Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, юли 09, 2013

Свещеният месец Рамазан 2013

Свещеният месец Рамазан

Уважаеми съграждани, братя Мюсюлмани,
Позволете ми да ви поздравя с настъпващия свещен месец, месецът на милостта, опрощението и благодатта – месец Рамазан.
Нека Аллах приеме смирените ни молитви и да ни дари с задоволството си и да опрощи нашите грехове. Да ни дари с здраве, щастие и успехи …също така и с дженнет ( Рая) в отвъдния ни живот.
Месец рамазан е духовно училище, което възпитава душите ни. В едно предание пратеникът Мухаммед казва: ‘’Когато някой човек се опита да ви вкара в някакъв спор, кажете му, че говеете и по този начин пазите дистанция’’. Няма смисъл от говеене, придружавано с лъжа или измама.
Специфична отговорност ( Ибадет) за месец Рамазан също е милостинята Зекат ( Садака-и фитир и фидйе). Която е една от петте основи на исляма. Аллах е създал всички хора с различни виждания, качества и имущества с цел изпитание на човечеството. Но богатите хора са задължени да помагат на бедните. Мюсюлманите в месец Рамазан подпомагат нуждаещите се с милостинята зекат, на Курбан байрама – с парче месо и в другите дни с мотивация и грижи подават ръка на нуждаещите се хора…
В исляма празниците са два: Рамазан и Курбан байрам. За да се достигне задоволството на Аллах, мюсюлманите се подлагат на изпитание – в Рамазан – с говеене, с милостинята зекят и садака-и Фътър, също петкратната молитва заедно с теравих – и като награда Байрам. А на Курбан поднасят жертво приношение за задоволството на Аллах. Ти си създател на цялото човечество, така че никой не е по-честит от другия и именно затова „ Обичам създадения, заради Създателя”.
О Аллах, дари цялото човечество с мир, щастие и благодат’’!
С уважение и най-искрени пожелания
Бейхан МЕХМЕД
районен мюфтия

http://ramadan-islam-ramazan.tumblr.com/

.

http://islam-bulgaria.tumblr.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи