Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, юли 06, 2010

Всяка добрина е садака

Всяка добрина е садака

Уважаеми мусюлмани!


Аллах С.Т. е отредил за нашия уммет, \общността\ на Мухаммед С.А.С. всяка добрина, колкото и малка да е тя, да бъде като садака за извършителя и, и да се печели севаб от това. За това нещо е достатъчно човек да е истински мусюлманин т.е. да вярва, че Аллах Теаля е един единствен, и да върши тези добрини искрено, т.е. заради Аллах. В един хадис предаден от Муслим, се разказва, че една група от бедни сахаби отишли при Пейгамбера С.А.С. и му казали: “ Я Расулюллах ! По богатите от нас братя, много ни изпревариха в печеленето на севаб за Съдния ден, те кланят намаз заедно с нас, държат оруч заедно с нас, и отгоре на това печелят много севаб с богатствата си, като дават зекят и садака, а ние сме лишени от този севаб, защото сме бедни. Тогава Пейгамбера С.А.С. им отговори:


\ Аллах Теаля е отредил и за вас как да печелите колкото тях ! При всяко казване на “Субханеллах” за вас това е садака, при всяко казване на “Елхамдулиллях” за вас това е садака, при всяко казване на “Аллахуекбер” за вас това е садака, да кажеш “Ля иляхе иллеллах” е садака, да научиш един човек на едно добро е садака, да го откажеш от едно лошо е садака, да отстраниш от пътя нещо, което пречи е садака, да спреш кавгата на двама мусюлмани, и да помогнеш да се сдобрят е садака, да помогнеш на един човек да се качи на превозно средство е садака, да се усмихнеш на своя брат-мусюлманин е садака, добрата дума е садака, всяка крачка към джамията е садака, когато легнеш при жена си е садака\


Тогава сахабите попитаха: -“Я Расулюллах ! та нима когато някой от нас легне при жена си има севаб за това? “ Пейгамберина С.А.С. отговори:


\Както когато някой от вас отиде при чужда жена има голям грях, така и когато легне при неговата си жена печели севаб/.


Уважаеми мусюлмани!

В този хадис Пейгамбера С.А.С. ни информира за нещо, което е много радостно за нас, а именно, че от най-обикновени, и понякога подценявани от нас неща, може да се печели севаб, който ще ни бъде много необходим на Къяметския ден. Ако вникнем по дълбоко в този хадис, ще видим, че с много малко усилия човек може вместо гюнах да спечели севаб. Когато срещнеш мусюлманин, вместо да гледаш на другата страна с нагорчено лице, - да го поздравиш с усмивка за теб това е садака, когато пътуваш, вместо да слушаш музика, или да си свириш с уста, - да споменеш Аллах С.Т. за теб е садака, когато започнеш нещо да работиш или да ядеш, да кажеш “бисмиллях” и в края да кажеш “елхамдулиллях” това е садака. И така от всяка една добрина, колкото и нищожна да е тя, но направена с мисълта, и намерението да бъде заради Аллах, се печели севаб.


Уважаеми мусюлмани!


Дори и тогава, когато един човек се въздържи, да не извърши лошо или харам, печели много севаб. В едно от преданията на споменатия хадис, се казва, че когато Пейгамбера С.А.С. казал този хадис, един от сахабите казал: - “ Я Расулюллах ! Ами ако не мога да извърша нищо от това което каза? “ тогава Пейгамбера С.А.С. каза:


\Само въздържането да не правиш лошо на комшията или твоя брат мусюлманин за теб е садака.\

В един хадис се разказва, че Аллах Теаля е опростил греховете на един човек и го е вкарал в дженнета само заради това, че е спасил едно куче да не умре от жажда. В друг хадис Пейгамбера С.А.С. е казал:


\ Видях един човек влезнал в дженнета, заради това, че е отсякъл един корен, който е пречил на пътя на мусюлманите\


(Рияду-салихин)


Уважаеми мусюлмани!

Дори от неща, които сме принудени да извършваме всеки ден и според шериата са \мубах\ т.е. за тях не се пише нито севаб нито гюнах, ако са свързани с добър ниет \ възнамерение \ за тях се пише севаб. Например човек всяка нощ спи . По принцип от съня не се печели нито севаб нито гюнах. Но ако един мусюлманин си легне с “ бисмиллях “ и възнамери да стане на сутринта и да клане сабах, то сънят му става ибадет. Но трябва да знаем, че и обратното е валидно т.е., ако тези действия са свързани с лошо намерение, - се пише гюнах.

Накрая нека да припомним, че този свят е временен, и той е нива в която се сее сега, а плодовете се събират на къяметския ден. Молим Всевишния Аллах да ни напъти в правия път, и да ни удостои от тези които се възползват от тези блага и Го молим Субханеху ве Теаля да ни събере в Дженнета.

Амин


Изготвил:Саит Мутлу


Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи