Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, август 07, 2009

В старозагорската Ески джамия е открито вградено дете от преди 600 години !

Намериха вградено дете в темелите на Ески джамия !

[Намериха вградено дете в темелите на Ески джамия]

На 30 юли т.г. в старозагорската Ески джамия е открито вградено дете от преди 600 години. Общо четири са новите открития, дело на археолога Димитър Янков и доброволци от Международната археошкола "Балканско наследство" в последната десетдневка на юли т.г.

Още при проучването на джамията през 2000 г., в олтара на ранносредновековната черква, Димитър Янков попада на "курбанджийска яма" или огнище, каквито се правят при започване на строежа на големи сгради, каквато е джамията. Макар и в руини, църквата е била видима и ясно е личало къде е олтарът. След заснемането и демонтирането на ямата през тази година се откриват камъни, под които излиза странно погребение с необичайно положение на мъртвеца. По останките се разбира, че това е голямо дете, което най-вероятно е било принесено в жертва. То е положено с главата на север, а трупът подвива на запад. Необичайно е положението на ръцете, отворени нагоре. Тялото се намира върху камъни и е затрупано от камъни. Според Янков детето е вградено. Не е известно дали този обичай съществува и при мюсюлманите, или е само християнски. Обяснението на археолога е, че макар и мюсюлманска, джамията е изградена от местно българско население. Така след повече от 600 години се разкрива вграждане, което според поверията здраво държи джамията от 1401 г. до сега.
В централната част на същата черква археолозите откриха християнски гроб на мъж. Най-вероятно това са тленните останки на някоя важна личност от средновековния град или на свещеника, обслужвал божия дом. Погребението е съобразено с целия православен канон. В насипа са открити и други разпръснати кости, което говори, че при погребението на "големеца" не е спазено правилото за събиране и полагане на костите от преждепочиналия.
Следващото откритие е направено отново в олтарната част на черквата. Тук за първи път се намират множество фрагменти от стенописи в тъмносиньо, охра, зелено, кафяво и пр., което говори, че средновековният храм е бил изящно украсен.
При сондажното проучване от северната страна на джамията е преоткрит епиграфски паметник, описан от френски учен още през 1882 г. През 2002 г. при разкопки в темела на джамията го открива Димитър Янков. Сега, с помощта на доброволци от археошколата, специално Андрея Алмейда от Португалия, която се занимава с епиграфика, целият текст е преписан върху паус и е готов за публикация. Оказва се, че първоначалният вариант на текста не е бил пълен. Надписът върху огромен каменен блок е обърнат обратно и зазидан в стената на джамията. Сега се разчитат последният ред и останалите символи, уточни археологът Георги Илиев. Това е посветителен надпис, в който се споменава името на император Галиен от III век. Намерението на ръководството на музея е каменният блок с изписан текст върху него да се пренесе в лапидариума на музея, като един от важните извори, изясняващ историята на град Августа Траяна. На негово място ще бъде пренесен идентичен каменен блок, за да не се нарушава целостта на джамията.
В разкопките на Ески джамия от 19 юли до 2 август участваха 10 студенти и ученици от последните класове от Великобритания, САЩ, Австралия, Холандия. Една от участничките - Елия Уолас, е за втора година като супервайзор за археологически техники. От 2 до 15 август продължава втората сесия на археошколата. На джамията ще работи екип от 16 души.
Всеизвестно е, че на терена на Ески джамия на едно място са събрани няколко исторически пласта. Най-ранният е от VI-III в. пр. Христа. Представлява тракийска култова яма, в която са открити керамика и кости. Над нея е античният некропол (римските гробища), над него - раннохристиянска средновековна църква от ХII-ХIII в. От 1401 г. на това място се издига Ески джамия. Всеизвестен факт е, че джамията, стенописите й, раннохристиянска средновековна черква и тракийската яма са обявени за национални паметници на културата.
Провежданите разкопките на Ески джамия са във връзка с кандидатстване на Министерството на културата в програма за превръщане на култовото средище в единствения в България Музей на религиите. След приключване на археологическите проучвания Джамията ще бъде консервирана. Предстои проектиране на молитвения салон и преддверието, реставрация и консервация на средновековната църква, на тракийската култова яма, която е под източната страна на мюсюлманския храм, направа на подход и стабилизиране на проходите на направения дискус за посещение на музейната сграда.
За 2009 г. Министерството на културата осигури 20 хил. лв. за завършване на археологическото проучване вътре в черквата и за два сондажа северно от предверието, за да се провери стратиграфията.

Росица РАНЧЕВА, в-к „Старозагорски новини” 3 август 2009 г.
http://news.stara-zagora.org

Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи