Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, август 19, 2010

Същността и значението на месеца Рамазан и постите

ТЕМА НА ДЕНЯ 334/2010

Същността и значението на месеца Рамазан и постите

Изпратена 17.08.2010 12:24:11 UTC

Обновена 17.08.2010 12:24:11 UTC

На 11 август в Турция и в целия свят започна свещения месец Рамазан.В този месец наричан от мюсюлманите „Султан на 11-те месеца” мюсюлманите постят от изгрева до залеза на слънцето,тоест стоят далеч от ядене,пиене и сексуални контакти.Според ислямската вяра,има многобройни причини за да бъде свещен месецът Рамазан, като най- важните от тях са религиозни и индивидуални.Всъщност месец Рамазан и постите имат сериозно обществено и универсално значение. Предлагаме ви анализ на проф.др.Рамазан Гьозен по този въпрос....

...Както при всички религиозни дейности,на преден план излиза религиозния аспект на месец Рамазан и постите.Най- важният аспект е, че през този месец е започнало низпославането на Свещената книга на Исляма- Коран ,което продължило 22 години.Тази година се отбелязва 1400.ната годишнина от този важен момент.

Коранът показва на хората пътищата да станат по добри,честни, полезни и успешни.Макар че съществуват различни теории и оценки за повелите на Корана към човечеството, според духовниците основната цел на Корана и Пророка Мохамед е да проповядват спаведливи морални ценности на хората и едно от повелите на Корана е постенето през месеца Рамазан.Тези мюсюлмани които разполагат с подходящи условия в отсъствието на каквато и да било храна и напитки получават възможност да се съсредоточат в молитвите и да се почувстват по-близо до Аллах. Целта е духовно и физическо пречистване и дисциплина на тялото и ума.

Отдалечавайки се по собствена воля от основните човешки потребности хората развиват способностите на автоконтрол и дисциплина.Търпението проявявано спрямо трудностите и въздържанието се налагат за да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието на бедните, гладните и страдащите хора. Месеца на постите спомага за развитието на чувствата на милосърдие и обществената солидарност.Засилват се връзките между членовете на семейството,между отделните семейства и всички членове на обществото. С вечерите Ифтар и сутрешната закуста Сахур хората се срещат по-често и опознавайки се по-добре укрепват единството и взаимопомощта в обществото.

Въпросът би могъл да се разгледа и от аспекта на международния хуманизъм.Защото месеца Рамазан и постите не се ограничават с народа на отделна страна,а обхващат всички мюсюлмани и дори цялото човечество. Затова и измерения като личната етика, обществената солидарност и взаимопомощта през месеца на Рамазана трябва да се възприемат в общочовешко значение.

Месеца на Рамазана както всяка година така и сега напомни още веднъж за слабите и проблематични страни на хората и на цялото човечество.Човечеството е свидетел на неимоверно огромната разлика и неравноправието в стандарта на живот на народите в източните и западните страни или в северните и южни страни.

Свидетели сме на дълбоката античовешка пропаст между богати и бедни и изпитваме силното убеждение, че плодовете на икономическия ръст се разпределят по нечестен начин. Докато една част от хората живеят в охолство, удоволствия прекомерна наситеност, то другата част се опитват да просъществуват при крайно лоши условия,бедност, нищета и мизерия.Това неравенство се корени във високото или слабо развитие на държавите.Например начина на живот и битието на народите в САЩ и Европа се различават коренно от тези на народите на Африка, Азия и Латинска Америка предвид икономическото, научно- политическо и социално развитие на държавата.

Една част от това неравноправие се дължи и на природните условия, погрешните държавни политики и недостатъците на хората. Например голяма част от народите на Пакистан и Китай,които през тази година изживяват бедствени наводнения, живеят в мизерия и мъка.Болката на народите на Афганистан, Ирак и Газа се увеличава от намесата на САЩ и Израел.Но най- големият проблем според нас е пасивното отношение и безчувственността на хората както от западните така и от източните държави.

Като извод ще посочим, че месеца Рамазан и постенето са период, който трябва да напомни за несправедливостите и проблемите на човечеството.Ако подходим към тези проблеми от по- различна перспектива ,например с философията на индивидуалната всеотдайност и симпатията,обществената взаимопомощ и равенството и братството между хората ,тогава може би човечеството ще бъде по- щастливо и благоденстващо.

ТРТ / Портал Турция

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи