Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, юли 05, 2007

Ислямски мисии в секулярните общества

Уместна ли е мисионерска дейност в модерна Европа изобщо? Какво е отношението на исляма и християнството към нея? Темата “Ислямски мисии в секуляризираните общества в Европа” беше разисквана тези дни в Берлин.

В Европа живеят понастоящем 15 милиона мюсюлмани. Произходът им при това е много различен. Над 70% от живеещите в Германия мюсюлмани имат турски произход. Във Великобритания повечето мюсюлмани идват от Пакистан, Индонезия и Бангладеш. Повечето мюсюлмани във Франция са от Алжир, Мароко и Тунис. Как мюсюлманите разглеждат собственото си положение на малцинство в немюсюлмански обществен контекст? И какво означава това за ислямската мисия? За да се отговори на тези въпроси, трябва да се направят обхавтни социологически студии за всяка страна поотделно. Хениг Врогеман, теолог и юрист се занимава с ислямските мисии и сравнението с християнския опит.“Темата на религиите има амбивалентно значение в германската общественост. От една страна, религиозните ценности се приемат като морален ресурс на обществото. От друга страна, проявите на религиозен живот се разглеждат критично с оглед на всяка форма на фанатизъм.”В различните християнски страни според Врогеман в историята на християнството са се наложили много различни схващания. Докато за едни най-важно е благовещението, в други модели централно място заема битието. Християнските мисионерски схващания се отнасят обаче само косвено до обществото. Не се поставят под въпрос демокрацията и основните човешки права, застъпени в конституцията на тези секулярни страни.“Внасянето на християнски ценности е наистина желано, но не се свързва с представата за определен обществен ред. Става дума за укрепване на религиозната идентичност и за това да се противодейства на уронващата се вяра в религията и религиозните институции.”В исляма няма институция, подобна на християнската църква, ето защо според Врогеман конфликтите са предпрограмирани, когато ислямската мисия поставя под въпрос разделянето на религията от държавата – докато това разделяне е правен стандарт в повечето европейски държави.“Имам впечатление, че в ислямския свят съществуват полярно противоположни схващания за това какво означава днес “да си мюсюлмани”. Мисля, че чрез достъпа до образование, до медиите, много мюсюлмани сами стигат до източници, било в английски, било в немски превод и по такъв начин на практика се заобикалят традиционните авторитети.”Проектът “Мюсюлмани в Европа” проучва групи, движения и институции на религиозни мюсюлмани в различни европейски страни, както и връзките между обществата в Азия и Африка, от които групите, движенията и институциите произхождат. Наред с “Центъра на модерния Ориент” в Берлин в проекта участват университетите във Франкфурт, Хамбург и Хале. Политологът Дитрих Рец е убеден, че Европа става по-плуралистична.“В Европа сме свикнали да разглеждаме религията като нещо лично. Това явно се променя, включително защото религията отново се превръща в източник на обществения живот и обществената идентичност. В този процес възниква нов съвместен живот. Привилегиите, които християнството все още има в редица европейски страни, в бъдеще вероятно няма да се запазят поради присъствието на други религии. Но вероятно и привилегиите на исляма в мюсюлманските страни няма да се запазят спрямо християнството. Някой ден християнски църкви може би ще има и в Саудитска Арабия.”
(Deutsche Welle,04.07.2007)

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи