Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

сряда, август 11, 2010

Изявление на Главния мюфтия по случай настъпването на месец Рамазан

Изявление на Главния мюфтия по случай настъпването на месец Рамазан

Вторник,10 Август 2010г. 11:55ч.

Мухтерем имам ефенди!
Скъпи членове на мюсюлманското настоятелство!
Уважаеми джемаат!
Селямун алейкум ве рахметуллахи ве беракятуху
Още веднъж изпитваме радостта и щастието от посрещането на свещения месец рамазан – време за милост и берекет, през който преди 1400 години е започнало низпославането на Корана, през този месец сме удостоени с нощта Кадир, която е по-превъзходна от хиляда месеца. Благословеният рамазан е къс от време, което ни дава възможност да отпочинем и да се укрепим в духовно отношение, да преживеем по сърдечни приятелски и братски чувства, както и да извисим нашите молитви към Аллах с искане на прошка и милост.
Свещеният рамазан е месец, през който вярващите споделят притежаваните блага подобно на ифтарската софра, съревновават се в доброто, лекуват раните, помагат на нуждаещите се, стават съпричастни на мъките на другите и всичко това го правят с чувството и мисълта за извършване на ибадет. През този месец мюсюлманите се обучават на търпение и укрепване на волята, вътрешно чувстват радостта и възторга от спазването на ибадета оруч и спечеленото чрез това съзнание за служене на Аллах се отразява на постъпките им, поради което те полагат усилия за спечелване на задоволството на Аллах и молитвите на хората. През този месец, когато споделянето на благата постига своя апогей, подпомагайки нуждаещите се и улеснявайки изпадналите в трудност, допълнително обогатява с берекет духовната атмосфера на свещения рамазан.
От векове насам мюсюлманите в България, възползвайки се от берекета на този месец, точно през рамазана са дали най-прекрасни примери по отношение на приятелството, братството, комшулука и гостоприемството. И днес сме длъжни да положим големи усилия за да обогатим и освежим обществения живот с тези наши качества.
Несъмнено е, че спазването на оруч, ставайки за сахур и изчакването на ифтара с търпение, редовното изпълняване на ежедневните намази и допълването им с теравих, самостоятелното четене на Коран-и Керим, правенето на зикир и тесбих и допълнителното колективно четене на Коран-и Керим, тоест извършването на мукабеле, ще осветлят нашия духовен свят. Освен това, давайки садаката, която по принцип даваме и увеличавайки я с фитре и зекят по възможност, ние ще обогатим сърцата си, но заедно с това ще излекуваме поне част от социалните рани на обществото, в което живеем. А ифтарите, които ще споделим с другите вярващи, с още една крачка ще ни доближат до дженнета. Даренията, които ще направим за увеличаване на религиозните знания и укрепване на религиозния мироглед на нашите деца и младежи по време на Седмицата на ислямското образование, която вече традиционно се провежда през последната седмица на рамазана, ще ни осигурят много повече севаб от направените дарения през другото време и ще ни вдъхнат чувството за увереност по отношение на бъдещите поколения. В тази връзка бих желал да Ви информирам, че Главно мюфтийство за 2010 г. определи 3 лева за фитре и 3734 лева за нисаб - необходимият минимум за зекята.
Скъпи братя и сестри!
Пожелавам на всички вярващи и особено на мюсюлманите в България да се възползват пълноценно от свещения месец рамазан. Моля се този месец на милостта и опрощението да бъде себеб за единството и сплотеността на мюсюлманите, както и за будността срещу онези, които се опитват да всяват фитне и фесад в общността ни. Заедно с това пожелавам Аллах да отреди чрез този месец благополучие, мир и спокойствие за вярващите и цялото човечество!

д-р Мустафа Хаджи
Главен мюфтия на мюсюлманите в България


http://www.genmuftibg.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи