Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, август 17, 2008

Книги

ХАЗРЕТИ МУХАММЕД И ИСЛЯМСКОТО ОБЩЕСТВО

Автор: Доц. д-р Хаяти Йълмаз

Преводач: Мемиш Мердан

Издател: Главно мюфтийство

korica_muslumansko_ob6testvo_korica.jpgИзследването на тема Хазрети Мухаммед и ислямското общество, било в нашата страна, било извън страната, е една от първите.

Причината за изготвяне на труда е желанието за изследване на другата страна на нещата. Със социологическите пояснения и изследвания е направен опит да се посочи мястото на сюннета на Пейгамбера (с.а.с.). Целта е не да се намери категоричен, а по-скоро да се препоръча разумен отговор.

За да се създаде някаква основа, са проучени обстойно трудове, посветени на социологията и на социалната психология. Изводите, до които стигат тези науки, са предвидени да се използват като основа. Обаче, както е известно, поради структурата на социалните науки, не е възможно да се стигне до категорични резултати. Защото разглежданата от тях тема е човека, а човекът не може да бъде машина, да даде еднакъв отговор на един и същ тест. Така, както един тест, приложен на различни хора, може да бъде с различни отговори, така могат да се променят резултатите от теста, приложен на един човек, но в различно време. Поради тази причина темата ни е оформена с оглед не на данните, а съобразно методологията и систематиката на тези науки. Работата ни се състои от въведение, две основни части и извод. В увода са разгледани темите, свързани с обществото и религията от социален аспект; разгледани са социалните групи, религиозното общество и правилата, осигуряващи реда в него.

Първата част е посветена на разбирането на исляма за общество и религия. В нея се набляга специално на социалните/обществените страни на Корана и сюннета. Във втората част е изследвана специално ролята на сюннета в ислямското изграждане на обществото. В тази структура темата е разработена посредством използването на ривайети (предания), подбрани от източниците на хадиси, като целта е да се изведат на преден план Хазрети Пейгамбера и неговият сюннет. В повечето случаи не е представен цялостният текст на айетите и хадисите, а са изложени само необходимите откъси, свързани с контекста на темата. В заключението са изложени накратко осъществените резултати.

ИСЛЯМ И ДЕМОКРАЦИЯ

Автор: доц. д-р Ибрахим Ялъмов

Издател: Висш ислямски институт

yalamov_korica.jpgВ настоящото изследване авторът, който е ректор на Висшия ислямски институт – София, прави опит за осветляване на политическата философия на мюсюлманските модернисти, по-специално разглеждат се техните схващания за взаимовръзката между религия и политика, за източниците и характера на властта и политическата организация на обществото, за демокрацията и човешките права. Специално внимание се отделя на стремежа им да модернизират ислямската политическа система и доколко може, да се използват в това отношение западни идеи и институции.

Във връзка с обновлението на политическата доктрина и система освен модернистите някои нови идеи предлагат и определени умерени течения и теолози, които също се анализират тук, без техните автори да бъдат окачествявани като реформатори. Концептуалните виждания на модернистите и на някои други обновители се разглеждат в тясна връзка както с ислямската религиозна догматика, така и с политическата практика на мюсюлманските страни.

Книгата може да се закупи от Главно мюфтийство, Висшия ислямски институт, софийската джамия и районните мюфтийства.

Цената на книгата е 12 лева.


Мюсюлманско изповедание/ Главно мюфтийство

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи