Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, август 19, 2010

Рамазан - духовна дисциплина

Свещеният Рамазан трябва да ни научи на духовна дисциплина

„За поддържането на живота човек непременно има нужда от храна и вода. Но както всичко, което се консумира без съобразяване със здравословните принципи на хранене, е вредно за организма, така и подсилването на стомаха до степен, в която ще потисне сърцето и ще тласне човека от степените на живот на духа и сърцето в бездната на животинското и плътското, е гибел.“

Дисциплина е френска дума, значението на която се свързва с предписания и забрани, които трябва да се спазват за поддържане на реда; умствено, етично и духовно възпитание и „дух за порядък”, за да може да бъде човек уравновесена личност. Дисциплиниран човек е този, който живее в рамките на определени правила и принципи, който е чувствителен по отношение на организираността и реда.

Всъщност животът на вярващия винаги трябва да протича в хармония. Той предварително трябва да знае кога какво трябва да върши, с какво да се занимава и какви дела да върши и да действа съгласно тези норми. Извън намерението му за планиране на задачите, които ще свърши по-напред, и за работа съобразно дадена програма той не трябва да храни мисли като следната: „А сега какво да правя?” Той на всяка цена предварително трябва да планира задълженията си към Всевишния, към останалите хора, личните си ангажименти, както и кое ще извърши по-напред; да дава пример за порядъчност и организираност с всичките си действия. Всъщност богослуженията са много важен крайъгълен камък за организирането на задълженията и за разпределението на времето и вярващият човек в повечето случаи регулира делата си според календара на богослуженията. Той разпределя деня си на определени времеви отрязъци с мисълта: „След обедната молитва; преди вечерната молитва...” и се старае да не прекарва празен миг.

Хората, които знаят цената на времето и гледат на живота като на много важна благодат, която трябва да се оцени, поставят под контрол всичко - от храненето до лягането и ставането; не отлагат и не оставят нито един свой проблем в хаотично състояние. Те знаят, че както хората, така и институциите са най-продуктивни тогава, когато са организирани.

Ето, налагайки решителност към желаните от душата храна-вода-сън, месец Рамазан учи как да се въведе дисциплина в живота, като изброените нужди се задоволяват в рамките на нужното и с чувство на възхвала и благодарност. Учи ни постоянно да следваме правилния път, като се приютяваме в атмосферата на сърцето и духа срещу страстите на душата, както и като даваме свобода на съвестта и укрепим волята.

Нека всички да бъдем еталон за вярност и преданост

Свещеният Рамазан осигурява на човека да ограничи и контролира храненето и пиенето, които са сред най-големите му слабости. Рамазанът ни учи на дисциплина на хранене. Да, за поддържането на живота човек непременно има нужда от храна и вода. Но както всичко, което се консумира без съобразяване със здравословните принципи на хранене, е вредно за организма, така и подсилването на стомаха до степен, в която ще потисне сърцето и ще тласне човека от степените на живот на духа и сърцето в бездната на животинското и плътското, е гибел. Да, непрекъснатото консумиране на разни неща без определен режим на хранене и винаги пълният стомах са вредни за организма и са деяния, които Всевишния не одобрява.

Говеенето през този Свещен месец, определянето на времето за хранене, въздържането от разхищение и преяждане, от вредните за телесното и душевното здраве неща и същевременно въздържането от посягане на забраненото, оставайки в границите на позволеното, изгражда определени навици във връзка с изброените положения; Рамазанът създава дух на дисциплина у хората, които говеят. Той превръща всеки човек, който умее да се облагодетелства от атмосферата му, в еталон за преданост. Вярващият, който говее и полага усилия, за да разбере тайната на говеенето, винаги преследва предаността както в поведението си към Всевишния, така и в отношенията си с хората. Той не се задоволява с това да бъде човек, който отслужва молитви само в определено време, върви към хоризонта на богослуженето и остойностява деня си със съзнанието за богослужене, живее с чувството, че във всеки миг отслужва богослужения. Когато за малко се освободи от склонност към светското и плътското, пред него се появява целта на посвещаване на себе си на Всевишния и да стане човек на истината. За да постигне тази цел, той прави опити, по думите на Бедиуззаман, да мисли за Аллах, да говори за Аллах, да обича заради Аллах, да остане в границите на „лиллях, ливеджхиллях, лиеджлиллях” (Работете в името на Аллах, срещайте се в името на Аллах, трудете се в името на Аллах) и винаги да бъде насочен към Всевишния; в резултат на тези опити той всеки ден се доближава към успеха. Така вярващият се превръща в човек на верността и предаността.

Всъщност за вярващите човешкият живот е един вид Рамазан, пубертетът е „имсак” (времето преди зазоряване когато започва говеенето) и смъртта е „ифтар” (вечерята, с която се слага край на говеенето). Едномесечният Рамазан е като подготовка за, образно казано, говеенето, изразяващо се в богослуженето на раба, което продължава цял живот. Онези, които умеят да съхранят цял живот придобитите в продължение на трийсет дни хубави нрави, в замяна на известното гладуване и жадуване на този свят в отвъдния ще чуят обръщението: „Раби мои, често ви виждах без руменина, бледни, с хлътнали очи и бузи. Вие търпяхте всичко това в Моя чест. В замяна на онова, което сте сторили тогава, днес яжте и пийте с наслада” и именно тогава те ще вкусят истинския ифтар. Ако трябва да обобщим - животът на вярващия винаги трябва да протича в хармония. Той предварително трябва да знае кога какво трябва да върши, с какво да се занимава и какви дела да върши и да действа съгласно тези норми. Налагайки решителност към желаните от душата храна-вода-сън, месец Рамазан учи как да се въведе дисциплина в живота, като изброените нужди се задоволяват в рамките на нужното и с чувство на възхвала и благодарност.

16 August 2010,Monday

М.ФЕТХУЛАХ ГЮЛЕН

Заман / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи