Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, април 08, 2011

СМЪРТ И ИЗГНАНИЕ - ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ НА ОСМАНСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ - 1821 - 1922,ДЖЪСТИН МАККАРТИ

Turkish refugees fleeing from Tarnovo towards Shumen / Турски бежанци, бягащи от Търново към Шумен.

СТРАНИЦА 129

Приблизително 260 000 български мюсюлмани са убити или умират от болести,глад и студ - резултат от отношението на руснаци и българи към тях.

До 1879 година 17 % от мюсюлманите в България умират,34 % стават трайни бежанци.

По един или друг начин над половината мюсюлмани напускат България.

СТРАНИЦА 98

В градовете са обирани до шушка магазини и къщи,а турската собственост обикновено е била разрушавана.В Йени (или Гени) Заара (Нова Загора) са опожарени 50 турски къщи,джамия и държавни сгради.Голяма част от къщите на турци и евреи в Ески Заара (Стара Загора) също са опожарени.Всички турски къщи,незаети от българи,са опожарени до основи.Както в градовете,така и по селата собствеността най-често е била присвоявана от българи,което се е случвало по силата на свършения факт.При навлизането на руските войски мюсюлманите тръгват да бягат.Там,където мюсюлманите не са тръгнали веднага,български банди убиват собствениците на имоти или упражняват такъв терор спрямо тях,че са принудени да напуснат имотите си.Техните български съседи или българи от съседните села и градове се настаняват в дюкяните и къщите им.Същото се случва и със земеделската земя.Всичко турско преди става българско.

СТРАНИЦА 130

Едмънт Калвърт става свидетел на разгръщащата се турска трагедия в България първо като британски консул във Фелибе,а след това като консул в Едирне.

- Руското правителство допуска християните да вземат закона в свои ръце и да раздават правосъдие на широката турска общност с истински безобразни и безразборни кръвопролития,плячкосване и грабежи.

- От руската окупация насам не би било преувеличено да се каже,че българите по селата се надпреварват да насилват,както си искат турски жени и момичета.

и още:

- Материалното благоденствие на българското селячество по време на турското господство е всепризнат факт,а турският национален и индивидуален дух на гостоприемство е пословичен.В момента,когато българите имат надмощие,тяхната основна и крайна цел (и,съжалявам да го кажа,но в това отношение те имат подкрепата на немалка част от гръцките селяни) Е ДА УНИЩОЖАТ ДО КРАК ТУРЦИТЕ И ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ В ЕВРОПА.Лишавайки мюсюлманите от единственото им средство за независимо съществуване,а това е добитъкът им,и ограбвайки всичките им пари и лични вещи,става очевидно банерението на българите да ги (турските селяни) принудят да напуснат или изоставят нивите си и да сведат турците,останали в страната,до земеделски работници - житейска ситуация,позната на незначителна част от населението тук.

ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

България

Мюсюлманите в България - насилствена миграция или смърт

Цивилни жертви от бойните действия

Набези срещу цивилни мюсюлмани

Казаците

Редовна българска армия

Българите

Грабежите и унищожението като политически инструменти

Мъст и разплата

Бежанците

Следвоенна България

Евреите

Брои на бежанците

Смъртност и миграция

Заключителен анализ - коментарите на консул Калвърт

От книгата:

СМЪРТ И ИЗГНАНИЕ - ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ НА ОСМАНСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ - 1821 - 1922,ДЖЪСТИН МАККАРТИ

Университетско издателство "Св.Климент Охридски",София,2010

Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи