Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, юли 08, 2008

Двама велики пратеници на Аллах ПРОРОКА МУХАММЕД И ХАЗРАТ ИСА (иисус)


При всевишния между Пророка Мухаммед и Хазрат Иса (Иисус), мир нему,
не съществува конкуренция. Затова последователите и на двамата пророци трябва да уважават
и обичат както Пророка Мухаммед така и Хазрат Иса.

Векове наред връзките между исляма и християнството са се развили на базата на погрешно разбиране, конкуриране и вражда. Както е видно и от филма “Небесно царство” това напрежение е достигнало своята кулминация по време на кръстоносните походи. Днес, след 11 септември отново се цели да пламнат пак същите погрешни разбирания, конкуриране и вражда - що се отнася до връзката между исляма и християнството, като се изтъкват твърдения, че двете религии са в противоречие помежду си. Пътят на подобни твърдения може да бъде пресечен единствено с разбирателство и опити за постигане на диалог.

Тук в светлината на нашия Пророк Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари!) и пророка Иса, мир нему, ще се опитаме да покажем, че между мюсюлманите и християните съществуват повече допирни точки отколкото се смята, че има. Ако Пророка Мухаммед и Иса, мир нему, бяха родени в една и съща епоха и се познаваха, нямаше да се конкурират помежду си, както някои смятат, а щяха да живеят като братя. Четирите основни пункта, които констатирах в Свещения Коран и Библията, показват, че учението и на двамата пророци почиват върху една и съща основа. Първо, от Корана и Библията става ясно, че и Пророка Мухаммед и Иса, мир нему, са възлюбени от Всевишния. Освен с имената си Абдуллах, Мустафа, Ахмед и Расул (Пратеник), Пратеника на Аллах е назоваван и като Хабиб, сиреч Възлюбен от Аллах. Пак по същия начин в Библията Иса, мир нему, е назоваван като Възлюбен от Господа. В крайна сметка няма значение дали човек е мюсюлманин или християнин за него е важно да обича Пророка Мухаммед или Иса, мир нему, така както обича своя Създател. Защото при Всевишния между тези двама пророци не съществува конкуренция. Затова последователите и на двамата пророци трябва да уважават и обичат както Пророка Мухаммед, така и Хазрат Иса.

Мюсюлманите винаги са изразявали повече своята обич към Иса, мир нему, отколкото християните към Пророка Мухаммед. Те познават живота на Иса, мир нему, а в Корана се разказва с уважение за него. Но за съжаление това не може да се види в традиционното отношение на християните към Пророка Мухаммед. До голяма степен това се дължи на липсата на достатъчна информация за нашия Пророк и погрешните им представи за него.

Другата допирна точка между Пророка Мухаммед и Хазрат Иса е, че те никога не са отстъпвали от социалната справедливост. И двамата са били против социалната неправда и са защитавали бедните, вдовиците и сираците. Например в Корана Аллах повелява: “Милостинята зекят е за бедняците и за нуждаещите се, и за онези, които я събират, и за приобщаването на сърцата [към Исляма], и за [откуп на] робите, и за длъжниците, и за тези по пътя на Аллах, и за пътника [в неволя] задължение от Аллах. Аллах е всезнаещ, премъдър.” (Коран, 9:60).

Благодарение на тези знамения милостинята зекят се е превърнала в една от петте стълба на исляма. Пример за равенство между хората откриваме в случая на Билял, който въпреки че е бил роб, е първият човек прочел езана.

Друго основно качество на двамата пророци е любовта им към Всевишния. Всевишният е стоял в центъра на техния живот. И Пророка Мухаммед и Хазрат Иса, са живели, осъзнавайки могъществото и съществуването на своя Създател, поради което са били обичани от Него. Благодарение на своите молитви Хазрат Иса заздравил връзката си с Бога. Той бил възлюбен от Господа, защото се е молел непрекъснато. Молитвата заемала важно място и в живота на Пратеника на Аллах. Първото откровение дошло, когато той се молел в пещерата Хира. Нощта Кадр и Нощта Мирадж са два прекрасни примера за молитвите на нашия Пророк. От гледна точка на молитвата намаз, допълнителните богослужения и молитвите си Пратеника на Аллах е бил безподобна личност, която непрекъснато е била в близост до Всевишния.

Следващият момент, който сближава Пророка Мухаммед (Аллах да го благослови и с мир да го дари!) и Иса, мир нему, е равнопоставеността на жените. И двамата пророци са дошли в периоди на патриархата, през които жената е била смятана за човек втора ръка и отношението към жените е било грубо. Нашият Пророк винаги е проявявал уважение към жените и е зачитал достойнството им. Според разбирането на Иса, мир нему, жената и мъжът са равноправни. Пророка Мухаммед се е възпротивил срещу нормите на тогавашното общество. В Свещения Коран се казва: “О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] кръвните родства! Наистина Аллах ви наблюдава.” (4:1).

В свой хадис Пратеника на Аллах казва: “Жената и мъжът са като двете половини на една ябълка.”

Разбира се, може да се посочат още допирни точки между двамата пророци, но положенията, които изброихме до момента, са достатъчни за да покажат колко много общи неща има между Пророка Мухаммед и Иса, мир нему. Човек се пита какви са щели да бъдат взаимоотношенията на двамата пророци, ако са били дошли по едно и също време? Според мен нямало да се конкурират помежду си, както смятат някои, а щели да изпитват дълбоко уважение и обич един към друг. Щели да бъдат в непрекъснат диалог. Надявам се ние, техните последователи, да вземем пример от тези честити пророци.

Доц. д-р Томас Петриано*

* Доц. д-р Томас Петриано е Декан на Катедрата за религиозни изследвания в Ню Йоркския университет “Сент Йозеф”.


07.07.2008

Inform

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи