Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

сряда, юни 17, 2009

Ислямът е толерантност,а не конфронтация !

Турско решение на европейския проблем

Автор fgulen.com

2009

"Това движение може и да не е съвършено, но никой в него не претендира за съвършенство. Движение, което на практика предлага решения, трябва да се вземе на сериозно и в световен мащаб." Така гласи едно от изказванията на проведената в края на май в Потсдамския университет международна конференция под наслов "Мюсюлманите между традицията и модерността. "Движение Гюлен" - мост между културите". В докладите бе дискутиран и въпросът за приноса на "Движение Гюлен" за интеграцията на турците в Европа. Изтъкна се, че положителната дейност на движението предлага турско решение на европейския проблем.

Турско решение на европейския проблем

В конференцията "Движение Гюлен" бе окачествено като фактор в съвремието ни и бе подчертано, че то насърчава хората към сближаване, без разлика на език, религия и раса, като поставя акцент върху универсалните ценности. Отбелязано бе, че световният мир може да се изгради само чрез взаимно разбиране, без предразсъдъци и с човечност.

В конференцията подробно бяха представени трудовете и идеите на Гюлен. Голям интерес събудиха следните думи на проф. Пол Уелър от Англия: "В период на евтина слава трябва да се стремим да разбираме по-добре притежаващия такова качество Гюлен. Евтиното критикарстване към него е неправилно." Уелър засегна и въпроса за интеграцията на емигрантите, който се явява един от най-важните проблеми пред Европа, и насочи вниманието към ролята на "Движение Гюлен" в това отношение с думите: "Турско решение на европейския проблем." Проф. д-р Клаудия Дериш от Австралия, която подробно изложи приноса на движението за интеграцията, подчерта, че членовете на "Движение Гюлен" провеждат успешна дейност за приобщаването на турците в Австралия и за образованието на техните деца. Дериш изрази мнение, че този пример може да послужи като образец и за интеграционния процес в Европа.

Конференцията, в която присъстваха голям брой участници, бе организирана от Факултета по богословски науки към Потсдамския университет и Форума за междукултурен диалог (FID) в Берлин с подкрепата на колежа "Абрахам Гейджър", Протестантската академия и Германския институт по ориенталистика. Представители на министерствата на различни държави, учени, журналисти, бизнесмени, директори на сдружения и институти, както и ученици бяха дошли в Потсдам, близо до Берлин, за да се запознаят с "Движение Гюлен", и имаха възможност да чуят интересни доклади за междукултурния и междурелигиозния диалог.

Те са пример и на емигрантските деца в Германия

В словото си на откриването на конференцията ректорът на Потсдамския университет проф. д-р Сабине Кунст насочи вниманито на слушателите върху социалните измерения на исляма и диалога. Тя изтъкна, че в диалога с мюсюлманите е необходимо да присъства и критика, но призова да се избягват предразсъдъците и полемиките. Кунст припомни общия корен на трите небесни религии и отправи призив да няма разграничения от типа "ние" и "другите" и нещата да не се категоризират в "черно и бяло".

Председателят на Форума за междукултурен диалог Ерджан Койунджу подчерта, че ислямът е в съгласие с демокрацията. По думите му, идеите на Гюлен са в служба на мира. "Движение Гюлен" е гражданско движение, което не преследва политически цели", заяви Койунджу. Той сподели, че с дейностите, които провеждат, членовете на това движение дават своя принос към обществата, в които се намират.

Д-р Беким Агай отбеляза, че дейностите на движението в Германия не се съвместяват с "класическия емигрантски модел". По негови думи е необходимо да се изследват идеите на Гюлен, за да се разбере изходната точка на това движение. Агай разказа за сто и петдесетте образователни институции и единайсетте частни училища, подкрепяни от високообразовани хора, и подчерта, че те са пример за емигрантските деца в страната.

"Движение Гюлен" предложи на турците нова модерна идентичност

Според ислямоведа д-р Райнер Херман поддържането на религиозните ценности в обществото вследствие на религиозните учения на Гюлен не е в конфликт с модернизма и с ценностите на Запада. Херман отбеляза, че целта на проповядвания от Гюлен ислям е толерантността, а не конфронтацията. "Целта на "Движение Гюлен" е изграждане на по-добро общество, в което са налице богослуженето/молитвата и конкретните действия, а не завземането на политическата власт", заяви Херман. Той сподели, че движението предлага на турците нова модерна идентичност. Херман подчерта, че Гюлен е в търсене на типа мюсюлманин, чийто поглед не е обърнат назад, а който се обновява и постоянно изследва. Д-р Райнер Херман отбеляза, че промяната в разбирането за демокрация в Турция е реализирана благодарение на Гюлен. "Гюлен модернизира Турция. Ислямът, който Гюлен предлага, е както обогатяване, така и партньор на Запада", сподели Херман.

Проф. Томас Мишел изнесе доклад на тема "Разбирането на Гюлен за искреността". Той изтъкна, че централно място в неговото учение заема "спечелването на Божието благоволение". "В учението на Гюлен няма място за очакване на похвала и високи оценки от страна на останалите хора. Дори желанието за спечелване на Рая не е извор на мотивация. Налице е само чувството за отговорност към Бога на вярващия човек, насочил се с искрени чувства към Бог. Гюлен казва: "Отдайте се напълно на богослуженето, та да забравите дори Рая", заяви Томас Мишел. Той изтъкна, че Гюлен притежава силата да мотивира инициативите за реализирания без оглед на религия, език и раса диалог. Мишел подчерта, че в учението на Гюлен няма неискрено и фалшиво проявление, наречено "такийе", и изтъкна, че в това учение изричането на лъжа от страна на мюсюлманина е грях. По думите на Мишел, в разбирането за исляма на Гюлен липсва постигането на светски цели. Той обясни, че това е разбиране за искреност, свързано с осъзнаването на отговорността на вярващия като раб Божий и с предаността му към Бога. Томас Мишел получи аплодисменти с думите: "Делата на Гюлен не са насочени към показност, а към служене, далеч от себеизтъкване и похвала."

Диалогът в модерните общества е неизбежен

Бившият председател на Бундестага и един от най-активните политици в Германия проф. д-р Рита Зюсмут каза, че междукултурният и междурелигиозният диалог в модерните общества е неизбежен. Зюсмут акцентира върху факта, че световните проблеми вече не може да се решават самостоятелно и изтъкна, че в инициативите за диалог хората в никакъв случай не може да се изолират, независимо от верската им принадлежност, и този подход е задължителен в името на мира. Зюсмут обясни колко силно влияние е оказала върху германците "социално-културната" взаимопомощ между мюсюлманите и изрази съжаление, че Коранът не се разбира достатъчно добре. Проф. Рита Зюсмут подчерта, че някои коранични знамения се подбират много внимателно и се прави опит за изграждане на образ на исляма като религия на насилието. "Налага се да се забележи линията на любовта и мира в Корана", заяви Зюсмут. (Октай Яман, Потсдам) http://bg.fgulen.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи