделните семейства изказват най-различни благопожелания. Събуждането с тъпан и манита се повтаря всяка ранна утрин в продължение на 30 дни. А в първия ден на Байрама посещават всичките семейства, за да си получат съответното възнаграждение. В паметта на вече доста възрастни мъже от турското население са съхранени текстове и мелодии на манита.
Преди Рамазана турското население от Кържалийски регион пази пълна възбрана от хранене, вода и пушене от изгрев слънце до залез. Въздържат се и от полови връзки. Времето за хранене се известява чрез биене на тъпан от един или двама мъже, които спират пред някои къщи и произнасят молитви или пеят манита. След едномесечен пост правят разговяване в първия ден на месец шаввал, който отговаря на месец януари.
Кючук байрамът или Рамазан продължава три дни.
Същинският празник се подготвя два дни по-рано. Пекат се катми и се раздават. Наричат ги още чурек гюн или арфа. Раздават се също и мекици. В този ден децата обхождат къщите и ги даряват с мекици и бонбони.
Първият ден на Рамазана наричат Аслъ бойрам.
Той започва сутринта с рамазанска молитва в джамията. Непосредствено след службата започват поздравленията (байрамлашмак) на по-младите към по-възрастните мъже, които застават подредени в двора на джамията. Присъстващите раздават бонбони на момчетата, които са там. Младите мъже целуват ръка на възрастните с познатия източен маниер – докосват челото и брадата като поздравяват: „Байрамамън мубарек ослу”, което означава „Благословен празник на разговяването”. Възрастните отговарят:”Чокяша” – „много да живееш”.
След поздравленията и благословиите всички се прибират у дома и започват празничното угощение. Придирчивите и сръчни домакини са приготвили капама – месо със зеленчуци, баница и баклава. Това угощение е за изкупление и опрощаване на греховете, сторени волно или неволно. Дават от баницата и баклавите и на съседите си българи. Всички дават милостиня – закат, която е натурален десятък с благотворителен характер. Момичетата играят в махалите и пеят мани, а младите мъже играят буйни хора. Понякога показват и пехливанлък.
При казълбашите празникът Рамазан Байрам няма определена дата; той всяка година се измества с десет дни, тъй като се спазва арабския лунен календар, и продължава три дни. Самите алиани разказват, че този празник не е техен, а чисто турски и им бил наложен с доста голяма жестокост от властващите. Онези, които не признават и не празнуват Рамазан байрам, били напълно изтребени след жестоки изтезания. През целия месец преди празника ергените се учат да пеят мани и да бият тъпан, обхождат къщите и с песни си поръчват баница за следващия ден:
Сам си опънах тъпана
Обиколих махалата и дойдох, мила бульо, дойдох да поръчам баница...
Къщата, в която е поръчана баницата, изпълнява поръчката.
Стопанката приготвя няколко баници – зависи колко ще бъдат гостите ергени – и вечерта, когато пристигнат, им дава баница, която те слагат в специален съд. После се събират на едно място и я изяждат. Така всяка вечер ядат поръчвана в различни семейства баница.
Един ден преди празника Байрам Арифеси – първият ден от Рамазан байрама – всяка домакиня приготвя малки питки, прилични на кифли, наречени байрам коладжъ, и мекици – пексимети и ги разнася на роднини, като дава във всеки дом по една питка и един пексимет. Сутринта на празника мъжете отиват в джамата за празнична молитва. След молитвата се прибират у дома и целуват ръка на по-възрастните, като им честитят празника. На децата дават бонбони и пари. Семейните членове на джема, облечени празнично, отиват да честитят на бабата, като носят малко шише ракия – двеста грама. В деня на празника дувалджията, придружен от байрактар, обхожда цялото селище. Посетените стопани им дават пари. Ако в дома има годеница или млада булка, окачват на байрака пешкир, благодарствен дар, че са удостоени с това посещение. Дувалджията и байрактарят правят поръчка за обяд в дадено семейство, предварително избрано. Семейството се приготвя, събират се момите и ергените. След като се наобядват, те започват да напяват мани, после отиват на мегдана, където невестите и момите играят и пеят, а възрастните моми и ергените обикалят селището, като наблюдават. След това момите и ергените обикалят селището, като тръгват в противоположни посоки, но се срещат по улиците, преграждат си пътя или вършат други весели закачки.
Интересно е, че на Рамазан байрам момите си избират дружка (кардаш), а момчетата – приятел (билизер) и предупреждават родителите си. Момичетата се събират в една къща, където сами приготвят яденето, после канят момите и ергените. Някои играят алай, след това вечерят и момите, станали дружки, спят заедно и нататък вече са заедно. Майките и момчетата, избрали си билизер, им месят по една специална пита, завиват я в нарочно приготвен пешкир и разменят питите помежду си. От този ден те вече са побратими.

http://kak-da.bg / Рамазан 2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи