Kur’an-ı kerim (sesli ve yazılı)

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret
AL JAZEERA TV,ONLINE HERE !!!

evet

Minaret news,BG

Тhe voice of minaret

Тhe voice of minaret
Тhe voice of minaret

неделя, януари 24, 2010

Събрание с имамите на Районно мюфтийство Пловдив бе проведено в „Джумая Джамия” !

СЪВЕЩАНИЕ С ИМАМИТЕ НА РАЙОННО МЮФТИЙСТВО ПЛОВДИВ !

Събрание с имамите на Районно мюфтийство Пловдив бе проведено в „Джумая Джамия” на 20.01.2010г. под ръководството на Осман Хилми – районен мюфтия на Пловдив.

На събранието присъстваха имамите от целия район на мюфтийство Пловдив. На това съвещание се разискваха редица проблеми и въпроси касаещи имамите от района. Основните точки и акценти от заседанието бяха свързани с обсъждането и решаване на проблемите със заплащането и социалното осигуряване на имамите, затрудненията на имамите при изпълнение на служебните си задължения.

Районният мюфтия даде възможност имамите свободно да изразят своите идеи и предложения за оптимизиране дейността на мюсюлманското изповедание в област Пловдив. Освен това Осман Хилми подчерта какъв трябва да бъде приноса на имамите при формиране на бюджета на мюсюлманското настоятелство. Той изрази важността на образователната и проповедна дейност на имамите в джамиите . По време на заседанието имамите имаха възможността да изразят свободно своето мнение и възгледи касаещи както техните проблеми така и проблемите на изповеданието в района. В такава атмосфера протече съвещанието на имамите от район Пловдив. Подобни срещи са крайно необходими и с изключително важно значение както за заздравяване на връзките между имамите, така също и за подобряване цялостната дейност на изповеданието.

За вас коментира: Кемал Рашид.

Кърджаалъ хабер / Минаре България

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Апелативният съд обяви за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи - 20 април 2011 г.

Web Portal Turkey


СОДУ "Нювваб" гр. Шумен

Последователи