Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, октомври 24, 2009

Толерантността !

Толерантноста - от теория към практика !

Най-трудният период за претворяване в дела и за изповядване на толерантността е времето, в което се притежава власт, сила и мощ. Защото най-често толерантността се представя като качество на стоящите по-долу в йерархията и онеправданите. Ала в нашата атмосфера толерантността така се е настанила в духа на народа, че дори когато сме били в разцвета на своята слава и мощ, като народ, изповядвайки философията "бъди един от хората", никога не сме използвали силата и мощта като средство за потискане и деспотизъм. Както може да се прочете и от златните страници на историята, предците ни винаги са носели толерантност и търпимост в земите, над които властвали, не виждали нищо лошо в това до джамиите да има църкви и синагоги и векове наред се славели като представители на толерантността и търпимостта.
СМИСЪЛЪТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Така че да се гледа на толерантността като на някаква материя, внесена от Запад, както някои се опитват да внушават, е погрешно. Само че както на Запад, така и сред нас, и особено през последните периоди, години наред се е говорело за толерантност, но трудно може да се каже, че това се е отразило в еднаква степен във всички сфери на обществото. Например трудно е да се обяснят с толерантността действията на онези, които постоянно говорят за нея, но непрекъснато ругаят вярата и религията на народа и лепват едни и същи етикети на всички мюсюлмани от типа на "назадничав, фанатик, фундаменталист" и ги клеветят, без да правят никаква разлика между тях. Смисълът, който подобни хора влагат в понятието толерантност, сигурно означава толерантност към собствените им възгледи. Но щом толерантността е едно от измеренията на демокрацията, всички трябва да се поставят на равна основа от гледна точка на демократичните права и свободи и всеки трябва да получи своя дял от толерантността, което е най-важното. Хората, призоваващи към дискусии за това "дали Коранът е Божия книга и дали Пророка Мухаммед, мир нему, е пратеник", явно целят да взривят основите на исляма, а не да търсят истината, но се вижда, че не проявяват същата готовност, когато трябва да се критикуват собствените им идеологии и "изми". Впрочем идеологиите, които подобни хора издигат в култ, от една страна, не са се утвърдили в положителен смисъл, а, от друга страна, не са дали нищо значимо на хората. В отговор на това Коранът и Пророкът Мухаммед, мир нему, винаги са се доказвали, били са източник на редица култури в човешката история и днес също са извор на вдъхновение за милиони хора по света.
Толерантността трябва да се превръща в дела
Основният фактор за разширяване на атмосферата на диалога и толерантността е тяхното осъществяване. Защото ако изложените на теория принципи не се приложат на практика в живота, това показва, че хората, които говорят за тях, не са искрени. Тук искам да дам пример: "Един писател направи следното сравнение, като изтъкна, че в Корана се казва: "И ако наказвате [о, вярващи], накажете със същото, с което са ви наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите." (Коран, 16: 126) А в християнството важи принципът: "Ако те ударят по едната буза, остави се да те ударят и по другата." Това показва, че християнството е по-толерантна религия в сравнение с исляма." Тук се забравя много важно положение.
От една страна, обичта, уважението и самоотвержеността между хората са много важни за нормалния и балансирания живот в обществото, но, от друга страна, справедливостта може би е от по-голяма важност. Воден от естествената си природа, човек иска да отвърне със същото, което са му сторили. Наред с това всички хора са равни пред закона и са равнопоставени като такива. Животът на нито един човек не е повече или по-малко ценен от живота на друг. Съгласно този принцип Свещеният Коран е позволил на хората да отвръщат със същото, което им е сторено, но е напомнил, че опрощаването е по-добра постъпка. Освен това е насърчил злината да се отстранява с добрина, изтъквайки, че така враждебността ще се изкорени. В такъв случай, от една страна, прошката, толерантността и самоотвержеността са за предпочитане във взаимоотношенията, но, от друга страна, взимайки под внимание факта, че това може да попречи на хората, желаещи справедливост, Свещеният Коран не е повелил на всяка цена: "Ако те ударят по едната буза, обърни и другата." При все това, доколко този висш принцип, споменаван в Евангелието, се прилага в действителния живот, е тема, която заслужава да бъде изследвана. Освен това не смятаме, че този евангелски принцип се различава от цитирания по-горе кораничен принцип, който позволява да се отвърне със същото, което ни е сторено, но насърчава да се дава прошка и злината да се отстранява с добрина.
Въпреки че може да прозвучи тривиално, след като е дошъл моментът, смятам, че ще е от полза да разкажа и една история, напомняща по-скоро анекдот.
Веднъж в някакво село един свещеник изтъкнал горното твърдение. Тогава селският имам ударил силна плесница на свещеника. Тъкмо когато и свещеникът се засилил да отвърне на удара, имамът рекъл: "Почакай, сега обърни и другата си буза, за да те ударя и по нея." Понеже свещеника го заболяло много, той възразил с думите: "Не може, този път ще постъпя съгласно религията на Мухаммед."
Тук се крие още една истина, която трябва да се вземе под внимание, и тя е, че в толерантността е важно както възпитанието на хората, така и съобразяването с човешките реалности. Фетхуллах Гюлен

Заман / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи