Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

сряда, октомври 17, 2007

Дните след месец Рамазан

АХМЕТ ШАХИН

След Свещения месец Рамазан за мюсюлманите настъпва месец Шеввал. Той също е един специален месец, защото напомня на вярващите някои религиозни обязаности. На първо място той ни напомня за приготовленията за хадж.

Защото месеците след Рамазан се считат за месеци на поклонението хадж. Кандидатите за хаджии се вълнуват за предстоящото пътуване и докато тръгнат на път, задават въпроси и събират знания да извършат поклонението така, както подобава. В същото време не забравят, че и в месец Шеввал се говее. И то такова говеене, че този, който говее само шест дни в месеца, сякаш е говял цяла година. Когато учените споменават този факт, те допълват:

- В знаменията се посочва, че за всяка добрина има десет благодеяния (севап). Постилият трийсет дена в месец Рамазан ще спечели триста благодеяния. А този, който говее шест дни през Шеввал, ще спечели шейсет и по този начин благодеянията стават триста и шейсет или една година. А на тези, които си задават въпроса дали е възможно за толкова малко говеене да се спечели толкова много севап, може да кажем:

- Никой да не съпоставя своята стиснатост с безкрайното благоволение и щедрост на Всевишния. Достатъчно е намеренията на хората да бъдат добри, защото нашият Създател, на когото милосърдието му е повече от гнева, желае да опрости хората. Затова е и отредил за малкото служене (ибадет) да има такава голяма награда.

Това говеене може да не е последователно, а да бъде разпределено в месеца.

Но тези, които поради някаква причина не са успели да говеят в месец Рамазан и са пропуснали няколко дни, е редно да говеят задължителните пропуснати дни. След това могат да говеят и шестте дни.

Друг въпрос, който е редно да уточним, е въпросът за годежа и женитбата между двата празника Байрам. Някои твърдят, че да се прави годеж и да се ожени човек между двата празника води до неразбирателство и спорове в семейството. Учудващо е, че подобни твърдения съществуват и в други периоди. И преди исляма, по времето на т.нар. невежество, е имало подобни твърдения. Истината за този въпрос ние научаваме от Хазрети Айше, която е казала:

- Хората не трябва да вярват на твърдения, че не е редно да се сгодяват или женят между два празника Байрам. Ако имаше подобна забрана, аз не трябваше да бъда сгодена. А нашата женитба с Пратеника на Аллах се извърши през месец Шеввал.

Значи най-благородният годеж или женитба е именно в този месец. В същото време по този начин ние получаваме отговор на подобни съмнения. Но въпреки това причината тези съмнения да достигнат до наши дни може да се обясни по следния начин:

Ако празникът Рамазан Байрам бъде в петъчен ден, то през този ден празниците стават два: единият - Рамазан, другият - самият празничен ден петък. По този начин в деня петък се кланят две молитви намаз. Едната на зазоряване, а другата - по обяд. Затова някои смятат, че времето между двете молитви е твърде кратко и не е редно да се правят годежи и женитби. Защото един годеж или сватба изисква време. Затова някои хора са се объркали и са казали, че това време е между двата празника Курбан и Рамазан Байрам, което е погрешно. Освен това не е забранен годежът дори и в деня петък, когато съвпадат двата празника. Само че, имайки предвид времето, необходимо за организация и изпълнение на тържеството, някои са счели, че това време е съвсем малко. Няма нищо друго освен тази причина. Това са нещата, за които се досещам в месец Шеввал.

"Zaman",15 - 21 Октомври
Година: 15, Брой: 42

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи