Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

четвъртък, юли 10, 2008

НОВО ИЗДАНИЕ НА ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

ХАЗРЕТИ МУХАММЕД И ИСЛЯМСКОТО ОБЩЕСТВО

Автор: Доц. д-р Хаяти Йълмаз

Преводач: Мемиш Мердан

Издател: Главно мюфтийство

korica_muslumansko_ob6testvo_korica.jpgИзследването на тема Хазрети Мухаммед и ислямското общество, било в нашата страна, било извън страната, е една от първите.

Причината за изготвяне на труда е желанието за изследване на другата страна на нещата. Със социологическите пояснения и изследвания е направен опит да се посочи мястото на сюннета на Пейгамбера (с.а.с.). Целта е не да се намери категоричен, а по-скоро да се препоръча разумен отговор.

За да се създаде някаква основа, са проучени обстойно трудове, посветени на социологията и на социалната психология. Изводите, до които стигат тези науки, са предвидени да се използват като основа. Обаче, както е известно, поради структурата на социалните науки, не е възможно да се стигне до категорични резултати. Защото разглежданата от тях тема е човека, а човекът не може да бъде машина, да даде еднакъв отговор на един и същ тест. Така, както един тест, приложен на различни хора, може да бъде с различни отговори, така могат да се променят резултатите от теста, приложен на един човек, но в различно време. Поради тази причина темата ни е оформена с оглед не на данните, а съобразно методологията и систематиката на тези науки. Работата ни се състои от въведение, две основни части и извод. В увода са разгледани темите, свързани с обществото и религията от социален аспект; разгледани са социалните групи, религиозното общество и правилата, осигуряващи реда в него.

Първата част е посветена на разбирането на исляма за общество и религия. В нея се набляга специално на социалните/обществените страни на Корана и сюннета. Във втората част е изследвана специално ролята на сюннета в ислямското изграждане на обществото. В тази структура темата е разработена посредством използването на ривайети (предания), подбрани от източниците на хадиси, като целта е да се изведат на преден план Хазрети Пейгамбера и неговият сюннет. В повечето случаи не е представен цялостният текст на айетите и хадисите, а са изложени само необходимите откъси, свързани с контекста на темата. В заключението са изложени накратко осъществените резултати.

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи