Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

вторник, март 29, 2011

Турски култуви сгради и надписи в България,Проф.д-р Ибрахим Татарлъ

Турски култуви сгради и надписи в България,Проф.д-р Ибрахим Татарлъ

:::

Надписът на Ески джами в Хаскьой (Хасково)

Джамията се намира на ул.Сан Стефано,Хаскьой.Покрита е с четири скатов покрив с едноулейни цигли.Корпусът и е оформен от молитвен салон във формата на паралелепипед с вътрешни размери 10,60 на 8 м.Ширината на стените е 1 м,високи са 5 м.Таванът е равен и дъсчен с каре в средата.Молитвеният салон се осветява от по два прозореца на трите стени.Долните са високи и правоъгълни,горните извити.Подът е постлан със стари квдратни плочки.Михрабът и махфилът са обикновени.В предната част на салона има дъсчен балкон.

Има закрито преддверие,през което води нисък вход до вратата на джамията.Надписът е на плоча над вратата на молитвения салон с размери 30 на 50 см.Едната и страна е правоъгълна,а другата закръглена.Върху плочата са разположени три реда,четвъртият е неравномерно разположен.Под думата "година" е дадено с цифри 797,което отговаря на 27.X.1394 - 15.X.1395 г. по н. л.Тексът е на арабски език,написан на стил,близък до несих.

(1) ПОДКРЕПА ОТ ГОСПОДА И (БЛИЗКА) ПОБЕДА.

(2) ИЗГРАДЕНО БЕ ВЕЧЕ ТОВА СВЕЩЕНО МЯСТО.

(3) В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА СЕДЕМСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМА ГОДИНА.

(4) В ОБЛАДАНИЕ НА БОГА.ГОДИНА 797


Турски култуви сгради и надписи в България,Проф.д-р Ибрахим Татарлъ / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи