Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, ноември 10, 2009

100 млрд. долара за закат в банките на Персийския залив !

09. 11. 2009

100 млрд. долара за закат в банките на Персийския залив

На конференция в Манама, столицата на Бахрейн, преминала под надслов: „Благотворителната дейност. Проект за пробуждане”, организирана от асоциацията „Реформа”, катарският изследовател Али Карадаги заяви, че през 2008 г. в банките на страните от Персийския залив се съхранява натрупаната сума от четири трилиона долара. От тях 100 милиарда са отделени за закат - благотворителната милостиня, която е един от стълбовете на ислямската догматика. Световната финансова криза обаче е станала причината банковите институции в региона да загубят около един – един и половина трилиона долара.

Участниците във форума отправиха призив ислямската благотворителност да придобие постоянен, а не епизодичен характер. Тя трябва да бъде насочена най-вече за социални нужди, борба срещу безработицата и създаване на нови работни места. Основният обсъждан въпрос е бил дали този финансов поток да бъде насочен единствено към мюсюлманите. Присъстващите са се обединили около тезата, че последователите на тази религия трябва да бъдат основния обект на помощта. Подчертано е било, че около един милиард и половина души в света живеят под чертата на бедността. Около половината от тях са в ислямския свят, наброяващ приблизително 1,5 милиарда жители. Следователно на практика половината от мюсюлманите по света попадат в тази декласирана социална група. Важна теза, развита от основните докладчици е, че ислямската благотворителност трябва да бъде материализирана единствено от колективен субект, а не да представлява индивидуална дейност. Освен това границите на нейния обхват трябва да бъдат международни, а не национални или регионални.

Бившият министър на религиозните дела и вакъфите в Судан Исам Бешир е изразил становището, че финансовите потоци следва да се насочат към всички точки на земното кълбо, подпомагайки проекти, насочени срещу „секуларзацията и атеизма”. С това той за пореден път защитава тезата, че предназначението на въпросните огромни парични суми трябва да бъде ориентирано само към разпространението на исляма.

Участниците в конференцията са се опитали да очертаят възможностите за положителни дивиденти от подобна дейност извън ислямския свят. Те са подчертали, че успешната благотворителност не е само финансово стимулирана, а трябва да приеме преди всичко доброволен характер. Като пример е цитирана практиката в САЩ, където съществуват 71 хиляди благотворителни субекти. Сумата, която последните са разпределили предимно за социални проекти, надхвърля 550 милиарда долара.

Членът на ръководството на европейска ислямска младежка организация Айман Ахмед е поставил акцент върху привличането на младежта към доброволната благотворителна дейност. Според него именно в това се корени огромната разлика между европейската и арабската благотворителност. Той е изнесъл данни, според които над 91% от младите канадци над 15-годишна възраст са взели участие в някаква благотворителна акция. За Германия този процент е 45%, а за САЩ – 44%. В Израел юридическите лица, занимаващите се с благотворителност, са 35 хиляди. Те са успели да привлекат около 11 милиарда долара дарения само за една година. В същото време благотворителността е непозната, на практика, за техните връстници в арабско-мюсюлманския свят.

Интересното е, че както обикновено в дискусията нищо не е споменато за контрола върху насочването на тези огромни финансови средства. Понятието „социални нужди”, произтичащо от недотам конкретните формулировки в шариатските източници, се възприема твърде общо. По тази причина нееднократно парите за закат са попадали в организации и лица, които се занимават с терористична дейност. Многобройни са примерите в това отношение. По-известните са даренията на съпругата на бившия саудитски посланик във Вашингтон за дружества, които според официалните власти в САЩ са близки до Ал Кайда. Подобен акт стана причина САЩ да затворят границите си за едно от лицата на евроисляма - Тарик Рамадан. Последният е дарил малко над хиляда долара на организация, която се оказала близка до радикалното движение „Хамас”. Най-скандален е фактът, че значителна част от членовете на Ал Кайда, пленени от американските войски при превземането на Кабул през 2001 г., са притежавали идентификационни карти на кувейтска благотворителна фондация.

Нееднократно западните партньори са обръщали внимание на правителствата на страните от Персийския залив, които са най-големия спонсор на заката, че е необходим стриктен контрол върху благотворителността. Тя е не само израз на милосърдие, но и акт на отговорност. Поради религиозния характер на този тип дейност в богатите нефтени монархии, наблюдаването и регулирането на движението на паричните потоци е много по-трудно, отколкото в Европа и Америка.

http://www.orientbg.info / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи