Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, ноември 22, 2009

Курбан Байрам 2009

Ползата от коленето на Курбан

Едно от полезните неща, които сме придобили чрез исляма, е коленето на Курбан, което е задължение на всеки мюсюлманин. Всеки човек, който има материална възможност, е задължен да заколи курбан, но има някои условия, които трябва да бъдат спазени. В книгите по ислямско право са споменати няколко правила:

1. Курбанът е задължение за този, който се намира вкъщи. Тоест за пътника курбанът отпада. Поради тази причина хаджиите, които се считат за пътници, не колят курбан. Това, което колят те, е, за да изразят своята благодарност, че са успели да отидат на хадж.

2. Курбанът се коли от богатия, а бедния не е задължен. Но ако един бедняк реши да заколи курбан, няма нищо лошо. Това, което заколи, ще се счита за допълнителен (нафиле) курбан. От него може да яде цялото му семейство, а може да раздаде и на съседите си. Дори ако няма възможност да си купи месо, бедният може да остави целия курбан в дома си.

3. Обреченият (адак) курбан може да се коли и през трите дена на празника Байрам. Само че този, който е обрекъл курбанa, не може да яде от месото му. Това се отнася и за близките му, на които не е разрешено да им дава милостинята си зекят.

4. Задълженият да заколи курбан не може да даде паричната му стойност на някого. Условие е кръвта на жертвеното животно да бъде пролята. Затова този, който не може сам да заколи курбан, определя друг, който да направи това. Ако курбанът е заколен с друго намерение, то задължението си остава. Тоест ако се заколи за да се продаде в месарски магазин, това не се счита за курбан.

5. Курбанът може да бъде овца, коза, крава и камила. Овцете и козите трябва да са навършили една година. Ако една овца на шест месеца е голяма колкото овца на една година, тя също може да се заколи за курбан.

6. Овцата и козата могат да се заколят за един човек, а кравата и камилата за седем. Условие е намерението на всички да бъде за курбан, а да не бъде само заради месото. Ако някой е с такова намерение, то за всички останали се счита, че са заколили курбан само заради месото му.

7. За курбан не може да бъде заколено малко животно като кокошка, петел или патица.

8. Хората, които са заколили едно голямо животно, трябва по равно да разпределят месото от животното, за да не остане на някого малко, на друг повече. Всичко трябва да бъде претеглено справедливо.

Байрамът е ден на щастие. В този ден не трябва да има и най-малки поводи за неразбирателство.

>>>

Курбан Байрам

Едно от задълженията ни в земния живот е коленето на курбан (жертвено животно). Курбан означава и "доближаване" към Всевишния и изразява благодарност, отдаденост и смиреност към нашия Създател. В Свещения Коран се повелява: "Отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли!" (108:2)

Тази традиция започнала втората година след преселението (хиджрет) на Пратеника на Аллах в Медина и е задължение (ваджиб) за всеки мюсюлманин с необходимите материални възможности. В хадис на Пратеника на Аллах се подчертава, че тези, които имат възможност, а не заколят курбан, ще бъдат наказани. Хадисът ни предупреждава:

- Тези, които имат възможност, а не заколят курбан, да не се доближават до нашите молитвени домове!

Да, хадисът ни разкрива, че всеки, на когото материалното положение му позволява, трябва да заколи курбан, а тези, които, въпреки че имат необходимите средства, не го направят, да не се доближават до молитвените домове. Човек, който не може да бъде близо до молитвения дом, означава да бъде лишен от благодеянията (севаб) на останалите мюсюлмани. А едно такова отдалечаване понякога е голямо наказание.

Затова учените ни припомнят, че коленето на курбан е задължение (ваджиб) на всеки, а този, който, въпреки че има възможност, не заколи, ще бъде наказан.

Според ислямското законодателство (фъкъх) курбанът е задължение за богатите. Но за да поясним този въпрос, може да кажем, че всеки би трябвало да заколи курбан, стига това да не се отрази сериозно върху неговото препитание. Ако човек, след като заколи курбан, няма да има възможност да си купува основните стоки за препитание, то тогава това задължение за него отпада.

Коленето на курбан трябва да бъде само и единствено в името на Всевишния Аллах. Това е едно благодеяние, за което всеки ще бъде възнаграден според намерението си.

Фондация Роза / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи