Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

събота, март 05, 2011

Толерантността - необходимо условие за развитието на хуманната ислямска цивилизация

Ислямската цивилизация,която в продължение на няколко века - от края на арабските завоевания до идването на Моголите - е в авангарда и има водеща роля в световната култура,несъмнено е един светъл раздел от човешката цивилизация и днешният свят и дължи не по-малко,отколкото на Елада с тази разлика,че ислямската култура все още има духовно влияние в съвременния свят.

Етническата и културната пъстрота на ислямския свят изглеждат толкова странни,че човек се пита колко устойчиви трябва да бъдат религиозните връзки,за да задържат в едно цяло всички разнородни елементи.Дали блестящите успехи на тази цивилизация,която в периода от Средновековието до XVI в. дава много на Европа в областта на едицината,философията и математиката,се дължат на подкрепата и насърчаването от страна на исляма или пък на ентусиазма на мюсюлманските народи в създаването и развитието на културата?Приносът на отделните народи,които спомагат за развитието на тази цивилизация,е безспорен и не трябва да убягва от вниманието на изследователя,но онова,което прави научния и материалния прогрес възможен за мюсюлманите,в действителност е именно ислямът,който подтиква своите последователи към науката и заменя фанатизма на древния свят с взаимопомощта и толерантността.За разлика от монашеството на Църквата,което проповядва уединение и отказ от земните блага,ислямът препоръчва на мюсюлманите "средния път",като по този начин способства за развитието и усъвършенстването на човешката наука и изкуство.В света,в който навлиза ислямът,тази толерантност и умереност са на изчезване.Византия,една от двете големи световни сили по онова време,затъва все повече в християнския фанатизъм,вследствие на което прекъсва своя интерес към науката и философията.Прекратяването на дейността на философите от Юстиниян предвещава предстоящето преустановяване на връзките на византийския свят с културата и науката.По подобен начин в Иран интересът на Хосроу Ануширван към науката и познанието трае кратко,а после отново идва ред на фанатизма,който,както посочва лекарят Борзуйе в предоговора на "Калила и Димна",прави невъзможно каквото и да е възраждане на науката в тази страна.

Ислямът довява полъх в света,намиращ се по това време в плен на религиозен и етнически фанатизъм.Създавайки Дар ал-ислам ("Дома на исляма"),чийто истински център е не Сирия или Ирак,а Коранът,ислямът замества етническите предрасъдъци с един своебразен космополитизъм и проповядва толерантност към хората на Писанието и интерес към науката и живота.Плодът на това "чудно дърво,което не е нито източно,нито западно",е придобит след ислямските завоевания и продължава до момента,в който политическите проблеми не унищожават толерантността,на която ислямът,за разлика от византийския свят,позволява да се развива.Всъщност европейският Ренесанс се заражда,когато властта на Църквата намалява,докато ислямската цивилизация изпада в застой,когато в нея се появяват етническите предрасъдъци и слагат край на нейното единство и на нейната толерантност.

:::

История на ислямската цивилизация,Д-р Абдолхойсейн Зарринкуб

История на ислямската цивилизация

Автор:Д-р Абдолхойсейн Зарринкуб

Издател:Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

10.95 лв.
Отстъпка - 5%
Цена: 10.40лв.

История на ислямската цивилизация

Анотация

Авторът е сред най-известните историци на литературата и културата в Ислямската република Иран. В монографията е разгледан приносът на исляма за постиженията на световната цивилизация. Специално внимание е отделено на ислямската история - на завоеванията и териториалното развитие, на изграждането на една нова политическа, обществена и административна система, а също така и на развитието на различните клонове на науката: астрономия, математика, физика, химия, фармация, медицина, философия, религия, география, историография. Посочени са и постиженията в областта на литературата, изящните изкуства, архитектурата, учебното и библиотечното дело и т.н. За да бъде правилно разбран този непознат свят - светът на исляма, д-р Зарринкуб се стреми да погледне на вековната ислямска цивилизация през погледа на мюсюлманите от онова далечно време. Така достига до неоспоримата констатация, че това, което мюсюлманите дават на света е ценно и значимо.

Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи