Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

петък, януари 07, 2011

Системата Ахилък:Братство,Щедрост,Смелост

ТЕМА НА ДЕНЯ 362/10

Системата Ахилък като механизъм за съхраняването и разпространяването на основните човешки качества и ценности...

Изпратена 19.12.2010 09:00:13 UTC

Обновена 19.12.2010 09:00:13 UTC

Човекът и човешките ценности стоят в центъра на икономиката, социалния живот, дипломацията и политиката. Съществуванието на човека придобива смисъл посредством ценности като морал, справедливост, честност. Но процесите на модернизиране и промени в света принудиха хората по света често да оставят настрана тези качества и ценности. Днес един от най-актуалните проблеми пред човечеството е рухването на нравите и етичните ценности. Този проблем е характерен за всички страни в света, развити или слабо развити. Оповестените от интернетния сайт Викилийкс документи показаха че падението на моралните и етични ценности е често срещано явление и в западните страни, и тези страни са изправени пред сериозна ерозия на човешки качества и ценности като справедливост, честност, етичност. Особено впечатляващ е фактът че и дипломатите са силно засегнати от тази ерозия. Всичко това показва че днес основните проблеми пред човечеството не са само безработицата, войните, екологичните катастрофи. Всъщност тези проблеми са резултат от завистта, злобата, алчността.

Днес ви предлагаме коментар на професор доктор Рамазан Гьозен от университета Чанкая по този въпрос.

Въпреки кризите, конфликтите на интереси, войните и безразличието на хората към проблемите на околната среда, все още е налице възможността светът да бъде превърнат в по-справедлив и хубав. Но за да се постигне това, е необходимо хората да отдават значение не само на технологичните новости а и на възстановяването и разпространяването на основните човешки ценности. Тази цел може да се постигне посредством механизми които контролират и насочват дейността на хората и да развиват в тях човешките чувства.

Един от примерите за подобен механизъм е системата на Ахилък, развил се в Анадола през 12ти век, в периода на Селчукската държава и съумял да съхрани своята структура и функции до 18ти век. В западните страни този механизъм се оприличава на възникналата в тези страни система на професионалните гилдии. Но трябва да подчертаем че системата Ахилък е с много по-дълбок смисъл и е автентичен орган специфичен за Анадолската култура.

Тази система се е развила с преселването на турците в Анадола и с приемането на ислямската религия. Тя представлява съвкупност от турските и ислямските традиции, тоест за създаването й важна роля е изиграла и ислямската религия. Ахилъкат е система която се е създала и оформила в периода на Селчукската държава и допринесла за възникването и укрепването и на Османската държава. Тя не е обхващала само сферата на икономическа дейност и социалния живот, с което се различава от гилдиите в западните страни. Организацията е допринасяла за оформянето на обществената солидарност, за повишаването на качеството на продукцията, за усъвършенстването на религиозните и държавните органи. Изиграла е много важна роля за завоеванията на османските турци на Балканите. И днес в анадолските градове и градчета може да бъдат видени съхранилите се следи от тази система. Дори се полагат усилия за повторното й укрепване. Министерството на културата и туризма, организира с тази цел ежегодно през месец октомври Седмица на Ахилъка. В посланията които се отправят в течение на тази седмица се подчертава че посредством заздравяването на дегенериралите днес основни човешки качества ще стане възможно разрешаването на икономическите и обществените проблеми. Ахиликът възниква като асоциация на занаятчиите, но тя изпъква на преден план днес с качествата си на възстановител на човешките ценности и качества и механизъм който ще спомогне за разрешаването на обществените проблеми. Днес във всички сфери на икономически, обществения и политическия живот се изпитва нужда от високо квалифицирани и способни кадри. В превод думата ахилик се тълкува като Братство, Щедрост, Смелост. Тази дума прави акцент на човешки качества като любов, уважение, симпатия, честност, емпатия и солидарност. Тези качества съхраняват своето значение и днес тъй като са необходими за да може търговците да продават стоките си, политиците да убеждават масите, учителите да възпитават образовани и възпитани млади поколения, дипломатите да полагат усилия за мира в света, държавите да налагат мира и сигурността.

Системата Ахилък предизвиква днес възхищение и с качеството си на платформа за мир, братство и солидарност. Философията на тази система за братство и щедрост, е това от което днес светът се нуждае. Тя и разпространяваните от нея човешки ценности са и средството за лечение на деградиралата днес световна политика. На макиевелизма на западните страни заявяващи че всички пътища които водят до постигането на целта са допустими, Ахилъкат противопоставя своята философия твърдяща че „това което не е справедливо е забранено”. На твърдението на Томас Хобс „Човек за човека е вълк”, Ахилъкат противопоставя своето виждане „човекът е огледало за другите хора”.

Днес нуждите на хората по света се измерват въз основа на материалните ценности. Но ние съхраняваме надеждата си че ценностите които е защитавала системата Ахилък като братство, взаимопомощ, честност, етичност, качество и справедливост ще придобият скоро глобално значение.

ТРТ / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи