Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

сряда, октомври 17, 2007

Подготовка за следващия Рамазан

Д-Р М. ХАМИДУЛЛАХ ЙОЗТЮРК

Светогледът ни почива върху идеята, че в основата на живота стои подпомагането. Но към себе си винаги трябва да сме критични. Защото който не е надвил себе си, дори и да подпомага останалите, ще очаква от това някаква облага. Ала по пътя на Корана е необходима искреност.

азделихме се с месец Рамазан, който заема специално място в религията ни. По време на този месец повечето от хората говяха и сядаха на вечерята ифтар в един и същи час, точно както се отслужва намаз с джамаата (общността). С наближаването на времето за вечерния езан чакащите на опашки за хляб и попадналите в задръстване на движението по пътищата бързаха да се приберат в домовете си, което не се различава много от положението на вярващите, застанали към къбле и изричащи заедно текбир. В крайна сметка всички се насочват към една и съща цел, която е вечерята ифтар. Говеенето се прекратява с думите: "Всевишни, говях в твоя чест. Вярвам в Теб и се уповавам на Теб. Вечерях с благодатта, която Си ми дал."

В свещен хадис се казва: "След като изпълни задължителните богослужения, рабът се доближава до Мен с допълнителните молитви." Това може да се отнесе и към говеенето. Освен това Пратеникът на Аллах е дал личен пример, отслужвайки допълнителни молитви като сунна, ебвабин, духа и техеджджут, преди и след задължителния намаз. Той е дал примери и с говеенето. Например Пророкът е говял шест дена в месец Шеввал непосредствено след Рамазана, на тринайсето, четиринайсето и петнайсето число на всеки месец от лунния календар, всеки понеделник и четвъртък. На онези, които искат да се отдадат повече на говеенето, Пророкът е посочил пътя на савм-у давуд, което е говеене през ден.

Впрочем допълнителният намаз и сунната са един вид подготовка. Допълнителното говеене също е подготовка. Това, което рабът трябва да прави, е да отслужва молитвите намаз така, сякаш вижда своя Създател. Всяка молитва за нас е мигът, в който отчитаме делата си пред Аллах, поради което трябва да се молим с това съзнание и сериозност. Допълнителните молитви техеджджут, духа, ебвабин и др. трябва да са като подготовка за истинските молитви. По време на тези подготовки трябва да се съсредоточим изцяло върху намаза, за да не стане така, че, от една страна, да отслужваме намаз, но, от друга, мисълта ни да е ангажирана с ежедневните проблеми.

Говеенето е като намаза. Единственият начин да се потопим изцяло в атмосферата на месец Рамазан, в който сатаната е окован във вериги, в който се намира Нощта Кадр и цялата нация сякаш се издига духовно, е да се подготвим за него. Ако говеем в понеделниците и четвъртъците и три дни в средата на всеки месец, ще сме се подготвили да се въздържаме от клеветничество, злословие и накърняване на чувствата на останалите по време на говеенето.

Светогледът ни почива върху идеята, че в основата на живота стои подпомагането. Но към себе си винаги трябва да сме критични. Защото който не е надвил себе си, дори и да подпомага останалите, ще очаква от това някаква облага. Ала по пътя на Корана е необходима искреност. Всичко трябва да се върши в името на Аллах, нищо друго не може да замени тази цел. Коранът повелява човек да гледа в името на Аллах, да обича в името на Аллах и да ненавижда онова, което и Аллах ненавижда. В такъв случай има ли по-добър път от говеенето, чрез което пътищата на сатаната се стесняват?

Трябва постоянно да се подготвяме с отслужването на допълнителни молитви и говеене, за да успеем да уловим мига на срещата, кланяйки задължителния намаз и говеейки през Рамазана. Както се изразява един изтъкнат духовник, трябва да станем част от онези, които изцяло са се потопили в атмосферата на Рамазана и намаза.

"Zaman",15 - 21 Октомври
Година: 15, Брой: 42

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи