Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, април 06, 2010

Ако някой иска да спечели вечния живот,то трябва да бъде истински ближен !

Добросъседството:общата почва за потомците на Авраам !

Ако съумеем да бъдем носители на почтено братство по тези пътища, другите ще наблюдават нашата радост, ще бъдем изкусните танцьори, които останалите гледат и уважават, и Единният Бог ще ни събере всички заедно на тържествен танц на живота.

Самюъл Рикобене*

Вероятно най-известната от всички притчи на Исус е тази за добрия самарянин. (Лука 10:25-37). Исус разказвал притчи или истории, за да представи морална ценност. Притчите му били такива, че хората, като чуели за благородните постъпки на другите, веднага са се поучавали и това им служело за ориентир в живота. В тази често разказвана притча един книжник (правник и тълкувател) дошъл при Исус и понеже не вярвал, че той имал изключителна ерудиция и сила, попитал:

– Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?

Той го попитал какво е написано в закона на пророците, а книжникът отговорил:

– Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си, както себе си.

Исус му казал, че правилно е отговорил, но понеже книжникът искал да оправдае себе си, рекъл на Исус:

– А кой е моят ближен?

В отговор Пророкът му разказал следната притча:

– Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон (пътят бил стръмен и криволичещ, място, където разбойници често нападали пътници, когато живял Исус); и налетя на разбойници, които го съблякоха и набиха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по пътя и, като го видя, замина си от отсрещната страна. Също и един левит (духовен водач), като стигна на това място и го видя, замина си от отсрещната страна. Но един самарянин (самаряните били хора, които били презирани от етническата група, към която принадлежал книжникът), като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади два динара (две от тези монети са се равнявали на две надници) и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя.

А след това Исус запитал книжника:

– Кой от тия тримата ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?

Той рече:

– Онзи, който му показа милост.

Пророкът му казал:

– Иди и ти прави също така.

Поуката от тази история е, че ако някой иска да спечели вечния живот, то трябва да бъде истински ближен.

Истинската любов е в това

да не търсиш облаги за себе си

Средновековният християнски монах Бернар дьо Клерво споделя изключителната тема за любовта на Господ с учителя суфи Руми. В голяма част от текстовете на Бернар присъства идеята, че от всички Божии атрибути най-значимият за хората е любовта. Отецът от Клерво не е бил поет като Руми, но отлично е познавал Библията и е открил много важни стихове в Светото писание, в които се говори за Господната любов като представа, която се разкрива чрез действията на хората. Тази Негова любов се проявява най-силно тогава, когато сме истински ближни. Той пише: „Истинската любов е именно това: да не търсиш облаги за себе си. И никога не ще обикнеш човека до теб, докато не заобикнеш Бога. Най-напред трябва да се влюбим в Бог, та да можем да заобикнем ближния си заради Него“ (от книгата „Божията любов“). Според християнството добросъседството е едно от най-важните качества, които може да притежава един последовател на Исус.

Понятието съсед в Стария и Новия Завети

Понятието съсед в Стария Завет често се е отнасяло не само за човека, който е живеел в съседство, но и за всеки от онова племе. Да се помага на вдовица или на сирак и на онези, които се нуждаели от помощ, със сигурност е било от добросъседските постъпки.

Всевишният казва: „Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до захождане на слънцето да му я върнеш, защото това е едничката му завивка, това е дрехата за кожата му; с какво ще спи? И като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив.“ (Изход 22:26-27) По-нататък в същата книга на Стария Завет, говорейки на израелтяните, Бог казва: „Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш, защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Да не тормозите вдовица или сираче.“ (Изход 22:21-22) Във Второзаконието (27:24) пише: „Проклет да е, който убива тайно ближния си!“ Пророкът Йеремия повелява: „Извършвайте правосъдие и правда и отървавайте обрания от ръката на насилника; не онеправдавайте, нито насилвайте чужденеца, сирачето и вдовицата и невинна кръв не проливайте на това място.“ (Йеремия 22:3)

Понятието съсед в Новия Завет става дори по-всеобхватно посредством учението на Исус и писанията на Павел от Тарсус. Тези идеи произлизат от мисълта, че ако Бог обича всички хора, ние трябва на свой ред да обичаме себе си и най-вече другите, включително нашите съседи, врагове, изпадналите в нужда, вдовицата и сирака.

Исус казва: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.” Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. (Матей 22:37-40) От това следва че, за да бъде някой истински християнин, трябва безусловно да се подчинява на първата и втората заповед: обичай Бог и обичай ближния, както самия себе си.

Великолепното съседство – един междуличностен танц с нашето различие

Духовен ръководител и презвитериански служител, Диана Нишита Хайсфец пише как хората могат да бъдат добри съседи в свят, в който въздушният транспорт и интернет сближиха едно голямо разнообразие от култури, политически идеологии, етноси и религии. Тя говори за „великолепно съседство“, което е един вид междуличностен „танц с нашето различие“. „Великолепното съседство“ приема различията, докато в същото време се намира в положителната същност на нашите допирни точки. Чрез изкуството на една такава близост се разбираме по-добре с останалите общества, които са на този въображаем „дансинг“ с нас. Това е една важна, друга гледна точка, която притежават професионалните „танцьори“. Този по-зрял, мъдър поглед, драги читателю, може да бъде твой и на твоето семейство и приятели, а също така и мой, и на моите близки, когато всички ние се посветим на междурелигиозния диалог. Когато заиграем танца на живота, хората срещу нас не са цветнокожи или бели, християни или евреи, богати или бедни; ние ги приемаме като партньори, хора, с които сме равни пред погледа на Единния Бог, висши създания, които се движат в ритъма на живота заедно с нас. Вглеждаме се в очите им, усмихваме се и от това разбираме тяхната човечност и взаимната ни радост в нашия съвместен живот. Да имаме такова поведение значи да разберем това, което Руми и Бернар дьо Клерво биха го нарекли до известна степен танц на въртящите се дервиши, излизане от мрака към светлината. Една такава силна близост също и улавя различията между хората. В резултат на това ние не стоим твърде близо и не нарушаваме границите на другите, чиято култура и религия изискват повече място на „дансинга“. Да бъдеш ближен с някого е да си готов да уважаваш нуждите и особеностите на „танцьорите“. Ако съумеем да бъдем носители на почтено братство по тези пътища, другите ще наблюдават нашата радост, ще бъдем изкусните танцьори, които останалите гледат и уважават, и Единният Бог ще ни събере всички заедно на тържествен танц на живота.

* Самюъл Рикобене е презвитериански пастор, съпруг, баща, дядо и приятел, а също така е запален колоездач и природозащитник. Активно участва като член на Консултативния съвет към област Остин (столица на Тексас) в Института за междурелигиозен диалог.

05 April 2010,Monday

Заман / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи