Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, юли 04, 2010

Ръководството на Мустафа Хаджи доведе изповеданието до фалит
Мустафа Хаджи укривал данъчни

ревизионни актове за милиони

Наказателно преследване срещу главния мюфтия Мустафа Хаджи и длъжносни лица от бившето главно мюфтийство започва до месец заради натрупани задължения към държавата за около 1 милион лева.
Източник:Вестник 168 часа

:::

Ръководството на Мустафа Хаджи доведе изповеданието до фалит


Петък, 02 Юли 2010 15:07

Бисмилляхиррахманиррахим

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

Бившото ръководство на Мюсюлманското вероизповедание алармира преди известно време за блокирани банкови сметки, които затрудняват местните настоятелства в изпълнението на ежедневните им задължения. След проверка от страна на новото ръководство на изповеданието, ВМДС с председател Д-р Недим Генджев, беше установено, че сметките са блокирани от частен съдия-изпълнител поради задължения на изповеданието към държавата в размер на 260.422,99 лева към дата 27.04.2010. Задълженията към държавата са от натрупани неплатени ревизионни актове по Данък върху добавената стойност от сделки в страната, лихви към съответните актове, неплащани осигуровки от 01.01.2005 до настоящия момент, както и лихвите към тях, неплащани наказателни постановления и др. Списъкът с неизплатени задължения към държавата се състои от 30 страници, от които поместваме първата и последната страница. В резултат на лошото и безотговорно ръководство на Басри Пехливан и Мустафа Хаджи мюсюлманската общност в България беше на път да загуби ценни имоти. Благодарение само на бързата и навременна намеса на новото ръководство, начело с Недим Генджев, наследството от дедите ни няма да бъде отнето.

В името на цялата мюсюлманска общност ВМДС ще потърси по установените законови пътища персонална отговорност от Басри Пехливан, Мустафа Хаджи и останалите ръководни кадри на бившите ръководства за безотговорните им действия, причинените вреди и липса на ползи спрямо изповеданието, с които те не само накърняват авторитета на институцията, а и я нареждат между издирваните от държавата длъжници.

За всички свои незаконни деяния бившото ръководство ще отговаря пред закона.

А за безбройните им лъжи Аллах ще е съдник...

ВМДС

Прикачени документи: Страница 1 Страница 2
:::

Какво констатирахме още преди да започнат проверките

Четвъртък, 08 Юли 2010 12:41

Какво констатирахме още преди да започнат проверките

Бисмилляхиррахманиррахим
Скъпи братя и сестри мюсюлмани,
Уважаеми братя имами,
През последните 10 години много малко имами получаваха заплати и те бяха само приближените до главния мюфтия Мустафа Алиш. През тези години Мустафа Алиш Хаджъ, Мехмед Аля – бивш областен мюфтия на Разград, Месут Мехмедов - областен мюфтия на Шумен, Билял Дарджан – областен мюфтия на Добрич и другите мислят преди всичко за своите интереси. ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев встъпи в длъжност на 31.05.2010 год. Първата проверка, която направихме в Агенцията на вписванията показа, че горе посочените близки на Мустафа Алиш Хаджъ през последните години са си купили по няколко скъпи имота, за които в най-скоро време ще Ви информираме.
Джемаатът има право да знае и ние свеждаме днес до всички Вас следната информация относно безстопанственото и лицемерно поведение на бившото ръководство:

 1. Както вече Ви информирахме осигуровки и данъци към държавата не са заплащани от 2005г. Днес публикуваме пълния списък на задълженията на Мюсюлманското изповедание към НАП, натрупани благодарение на бившото ръководство. От списъка са видни и датите на съответните задължения, както и техния вид:
 2. Списък 30 стр.

 3. В следствие на ревизионните актове и неплатени задължения е образувано производство по принудително изпълнение на 29.05.2009 по ЗКПО (тоест за неизплатен данък печалба от извършвана стопанска дейност от Мюсюлманското вероизповедание) в размер на 231.723, 45 лв, в това число главница от 185.857,75 лв и лихва в размер на 45.865,70 лв. Служебната бележка от НАП във връзка с това производство можете да видите тук:

Служебна бележка

Съдия-изпълнител Вучков беше извадил изпълнителен лист срещу Мустафа Алиш и беше направил постъпки за отнемане в полза на агенцията Държавни вземания на сградата на Главно Мюфтийство, намираща се на ул. Братя Миладинови №27, София. Ръководството на Мустафа Алиш не прави никакви постъпки да спаси сградата от датата на образуване на производството – 29.05.2009 до ден днешен.

След намесата на председателя на ВМДС Проф. Д-р Недим Генджев съдия-изпълнител Вучков спря изпълнението и го отложи с три месеца като ни даде възможност да направим подробна ревизия и дадем материалите на градска прокуратура за отношение относно присвоените средства от групата на Мустафа Алиш Хаджъ.
От всички краища в страната пристигат уведомления от териториалните дирекции на НАП или съдебни институции за неплатени задължения и образувани производства. Ето някои от тях:

 1. Варна: Съдия-изпълнител запорира сметките на изповеданието и въз основа на изпълнителен лист, издаден от Варненски окръжен съд на 02.02.2010 Мюсюлманското вероизповедание е осъдено да заплати 40.000 щатски долара по предявения частичен иск по договор за покупко-продажба на двуетажна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. Габрово №2а. Копие на изпълнителния лист можете да видите тук:
  Изпълнителен лист
 2. Пловдив: Срещу Мюсюлманското изповедание, представлявано от Басри Пехливан, е образувано производство по принудително изпълнение да заплати на Община Пловдив задължения от 13.580,14 главница 9.429,38 лв и лихви в размер на 4.150,76 лв. Копие на служебната бележка можете да видите тук:
  Служебна бележка
 3. Пловдив: Отнема се имот на изповеданието поради задълженията, които е натрупало. Без коментар, всеки може сам да си направи заключение като разгледа приложения документ: копие на покана от частен съдебен изпълнител за доброволно изпълнение на предаване на владение на имот, вижте тук:
  Покана

Това е само съвсем малка част от вредите, които са нанесени на изповеданието. Все още бившото ръководство продължава да възпрепятства дейността на Главно мюфтийство и започването на детайлизирани ревизии и проверки по места, укривайки всякакви документации. Ние периодично ще Ви информираме за хода на проверките, след като те започнат от страна на независими международни одитори.

Уважаеми братя, разбрахте ли сега, къде са Вашите заплати и Вашите социални и здравни осигуровки: в джоба на Мустафа Хаджъ и неговите мюфтии.
ВМДС призовава бившото ръководство на изповеданието

 1. да престане да се легитимира повече и да дава изявления от името на Главно мюфтийство и по този начин подвежда цялата общественост;
 2. да не дава изявления от името на 1.5 милиона мюсюлмани в България, защото то не е поддържано и избирано от тях, а от партийни структури и хора с политически интереси;
 3. да се образова относно каноните на исляма и да не заблуждава вярващите с цел лична облага, което е от най-тежките прегрешения в исляма;
 4. да се разкае за грешките си, Аллах е велик и всеопрощаващ. Вероятно ще бъдете опростени за вредите, които нанесохте на изповеданието, но трябва да поискате прошка...

Главно мюфтийство и ВМДС с председател Проф. Д-р Недим Генджев категорично осъжда опитите на бившото ръководство, начело с Мустафа Хаджи да създава и подклажда религиозни и социални напрежения и да дискредитира България и държавните институции пред българската и световна общност, изопачавайки фактите и истината.

Братя, великия Аллах е наш създател, който рано или късно въздава справедливост. Аз се моля на великия Аллах и вярвам, че той ще помогне на Нас, мюсюлманите, да намерим верния път към неговата вяра.

Есселяму алейкум ве рахметуллахи ве берекяту.

ВМДС


Mинаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи